BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuvos finansų ministras Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų komitetui pristatė pirmininkavimo rezultatus

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0

Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius gruodžio 17 d. Briuselyje Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų komitete (ECON) pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pažangą kuriant Bankų sąjungą ir tobulinant finansų rinkų bei mokesčių srities reglamentavimą. Komiteto nariai Lietuvą įvertino kaip rekordinį teisės aktų skaičių suderėjusią pirmininkaujančią valstybę.

„Pirmininkaujanti Lietuva dėjo visas pastangas, kad per pusmetį daugeliu klausimų pasiektų kiek įmanoma daugiau pažangos. Kai kurie rezultatai dar pasirodys artimiausiomis dienomis. Labai vertinu profesionalų ir vaisingą bendradarbiavimą su ECON komitetu. Didžiausias iššūkis mums lieka sutarimas dėl Bendro pertvarkymo mechanizmo. Darysime ką galime, kad pasiektume jį šį trečiadienį“, – sakė Lietuvos finansų ministras ir ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos pirmininkas Rimantas Šadžius.

Bankų sąjungos srityje Lietuvos pirmininkavimo metu Taryba patvirtino teisės aktus, kuriais sukuriamas Bendras priežiūros mechanizmas, ir pasiekė politinį sutarimą su Europos Parlamentu dėl Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos. Tokio paties sutarimo dėl Indėlių garantijų sistemos tikimasi artimiausiu metu.

Sutarimo dėl Bendro priežiūros mechanizmo sieks pirmininkaujanti Lietuva šį trečiadienį vyksiančiame ECOFIN tarybos posėdyje.

Finansų rinkų reglamentavimo klausimais pirmininkaujanti Lietuva pasiekė sutarimą su Europos Parlamentu dėl Antrosios bendrosios direktyvos („Omnibus II“). Šis susitarimas leis nuo 2016 metų įsigalioti „Mokumo II“ reikalavimams draudimo įmonių veiklai ir jų priežiūrai.

Didelė pažanga pasiekta derybose su Europos Parlamentu dėl Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento bei finansinių priemonių rinkos direktyvos ir reglamento. Dėl šių teisės aktų dar intensyviai deramasi ir rezultato tikimasi iki Lietuvos pirmininkavimo pabaigos. 

Taryboje pirmininkaujanti Lietuva pasiekė sutarimą dėl Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų direktyvos pakeitimo („UCITS V“), kuria tobulinami kolektyvinių investavimo fondų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir stiprinamas investuotojų pasitikėjimas.

Sutarimo Taryboje artimiausiu metu laukiama ir dėl Mokėjimo sąskaitų direktyvos, kuria stiprinama vartotojų apsauga bankų sektoriuje ir naikinamos kliūtys ES vidaus rinkoje mažmeninės bankininkystės srityje.

ES ekonominės valdysenos srityje pirmininkaujanti Lietuva parengė ataskaitą apie 2013 m. Europos semestro „išmoktas pamokas“, kurioje siūlomos rekomendacijos, kaip tobulinti šį procesą. ECOFIN Taryba patvirtino dokumentus, susijusius su ekonominės valdysenos dviejų teisės aktų rinkinio įgyvendinimu, o euro zonos šalys pirmą kartą pateikė biudžeto projektus išankstiniam ES institucijų vertinimui. Taryba taip pat pritarė Ekonominės partnerystės programoms, kuriose numatomos detalios priemonės, kaip penkioms euro zonos šalims ištaisyti pernelyg didelį deficitą. Lietuvos pirmininkavimo metu ECOFIN taryba taip pat pateikė pasiūlymų Europos Vadovų Tarybai, kaip stiprinti Ekonominę ir pinigų sąjungą. 

Mokesčių srityje pirmininkaujanti Lietuva dėmesį sutelkė į ES indėlį bendradarbiaujant su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), kuriančia pasaulinį automatinio apsikeitimo informacija mokesčių srityje standartą. Lietuva Taryboje skatino diskusiją kaip kovoti su mokesčio bazės irimu ir pelno perkėlimu (tai reiškiniai, kai tarptautinės korporacijos, pasinaudodamos įstatymų spragomis, gali išvengti mokesčių).

Pirmininkaujanti Lietuva ECOFIN taryboje taip pat surengė politines diskusijas siekdama sutarimo dėl Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos. 

Techniniu lygiu pirmininkaujanti Lietuva pasiekė pažangą Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, Energijos mokesčio direktyvos pakeitimo, PVM nuostatų dėl čekių peržiūros, Finansinių sandorių mokesčio ir kitais klausimais.

Daugiau informacijos:
Rosvaldas Gorbačiovas,
finansų ministro patarėjas
Mob. tel. 8 616 94846
Tel. (8 5) 239 0008, 239 0187
El. p. [email protected]

Vykintas Pugačiauskas,
COREPER II atstovas spaudai
Mob. tel. +32 477701528