BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pirmininkaujanti Lietuva ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl Omnibus II

Data

2013 11 14

Įvertinimas
0

ES Taryba, atstovaujama pirmininkaujančios Lietuvos, ir Europos Parlamentas lapkričio 13 d. Briuselyje pasiekė preliminarų politinį susitarimą dėl Antrosios bendrosios direktyvos (Omnibus II). Šis susitarimas leis įsigalioti „Mokumo II“ reikalavimams draudimo įmonių veiklai ir jų priežiūrai. „Mokumas II“ yra ilgai laukta esminė ES draudimo teisinės sistemos peržiūra, itin svarbi ES draudimo rinkai, priežiūros institucijoms ir draudėjams.

Naujosios taisyklės, dėl kurių sutarta, apima vadinamąsias „ilgalaikių garantijų“ priemones, kurios leis pakoreguoti „Mokumas II“ reikalavimus, siekiant išvengti neigiamos trumpalaikių finansų rinkos svyravimų ir mažų palūkanų normų aplinkos įtakos ilgalaikiams draudimo produktams, taip pat palengvinti draudimo įmonių prisitaikymą prie naujųjų reikalavimų.

„Omnibus II“ taip pat numatomi didesni reikalavimai rizikos valdymui, priežiūrai, viešam informacijos atskleidimui ir galimybė peržiūrėti ilgalaikių garantijų priemones ateityje. Taip siekiama užtikrinti, kad sistema būtų skaidri ir paremta tinkamu rizikos vertinimu.

Pasiektas preliminarus susitarimas galutinai bus priimtas, kai ES valstybės narės jį patvirtins Taryboje. Numatyta, kad „Mokumas II“ įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Papildoma informacija

Antroji bendroji direktyva buvo pasiūlyta siekiant atsižvelgti į naują draudimo priežiūros sistemą, visų pirma į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) įsteigimą ir į įsigaliojusią Lisabonos sutartį, dėl kurios Komisijos įgaliojimus priimti įgyvendinimo priemones reikėjo pakeisti Komisijos įgaliojimais priimti įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Derybų metu atsirado poreikis patikslinti „Mokumas II“ reikalavimus numatant priemones draudimo produktams su ilgalaikėmis garantijomis. Pastaruosius dvejus metus daugiausia buvo diskutuota dėl šio klausimo.