2023-09-08

Susitikime su socialiniais partneriais – direktyvos dėl minimalaus didžiųjų įmonių grupių pelno apmokestinimo klausimas

Finansų viceministrė Rūta Bilkštytė susitikime su socialiniais partneriais aptarė Direktyvos dėl visuotinio minimalaus tarptautinių įmonių grupių ir didelių vietos subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo Europos Sąjungoje (ES) perkėlimo į Lietuvos mokesčių teisę klausimą.  Taisyklės, kuriomis įtvirtinami iš esmės nauji didžiųjų įmonių pelno apmokestinimo principai, Lietuvoje turi būti įgyvendintos iki kitų metų sausio 1 dienos.

„Šiandien su verslo atstovais, kitais socialiniais partneriais diskutavome apie minimalų didžiųjų įmonių grupių pelno apmokestinimo lygį nustatančios direktyvos įgyvendinimą Lietuvos mokesčių teisėje. Aptarėme jos įgyvendinimo alternatyvas, ta apimtimi, kiek direktyva numato galimybių valstybei pačiai apsispręsti dėl perkeliamų nuostatų apimties, apsikeitėme konstruktyviomis įžvalgomis bei nuomonėmis“, – sakė finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Dėl minimalų didžiųjų įmonių grupių pelno apmokestinimo lygį užtikrinančių principų sutarimas pasiektas globaliu lygiu. T.y. 2021 metų spalio 8 dienos pareiškimu dėl dviem ramsčiais grįstų sprendimų mokesčių iššūkiams, kylantiems dėl ekonomikos skaitmenizacijos, spręsti (jį šiuo metu remia 139 jurisdikcijos). Direktyva siekiama užtikrinti, kad šio globalaus sutarimo pagrindu priimti II ramsčio sprendimai – tarptautinės didžiųjų įmonių grupių pelno apmokestinimo taisyklės, būtų vienodai įgyvendintos ES lygiu ir įmonių grupių, kai jų konsoliduotosios pajamos per metus yra 750 mln. ar daugiau eurų, pelnas būtų apmokestintas bent 15 proc. efektyviuoju pelno mokesčio tarifu.

„Vykusių diskusijų metu pristatėme numatomą direktyvos įgyvendinimo planą. Pagal jį nuo ateinančių metų sausio 1 dienos įsigaliotų tik privalomosios direktyvos nuostatos, o pagrindinių apmokestinimo taisyklių taikymas būtų atidedamas šešeriems metams. Kartu, atsižvelgiant į tai, kad naujieji įmonių grupių pelno apmokestinimo principai pilna apimti kitose ES valstybėse, o taip pat ir Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse, bus pradėti taikyti nuo 2025 metų, ir siekiant neperleisti mokesčių pajamų nuo Lietuvoje esančių didžiosioms grupėms priklausančių įmonių pelno kitoms valstybėms, nuo 2025 metų sausio 1 dienos numatoma taikyti taip vadinamą vietos papildomą mokestį“, – sakė finansų viceministrė.

Parengtas projektas, prieš teikiant jį Vyriausybei, bus pateiktas derinimui su suinteresuotomis institucijomis viešai.