2020-05-05

Nauji palengvinimai ES finansuojamiems projektams

Šiuo pandemijos laikotarpiu daugeliui Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų, ypatingai tiems, kurie veiklas vykdo nuotoliniu būdu, kyla įvairių su projektų administravimu susijusių klausimų. Kaip teisingai atsiskaityti už atliktas veiklas? Kaip yra su kitų nenumatytų išlaidų tinkamumu? ir kt.

Finansų ministerija, ieškodama galimybių, kaip suvienodinti ir tuo pačiu supaprastinti projektų įgyvendinimą ir toliau mažina investicijų administravimo naštą. Balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu Nr. 1K-121 buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) naujomis nuostatomis.

Tvarkoje nustatyta, kad šiuo karantino laikotarpiu Europos socialinio fondo projekto dalyviams suteikiama galimybė naujų dalyvių anketas pildyti ir teikti elektroninėmis priemonėmis. Anketos gali būti skenuotos, fotografuotos, o, jei tam nėra galimybių, užpildytos (be parašo) ir išsiųstos iš asmeninio elektroninio pašto adreso ar telefono. Taip pat nustatytos papildomos tinkamos finansuoti išlaidos, kol galioja suvaržymai ekstremaliosios situacijos metu. Iš ES fondų lėšų tinkamos finansuoti:

  • darbo užmokesčio išlaidos prastovų metu (Užimtumo įstatyme nustatyta tvarka);
  • nuo vasario 1 d. atšauktų renginių, kelionių, tęstinių veiklų išlaidos, jei tokių išlaidų nebuvo galima išvengti ar susigrąžinti kitais būdais. Šios išlaidos projektuose gali būti deklaruojamos kaip faktinės, net jei sutartyje numatytos tik fiksuotos išlaidos. Šioms išlaidoms padengti supaprastinta tvarka naudojamos projektų sutaupytos lėšos. Jei suvaržymams pasibaigus dėl šių išlaidų neužtenka lėšų projektui užbaigti, projektui galima skirti papildomą finansavimą arba (nesant galimybės jo skirti) galima mažinti sutartyje nustatytus projekto rodiklius.
  • faktinės išlaidos, kurias galima deklaruoti, jei projekto sutartyje nustatyti individualūs fiksuotieji įkainiai ar fiksuotosios sumos, bet veiklos vyksta kitu būdu, nei planuota (pvz. nuotoliniu būdu);
  • naujos veiklos, susijusios su pandemijos įveikimu ir tokie projektai gali būti baigti iki pateikiant paraišką (reikalingas Finansų ministerijos pritarimas).  

Jei turite klausimų, rekomenduojame kreiptis į Įgyvendinančiąsias institucijas arba rašyti bendruoju ES fondų administravimo klausimams skirtu el. paštu [email protected]. Informacija apie ES fondų administravimo srities aktualijas, dokumentus, svarbias nuorodas, atsakymus į klausimus nuolat talpinama esinvesticijos.lt svetainės rubrikoje ESfondaiCOVID-19, kurią taip pat galima pasiekti investicijų svetainėje.