BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuvos Respublika skelbia obligacijų išleidimo kainą

Data

2009 10 08

Įvertinimas
0

Negali būti leidžiama ir platinama Australijoje, Kanadoje, Honkongo specialiajame administraciniame regione priklausančiame Kinijos Respublikai, Japonijoje, Pietų Afrikos Respublikone ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

 

2009 spalio 8 d. Lietuvos Respublika skelbia, kad 2015 metais išperkamos obligacijų emisijos nustatytos metinės palūkanos yra 6,75%.  

Obligacijų, kurių emisijos nominali vertė lygi 1,5 mlrd. USD, išleidimo kaina lygi 99,744 procentams jų nominalios vertės.  

Obligacijos buvo platinamos ne JAV teritorijoje vadovaujantis 1933 metų JAV Vertybinių popierių įstatymo S taisykle (angl. Regulation S), kuri taikoma platinimui ne JAV teritorijoje ir neregistruojant vertybinių popierių pagal JAV vertybinių popierių įstatymo nuostatas, ir JAV teritorijoje tik kvalifikuotiems instituciniams investuotojams vadovaujantis JAV Vertybinių popierių įstatymo 144A punktu (angl. Rule 144A).

Obligacijos bus išperkamos 2015 metų sausio 15 dieną.  

Už obligacijas gautos lėšos bus naudojamos biudžeto išlaidoms finansuoti.  

Obligacijų platinimas bus užbaigtas 2009 metų spalio 15 dieną.

“Sėkminga obligacijų emisija rodo, kad investuotojai pasitiki ir remia Vyriausybės vykdomą fiskalinę politiką ir konsolidacijos priemones, kurių jau buvo imtasi ir kurių turėsime imtis ateityje”, sakė finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Lietuvos Respublikos skolinimosi reitingai yra šie: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).

---

Svarbi informacija:

Šiame pranešime esanti informacija nėra skirta tiesioginiam ar netiesioginiam skelbimui ar platinimui Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Ši medžiaga nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius JAV, taip pat vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV be registravimo ar išimties registravimui kaip nustatyta 1933 metų JAV vertybinių popierių įstatyme bei poįstatyminėse nuostatose ir taisyklėse. Neketinama registruoti jokios pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti vertybinius popierius JAV.  

Šiame pranešime esanti informacija nėra pasiūlymas parduoti ar prašymas siūlyti pirkti, taip pat šie vertybiniai popieriai nebus parduodami jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėtas prieš atliekant registravimą, taikant išimtį dėl registravimo ar kvalifikuojant pagal tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus.  

Šis dokumentas nėra vertybinių popierių pasiūlymas Jungtinės Karalystės visuomenei. Ši informacija yra skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų) arba (ii) investuotojams profesionalams pagal 2005 m. įsakymo dėl 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 19(5) straipsnį ir (iii) aukštos grynosios vertės subjektams ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinio reklamavimo įsakymo 49(2) straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu. Stabilizavimas/FSA.  

Šiame pranešime spaudai yra teiginių, susijusių su ateities numatymu. Šie teiginiai atspindi subjektų, į kuriuos duodamos nuorodos šiame spaudos pranešime, dabartinę nuomonę, prielaidas bei prieinamą informaciją. Teiginiai, susiję su ateities numatymu, nėra ateities garantija bei apima rizikas ir neapibrėžtumus. Faktiniai rezultatai bei aplinkybės ateityje dėl įvairių veiksnių gali žymiai skirtis nuo tų, kurie pateikti šiuose pareiškimuose.

Tel. (8 5) 239 0008
Mob: 8 616 94846