BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pirmininkaujanti Lietuva sutarė su Europos Parlamentu dėl EIB investicinių projektų finansavimo už ES ribų

Data

2013 12 18

Įvertinimas
0

ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva gruodžio 17 d. Briuselyje su Europos Parlamentu sutarė dėl Europos Sąjungos garantijų Europos investicijų bankui (EIB). Šios garantijos reikalingos, kad bankas finansuotų investicinius projektus už ES ribų.

Pasiūlymu siekiama užtikrinti ES garantijų tęstinumą, kad EIB tęstų išorinį (už ES ribų esančių) projektų finansavimą 2014–2020 metų daugiametės finansinės programos laikotarpiu. Nustatyti ir aiškūs tikslai: vietinio privačiojo verslo, ypač mažų ir vidutinių įmonių, skatinimas, su aplinka ir ekonomika susijusios infrastruktūros vystymas, priemonės klimato kaitos efektui sumažinti. Taip pat siekiama geriau suderinti EIB finansavimą su bendra ES politika.

Pasiūlyme nustatytos ir EIB finansavimo su ES garantija lubos – 30 mlrd. eurų 2014–2020 metų laikotarpiu. Šios lubos skaidomos į dvi dalis: fiksuotą, kurią sudarys 27 mlrd. eurų ir papildomą pasirinktinę, kurią sudarys iki 3 mlrd. eurų. Lyginant su pirminiu projektu, po derybų fiksuota dalis išaugo 2 mlrd. eurų. Kokia apimtimi (visa ar dalimis) bus naudojama pasirinktinė dalis, ir kaip ją paskirstyti pagal regionus, bus sprendžiama pagal įprastą teisėkūros procedūrą po laikotarpio vidurio peržiūros.

Paskolos su ES garantija bus daugiausia skiriamos šalims, kurios dalyvauja pasirengimo narystei, kaimynystės ir partnerystės programose.

Papildoma informacija

EIB išorės operacijų apimtį ir sąlygas pagal ES garantijas nustato Europos Parlamentas ir Taryba. Naujausias sprendimas, susijęs su EIB projektų finansavimų už ES ribų, kurį priėmė Europos Parlamentas ir Taryba, apėmė laikotarpį nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (sprendimas Nr. 1080/2011/EU). Europos Komisija buvo įpareigota Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti pasiūlymą dėl ES garantijų ateinančiai daugiametei finansinei programai. Naujas pasiūlymas apima ES garantijas EIB išorės projektų finansavimui 2014-2020 m. laikotarpiu.

Daugiau informacijos:

Rosvaldas Gorbačiovas
Finansų ministerija
El. p. [email protected]
Tel. +370 5 239 0008
Mob. tel. +370 616 94846

Vykintas Pugačiauskas
Atstovas spaudai Briuselyje, COREPER II
El. p. [email protected]
Tel. +32 24019836