2016-07-13

Lietuvos institucijos perdavė Makedonijos kolegoms patirtį, užkardant nesąžiningą ES lėšų naudojimą

Skopjė, Makedonijoje, sėkmingai baigtas įgyvendinti Lietuvos institucijų vykdytas Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektas „Parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu bei pažeidimais, naudojant ES fondų lėšas“.

Šio 8 mėnesių trukmės projekto baigiamojoje konferencijoje projektą oficialiai uždarė Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė Loreta Maskaliovienė, Makedonijos finansų ministerijos valstybės sekretorius Igor Dimitrov, ES atstovybės atstovas Martin Klaucke, Makedonijos projekto vadovas Aleksandr Trgachevski.

Pagrindinis šio projekto tikslas buvo sustiprinti Makedonijos finansinės policijos biuro gebėjimus ES finansinių interesų apsaugos srityje ir skatinti glaudesnį šalies bendradarbiavimą su ES kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

Lietuvos institucijų ekspertai su Makedonijos kolegomis dalijosi patirtimi, bendradarbiavo, rengiant rekomendacijas ir procedūras, organizavo mokymus, pasiūlė nacionalinės teisinės sistemos pakeitimų. Šiomis priemonėmis prisidėta prie efektyvios ir veiksmingos ES finansinių interesų apsaugos sistemos Makedonijoje sukūrimo.

Pagalbos Makedonijai projektą vykdė Lietuvos institucijų – Finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Generalinės prokuratūros – specialistai.  

Konkurse dėl minėto ES trumpalaikio Dvynių projekto įgyvendinimo varžėsi Lietuvos, Latvijos, Rumunijos ir Bulgarijos parengti projektiniai pasiūlymai. 250 tūkst. eurų vertės projektas finansuotas ES IPA 2011 programos lėšomis. Makedonijos finansinės policijos biuras prie Finansų ministerijos buvo pagrindinis projekto paramos gavėjas.

Lietuvos ir Makedonijos Finansų ministerijų ir Centrinės projektų valdymo agentūros bendradarbiavimas bus tęsiamas ir toliau, vykdant Makedonijoje ES Dvynių projektą „Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas, atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014–2020 metams“. Projektas prasidės šiemet rugsėjį.

Papildoma informacija

ES Dvynių programa – tai vienas iš Europos Komisijos inicijuotų bendradarbiavimo instrumentų, padedančių ES šalims kandidatėms ir naujoms narėms harmonizuoti nacionalinius teisinės aktus su ES teisės baze.

ES Dvynių projektų metu šalies-paramos gavėjos ir ES šalies narės viešojo sektoriaus institucijų ekspertai dirba kartu tam, kad šalis paramos gavėja perimtų iš ES senbuvės sukauptas žinias ir gerąją darbo patirtį.

ES struktūrinės paramos valdymo departamentas
[email protected]
www.esinvesticijos.lt

Viešųjų ryšių skyrius
[email protected]
www.finmin.lrv.lt