2022-12-01

Sausio–spalio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metų sausio–spalio mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 21,4 proc. (2 298,5 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais tuo pačiu laikotarpiu,  kuomet dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Iš viso per sausio–spalio mėnesius gauta 13 062,6 mln. eurų ir tai sudaro 90 proc. patvirtinto metinio pajamų plano. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 14 519,4 mln. eurų.

Į valstybės biudžetą gauta 10 622,4 mln. eurų, tai yra 20,4 proc. (1 798,2 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, kai dalį lyginamojo laikotarpio buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 9 952,3 mln. eurų. Tai yra 1 721,6 mln. eurų arba 20,9 proc. daugiau nei 2021 metų sausio–spalio mėnesiais. Toks ženklus pajamų iš mokesčių augimas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių susidarė ir dėl to, kad tuo pačiu metu pernai dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Pažymėtina, jog einamųjų metų sausio–spalio mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų rugsėjo mėnesių, rezultatus. Per 2022 metų sausio–spalio mėnesius mokėtojai, kurie 2020–2021 metais buvo atidėję Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių mokėjimą, grąžino 312,2 mln. eurų nepriemokų, susidariusių dėl COVID-19.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 4 842,9 mln. eurų pajamų. Tai yra 894,4  mln. eurų (22,7 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–spalio mėnesiais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema 2021 metų palyginamoji bazė – švelnėjant veiklos ribojimams, pernai vartojimas pradėjo atsigauti antrąjį ketvirtį, o 2022 metais, augant vartojimui, PVM prievolė auga nuo metų pradžios. Be to, 2021 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu 2022 metais šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 4 050,2 mln. eurų. Tai 805,5 mln. eurų (24,8 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–spalio mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio, taip pat dėl metinėse GPM deklaracijose už 2021 metus deklaruoto reikšmingo apmokestinamųjų pajamų augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 392,8 mln. eurų pajamų – 10,3 mln. eurų (0,7 proc.) daugiau nei 2021 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų rugsėjį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – cigarų ir cigarilių, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų (išskyrus dyzelinių) – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų rugsėjį degalų pardavimai buvo mažesni dėl dalį laikotarpio galiojusių asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 d. bei nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 300,3 mln. eurų, tai yra 338,4 mln. eurų (35,2 proc.) daugiau nei 2021 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, avansinio pelno mokesčio už 2022 metus ir metinio pelno mokesčio įmokų. Mokėtino pelno mokesčio už 2021 metus deklaruota 32,3 proc. daugiau nei už 2020 metų finansinius rezultatus. Taip pat 2022 metų pradžioje buvo sumokėta 32,6 mln. eurų daugiau pelno mokesčio prie pajamų šaltinio nei prieš metus.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 670,1 mln. eurų, tai yra 76,6 mln. eurų (12,9 proc.) daugiau nei 2021 metų sausio–spalio mėnesiais.

2022 metų sausio–spalio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas, mln. eurų

Pajamos per
2022 m. sausio-spalio mėn., mln. eurų

Sausio-spalio mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 404

2 096,7

87,2%

23,7%

Pelno mokestis

1 419,1

1 300,3

91,6 %

35,2%

Pridėtinės vertės mokestis

5 348,2

4 842,9

90,6%

22,7%

Akcizai

1 687,4

1 392,8

82,5%

0,7%

Kitos mokesčių pajamos

306,4

319,7

104,3%

31,9%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

680,6

670,1

98,5%

12,9%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 845,7

10 622,4

89,7%

20,4%

Papildoma informacija:

Apie pajamų plano, kuris patvirtintas Finansų ministro įsakymu „Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“ vykdymą Finansų ministerija informuos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.