2020-05-06

Sudarytos prielaidos Pagalbos verslui fondo veikimui

Pagalbos verslui fondas (toliau – Fondas) padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po krizės. Trečiadienį Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo posėdyje priėmė sprendimus, kuriais sudarytos prielaidos Fondo veikimui.

Įstatymų paketas svarbus kuriamam Fondui, kuris padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes gauti finansavimą ir leis verslui greičiau atsigauti po krizės.

Kartu su jau taikomomis kitomis finansavimo priemonėmis smulkiajam ir vidutiniam verslui Fondas investuos į Lietuvoje veikiančių įmonių, kurios dėl nepalankios epideminės naujojo koronaviruso (COVID-19) situacijos patyrė finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos tęstinumui. Fondo lėšas numatoma naudoti tik tais atvejais, kai nebėra galimybių įmonėms pritraukti reikiamų lėšų iš rinkos kitokiais būdais.

Bendra siektina investicijų į įmones vertė – 1 mlrd. eurų. Pradinis įnašas į Fondą bus finansuojamas valstybės lėšomis – tam skirta 100 mln. eurų. Kitos lėšos bus gautos išleidus obligacijas (400 mln. eurų) su valstybės garantija ir pritraukus privačių investuotojų. Taip pat bus siekiama konkrečioms investicijoms į įmones pritraukti privatų kapitalą.

Fondo Įstatymų pakeitimai sukurs papildomas finansavimo galimybes vietinėms, vidutinėms ir didelėms įmonėms, leisiančias verslui greičiau atsigauti po krizės. Taip pat sukurtos platesnės pensijų turto investavimo ir diversifikavimo galimybės, kurios turės užtikrinti institucinių investuotojų valdomų lėšų tvarumą ir geresnį investicijų ir investavimo rizikos išskaidymą. Šios priemonės ypač aktualios verslui kovojant su neigiamais naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltos krizės padariniais.

Įstatymų projektų paketą sudaro:

  • Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – VSĮ projektas);
  • 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2694 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – projektas);
  • Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2, 8, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas (toliau – PSPKĮ projektas);
  • Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – PKĮ projektas);
  • Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas (toliau – NPĮ projektas).

VSĮ ir BĮ projektų tikslas – sudaryti prielaidas įsteigti Pagalbos verslui fondą ir pritraukti į Fondą reikiamų lėšų, t. y. sudaryti galimybę Vyriausybei teikti valstybės garantijas dėl ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliosios situacijos paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti. Taip būtų sudaromos galimybės Fondui išleisti skolos vertybinius popierius.

PSPKĮ ir PKĮ projektų tikslas – sudaryti galimybę pensijų fondų lėšomis prisidėti prie steigiamo Fondo finansavimo ir išplėsti galimybes pensijų fondams daugiau investuoti į vietinį verslą.

NPĮ projekto tikslas – atsižvelgiant į naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo keliamą riziką Lietuvos ekonomikai ir poreikį imtis skubių veiksmų suteikiant pagalbą Lietuvos verslo subjektams, užtikrinti operatyvų Fondo įgyvendinimą bei sukurti efektyvią finansinės priemonės – Fondo – įgyvendinimo sistemą, išlaikant aukštus NPĮ priežiūros ir rizikų valdymo standartus bei profesionalų investicijų valdymą.