BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Naujos paramos formos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai

Data

2008 10 01

Įvertinimas
0

Vilnius, 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos smulkusis ir vidutinis verslas netrukus galės pasinaudoti šiuolaikinėmis finansų inžinerijos priemonėmis, į kurias bus investuojamos 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos. Šiuo tikslu šiandien buvo pasirašyta trišalė finansavimo sutartis tarp Finansų, Ūkio ministerijų ir Europos investicijų fondo (EIF).

EIF suteikiami įgaliojimai per specialų, Kontroliuojantįjį, fondą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, investuoti 275 mln. litų (apie 80 mln. eurų) 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų. Iki šiol Lietuvoje šios lėšos buvo skiriamos tik dotacijų pavidalu.

Sutartį, kuria EIF paskirtas vadovauti Kontroliuojančiajam fondui (JEREMIE* iniciatyva) pasirašė finansų ministras Rimantas Šadžius, ūkio ministras Vytas Navickas ir EIF atstovaujanti Europos investicijų banko viceprezidentė Eva Srejber. 

Finansų inžinerijos priemonės, kurioms bus naudojamos ES struktūrinės paramos lėšos:
  • Mikrokreditai – 75 mln. litų (21,75 mln. eurų)
  • Portfelinės ir individualios garantijos –  100 mln. litų (29 mln. eurų)
  • Rizikos kapitalo fondai – 80 mln. litų (23 mln. eurų)
  • Bendrų investicijų fondas „Verslo angelai“ – 20 mln. litų (6 mln. eurų)

EIF tiesiogiai neinvestuos, bet atrinks finansinius tarpininkus (bankus, garantijų agentūrą, rizikos kapitalo valdymo įmones), kurie bus atsakingi už atskirų priemonių įgyvendinimą.

Jau nuo ateinančio pavasario labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurių projektai atitiks Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas”, galės naudotis patrauklias sąlygas siūlančiais kelių rūšių išoriniais finansavimo šaltiniais, parama bus lanksčiai administruojama.

MVĮ turės galimybę gauti mikrokreditus geresnėmis sąlygomis nei įprastai juos suteikia bankai. Portfelinės ir individualios garantijos leis kreditoriams prisiimti didesnį nei įprastai rizikos laipsnį. Rizikos kapitalo investicijos orientuotos į dideliu augimo potencialu ir didele veiklos rizika pasižyminčias įmones. „Verslo angelų“ fondo veiklos tikslas yra sukurti metodą, skatinantį kurtis „verslo angelų“ tinklams ir dalytis bendro investavimo galimybėmis, bei paskatinti vietos verslininkus labiau pripažinti rizikos kapitalą kaip finansavimo priemonę.

Lėšas, kurios naudojantis šiomis priemonėmis bus investuotos MVĮ naudai, teiks grąžą Kontroliuojančiajam fondui ir jas vėl bus galima investuoti. Tai prailgins ES struktūrinės paramos poveikį rinkai.

Tikimasi, kad investuojami 275 mln. litų papildomai pritrauks per 1 milijardą litų privačių lėšų, o naudą pajus apie 4000 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių.

Europos investicijų fondas buvo pasirinktas įvertinus didelę jo darbo patirtį ir kompetenciją. 1994 m. įsteigta Europos Sąjungos specializuota finansų institucija, įgyvendina MVĮ skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus.

Nuo 2007 m. pradžios Ūkio ministerija kartu su EIF dirbo nagrinėdama finansinės inžinerijos priemonių steigimo ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybes. Reikšminga darbo dalis – 2007 m. liepą parengta ataskaita „Rinkos trūkumų analizė“, kurios pagrindu buvo suformuota Kontroliuojančiojo fondo schema.

„Viena esminių problemų, su kuriomis susiduria mažos ir vidutinės įmonės, yra ribotos galimybės gauti išorinių finansavimo šaltinių. Tai ypač aktualu pradedančioms įmonėms ir didelį augimo potencialą turinčioms, bet rizikingų investicijų reikalaujančioms įmonėms. Šiuo projektu siekiama pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių ir taip paskatinti inovatyvių verslo idėjų realizavimą bei naujų technologinių verslų kūrimąsi Lietuvoje“, – sako ūkio ministras Vytas Navickas.

„Vyriausybė siekia užtikrinti šalies ekonomikos augimą, stiprinti konkurencingumą ir skatinti inovacijas įvairiomis priemonėmis, tarp kurių – ir ES struktūrinės paramos panaudojimas. Šioje srityje stengiamės išnaudoti visas atsirandančias galimybes ir džiaugiuosi, kad moderniomis finansų inžinerijos priemonėmis ES fondų lėšų pagalba galime paskatinti verslo plėtrą“, - teigia finansų ministras Rimantas Šadžius.

EIB viceprezidentės Eva Srejber nuomone, šia labai svarbia sutartimi Lietuvos Vyriausybė patvirtina savo pasirengimą remti naujas ir efektyvias finansų inžinerijos priemones skirtas finansuoti mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Lietuvoje. Šis bendradarbiavimas paskatins smulkiojo verslo konkurencingumą, palengvins įmonių priėjimą prie finansavimo šaltinių ir padidins jų augimo tempus ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje.

***

*JEREMIE (angl. „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises“) – tai bendra Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo iniciatyva, kurios tikslas – padėti šalims narėms pasirengti dalį joms numatytų ES struktūrinės paramos lėšų panaudoti MVĮ skirtų finansinių priemonių (mikrokreditavimas, rizikos kapitalo investicijos ir pan.) įgyvendinimui. Mūsų šalyje ši iniciatyva finansuojama 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” lėšomis, jai skiriama 275 mln. Lt (apie 80 mln. EUR) Europos Sąjungos struktūrinių lėšų.

 

Finansų ministerija
Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0187
www.finmin.lt

Ūkio ministerija
Protokolo ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 241 3142
www.ukmin.lt