BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Prezidentas pasirašė 2009 m. biudžetą

Data

2008 12 31

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 31 d. Pirmadienį Lietuvos Prezidentas pasirašė 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

2009 m. biudžetu siekiama pasiruošti staigiam šalies ekonomikos lėtėjimui, kuris valstybės finansų sistemoje sukelia dideles įtampas, ypač pavojingas pasaulinės finansų krizės akivaizdoje. Taip pat šiuo biudžetu siekiama kiek įmanoma apsaugoti socialiai jautrias sritis, vykdyti įsipareigojimus švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, socialiniams darbuotojams bei užtikrinti esmines permainas.

2009 m. biudžetas orientuotas į taupymą ir efektyvų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Numatytas bendras šio taupymo rezultatas - iki 2 milijardų litų. Taip pat bus imtasi neatidėliotinų veiksmų mokesčių srityje – kartu su biudžeto projektu teikiamas mokesčių įstatymų pakeitimų paketas – šios mokesčių reformos rezultatas turėtų būtų iki 2 milijardų litų pajamų. Subalansavus pinigų srautus, bendras finansinis 2009 m. rezultatas siektų iki 4,9 milijardų litų.

Numatoma, kad 2009 m. į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 29707,1 mln. litų, arba 1proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet. Kitąmet nacionalinis biudžetas (neįskaitant ES lėšų) gaus apie 55,3 mln. litų pajamų arba 0,2 proc. mažiau nei šiemet, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5467,9 mln. litų.

Daugiausia pajamų į 2009 m. nacionalinį biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 9337,4 mln. litų arba apie 38,5 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

Iš gyventojų pajamų mokesčio numatoma gauti 4906,7 mln. litų arba apie 20,2 proc. visų pajamų. Akcizų į nacionalinį biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3991,9 mln. litų arba apie 16,5 proc. visų pajamų. 2009 m. padidinus akcizo tarifus cigaretėms, alkoholiui, degalams, numatoma, kad valstybės biudžetas papildomai gaus apie 690 mln. litų.

Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti 2895,6 mln. litų, o tai sudarys 11,9 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

Atsisakius visų PVM lengvatų, išskyrus lengvatą šildymui, planuojama, kad biudžetas gaus papildomai 470 mln. litų.

Valstybės biudžetas

Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25447,6 mln. litų, iš jų – 5467,9 mln. litų ES lėšos. 2009 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 26940,2 mln. litų ir bus 371,3 mln. litų didesni nei šiemet. Valstybės biudžeto deficitas sudarys 1492,6  mln. litų.

Socialinei apsaugai 2009 m. biudžete planuojama skirti  3134,2 mln. litų. Palyginti su šiais metais, numatomi  asignavimai didesni 352,4 mln. litų.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, valstybės biudžeto projekte siūloma skirti 2837,1 mln. litų, arba 135,2 mln. litų daugiau negu šiais metais.

Sveikatos apsaugai 2009 m. biudžete planuojama skirti 2174,3 mln. litų, arba 518,1 mln. litų daugiau nei šiemet.

Poilsiui, kultūrai ir religijai planuojama skirti 706,8 mln. litų.

Gynybai valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 1362,7 mln. litų arba, palyginti su 2008 metais, 137mln. litų mažiau.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2009 metų valstybės biudžeto projekte numatoma 2192,8 mln. litų, arba, palyginti su 2008 metais, 203 mln. litų mažiau.

Ekonomikai 2009 m. valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 6181,1 mln. litų.

Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų pajamų šaltinių ir be bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui sudarytų apie 7,5 mlrd. litų.

Savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 72,29 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų (šiais metais – 66,33 proc.).

 

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 219 9376
www.finmin.lt