BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Paskata įmonių technologiniam atsinaujinimui

Data

2008 10 14

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 14 d. Siekiant išlaikyti ir stiprinti šalies įmonių konkurencingumą ūkio plėtros lėtėjimo laikotarpiu, siūlomos paskatos įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą. Tokiam Pelno mokesčio įstatymo pataisų projektui pritarta Vyriausybės posėdyje.

Manoma, kad ši lengvata padės Lietuvos verslui lanksčiau reaguoti į globalius ekonomikos pokyčius, didinti įmonių produktyvumą, energetinį efektyvumą ir kurti didesnės pridėtinės vertės produktus bei paslaugas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje nuo 2008 metų balandžio mėn. taip pat galioja pelno mokesčio lengvata investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Įmonių investicijos į mokslo laimėjimus, aukštąsias technologijas bei technologinį atsinaujinimą skatinamos ir ES struktūrinių fondų lėšomis.

Įstatymo projektas numato lengvatas įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą, t.y. turtą reikalingą naujų produktų gamybai, naujų procesų įdiegimui ir (arba) esamų procesų esminiam pakeitimui.

Siūloma numatyti teisę įmonei, vykdančiai tokį investicinį projektą ir įsigyjančiai naujus įrengimus, veiklai vykdyti reikalingą nematerialų turtą (programinę įrangą, įvairias teises) iki 35 proc. sumažinti atitinkamo laikotarpio apmokestinamąjį pelną. Jei išlaidų suma būtų didesnė nei 35 proc. už tą mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno sumos, tai šią sumą viršijančias išlaidas siūloma leisti perkelti į vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotiems apmokestinamiesiems pelnams sumažinti. Tam, kad būtų užtikrinta, jog ilgalaikis turtas, kurio įsigijimui pritaikyta lengvata, būtų naudojamas įmonės veikloje ir didintų jos produktyvumą, jis turėtų būti naudojamas įmonės veikloje ne trumpiau nei trejus metus.

Ši lengvata turėtų paskatinti technologines investicijas ir padidinti šalies įmonių produktyvumą bei konkurencingumą ir energetinį efektyvumą, kadangi būtų remiamos investicijos į naujausias mašinas bei įrengimus, o taip pat įvairias teises ir IT sprendimus. Mokesčio lengvatos taikymo principai yra iš esmės suderinti su dokumentais, reglamentuojančiais ES paramos skyrimą įmonių produktyvumui didinti (priemonė „Lyderis LT“).

Siekiant sistemiškai bei periodiškai vertinti lengvata įgyvendinamų tikslų pasiekimą, siūloma nustatyti, kad apmokestinamasis pelnas galėtų būti sumažintas per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius faktiškai patirtomis išlaidomis. Toks siūlymas teikiamas atsižvelgiant ir į Valstybės kontrolės 2006 metų gruodžio 19 dienos valstybinio audito ataskaitoje „Dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatinių tarifų taikymo“ pateiktas rekomendacijas Vyriausybei: sistemiškai vertinti mokesčių lengvatų rezultatyvumą ir, jei mokesčių lengvata nepasiekia jai keliamų tikslų, spręsti klausimą dėl jos panaikinimo ar pakeitimo alternatyviomis priemonėmis. Projekte nustatyto laikotarpio antrojoje pusėje bus tikslinga įvertinti, kokią naudą vienetų produktyvumo ir konkurencingumo didėjimui suteikė minėtoji lengvata ir spręsti klausimą dėl tolesnio jos taikymo pratęsimo.

Įstatymo projektas buvo parengtas įvertinus išvadas, kurias pateikė finansų ministro įsakymu sudaryta darbo grupė iš asocijuotų mokslo ir verslo struktūrų, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0249
www.finmin.lt