BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Siūlomi verslui ir dirbantiesiems naudingi mokesčių įstatymų pakeitimai

Data

2007 09 24

Įvertinimas
0

Vilnius, rugsėjo 24 d. Finansų ministerija teikia Vyriausybei Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, kurie sudarys geresnes sąlygas verslui, sumažins administracinę naštą ir supaprastins pelno mokesčio apskaičiavimą.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais siekiama supaprastinti leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarką. Labai išplėstas pajamų, iš kurių atskaitomos išlaidos darbuotojų naudai, sąrašas. Pavyzdžiui, siūloma apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leisti atskaityti tokias išlaidas kaip premijos darbuotojams, metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams bei visos faktiškai patirtos komandiruočių sąnaudos. Taip pat siūloma supaprastinti sumų, kurios sumokamos uždarbuotojų studijas, pripažinimo sąnaudomis tvarką. Siūloma praktiškai visai atsisakyti laiko apribojimų atskaitant ankstesnių laikotarpių mokestinius nuostolius (šiuo metu – 5 metai), išskyrus nuostolius iš vertybinių popierių perleidimo, kurių perkėlimo terminą siūloma pratęsti iki 5 metų (šiuo metu – 3 metai).

Nustatyta parankesnė ir paprastesnė reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka (tokioms sąnaudoms nepriskirtos tik azartinių lošimų išlaidos) ir siūloma, kad iš pajamų būtų galima atskaityti visas su reprezentaciniu renginiu susijusias sąnaudas: verslo partnerių vaišinimą, suvenyrus, apgyvendinimo bei kelionės išlaidas. Taip pat nuo 1 iki 3 proc. įmonės pajamų padidinta leistina atskaityti šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių suma.

Be to, siūloma palengvinti mokestinę naštą smulkioms įmonėms: nuo100 tūkstančių iki 1 milijono litų padidinta pajamų riba, kurios neviršijant neatsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį. Šios ir kitos siūlomos naujos nuostatos susijusios su racionaliais supaprastinimais, siekiant dar labiau sumažinti verslui tenkančią administracinę naštą ir sąnaudas, priartinti sąnaudų pripažinimą mokesčiams apskaičiuoti prie buhalterinės apskaitos principų.

Kartu teikiami susiję Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai. Siūloma suvienodinti nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, gaunančių tantjemas iš šaltinio Lietuvoje, apmokestinimo sąlygas, t.y. gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinti ir nenuolatiniams gyventojams išmokamas tantjemas (nuolatinių gyventojų gaunamos tantjemos apmokestinamos ir šiuo metu). Kaip minėta, pagal siūlomus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, visas šias sumas bus galima priskirti leidžiamiems  įmonės atskaitymams apskaičiuojant pelno mokestį.

Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų projektus parengė Finansų ministerija, atsižvelgus į darbo grupės, sudarytos iš Finansų ministerijos, „Investors‘ forum“, Verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovų, pasiūlymus. Be to, buvo atsižvelgta ir į kitų asociacijų teiktus pasiūlymus dėl praktikoje kylančių problemų.