BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės ar savivaldybių kontroliuojamos įmonės galės tiesiogiai skolinti Vyriausybei

Data

2012 11 15

Įvertinimas
0

Vilnius lapkričio 15 d. Vakar Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo numatoma galimybė Finansų ministerijai tiesiogiai skolintis iš valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių. Tuo siekiama efektyvaus ne tik valstybės, bet ir kitų su viešuoju sektoriumi susijusių – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių – finansinių išteklių valdymo.

Galimybė minėtoms įmonėms investuoti laikinai laisvas įmonių lėšas ir diversifikuoti riziką skolinant Finansų ministerijai buvo numatyta finansinės rizikos valdymo gairėse valstybės valdomoms įmonėms. Gairės, kuriose pateikti esminiai principai, kuriais remiantis būtų formuojama valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių finansinės rizikos valdymo politika, buvo paskelbtos š.m. birželį. Šį dokumentą parengė Finansų ir Ūkio ministerijų specialistai.

Finansų ministerija kviečia valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių, kurios norėtų diversifikuoti riziką ir investuoti dalį laikinai laisvų lėšų skolindamos jas Finansų ministerijai, atstovus iki šių metų pabaigos kreiptis el. paštu apačioje nurodytais kontaktais. Įvertinus valstybės pinigų srautų dinamiką ir prognozes, Finansų ministerija planuoja 2013 metų pradžioje svarstyti sandorių sudarymą, kurie atitiks šiuos pagrindinius kriterijus:

 • trumpiausia skolinimo sandorio trukmė – 6 mėnesiai;

 • mažiausia vieno sandorio suma – 2,5 mln. litų arba ekvivalentas eurais;

 • palūkanų norma (jos „lubas“ nustatys Finansų ministerija) priklausys nuo skolinimo termino;

 • paskolų sutartyse bus numatyta priešlaikinio paskolintų lėšų susigrąžinimo sąlyga įspėjus Finansų ministeriją mažiausiai prieš 14 darbo dienų. Šiuo atveju kreditoriui (įmonei) būtų sugrąžinta nominali paskolinta (investuota) lėšų suma, tačiau nebūtų mokamos palūkanos;

 • numatoma sandorių sudarymo (atitinkamų sutarčių  pasirašymo) data – 2013 metų vasario mėnuo;

 • prieš sudarant sandorį kreditorius Finansų ministerijai turės pateikti šiuos dokumentus:

  • sutikimą su Finansų ministerijos bendrosiomis paskolų ėmimo sąlygomis;

  • dokumentus, įrodančius, kad paskolos teikėjas yra valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė[1];

  • dokumentus, įrodančius, kad paskolos teikėjas turi teisę teikti paskolas;

  • dokumentus, įrodančius paskolos teikėjo atstovo įgaliojimus sudaryti paskolos sutartį;

  • patvirtinimą apie paskolos teikėjo suteikiamos paskolos lėšų teisėtą kilmę;

  • Finansų ministerijos prašymu – kitus reikiamus dokumentus arba duomenis, kurie papildytų arba paaiškintų paskolos teikėjo pateiktų dokumentų duomenis.

Potencialių sandorių dėl paskolos suteikimo palūkanų normas lems konkurencija - Finansų ministerija, atsižvelgdama į valstybės pinigų srautų prognozes ir kitus veiksnius, bus iš anksto nusistačiusi maksimalią skolinimosi iš įmonių sumą. Jeigu įmonės siūlys didesnę bendrą skolinimosi sumą negu Finansų ministerijos skolinimosi poreikis, bus priimti tik tie skolinimo pasiūlymai, kurių trukmė – ilgiausia, o palūkanų norma – mažiausia. Jeigu įmonės siūlys mažesnę skolinimosi sumą negu Finansų ministerija numatys pasiskolinti tokiu būdu, bus priimti visi skolinimosi pasiūlymai. Finansų ministerijos skolinimosi poreikis iš anksto nebus skelbiamas.

Paskolų palūkanų normų „lubas“ Finansų ministerija nustatys atsižvelgdama į Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) pelningumus pirminėje ir (arba) antrinėje rinkose. Kadangi kreditoriui (valstybės ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei) suteikiama teisė į pirmalaikį paskolintų lėšų susigrąžinimą, VVP pelningumai, kuriais remiantis bus nustatomos palūkanų „lubos“, bus santykinai sumažinti. Remiantis hipotetiniu vertinimu, skolinant Finansų ministerijai šiuo metu, palūkanų normų „lubos“ 6 –12 mėnesių skolinimo terminams būtų nuo 0,4 proc. iki 0,6 proc.

Skelbdama šį kvietimą Finansų ministerija siekia sudaryti potencialių valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių, kurios norėtų ir galėtų skolinti Finansų ministerijai dalį laikinai laisvų įmonių lėšų pagal pateiktas pagrindines skolinimo sąlygas, sąrašą.

Oficialus kvietimas teikti konkrečius skolinimo pasiūlymus (nurodant maksimalią sumą ir palūkanų normas) bus paskelbtas 2013 metų sausio mėnesį Finansų ministerijos tinklalapyje. Kvietime bus įvardintas  ir vėliausias pasiūlymo pateikimo terminas. Sutartys dėl skolinimo, preliminariai, bus sudaromos 2013 metų vasario mėnesį

 Kontaktai valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių atstovams dėl skolinimo Finansų ministerijai:

 el. paštas: treasury@finmin.lt

telefonai pasiteiravimui: (8 5) 219 9398 arba (8 5) 239 0131 (Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyrius)


[1]Valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės sąvoka apibrėžta Informacijos apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2005, Nr. 87-3264; 2007, Nr. 135-5477).