BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės biudžeto projektas grindžiamas apdairiomis ekonominių rodiklių projekcijomis

Data

2008 10 14

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 14 d. Valstybės biudžeto projektas grindžiamas apdairiomis ekonominių rodiklių projekcijomis, atsižvelgiant į Tarptautinio valiutos fondo rekomendaciją Lietuvai siekti tolygaus ūkio raidos lėtėjimo, bet ruoštis ir galimam staigiam ekonomikos augimo sulėtėjimui. Grįsdama 2009 metų valstybės biudžeto projektą ūkio raidos sulėtėjimo scenarijumi, Vyriausybė imasi atsakomybės, kad esant dabartinėms aplinkybėms, kurias įtakojo globali finansų krizė, valdžios finansavimo įsipareigojimai asignavimų valdytojams atlaikys bet kokius išbandymus. Finansavimo stabilumui užtikrinti planuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės priemonės. Ilgalaikes finansavimo stabilumo priemones pasiūlys valdžios sektoriaus finansų planavimo sistemos reforma, o trumpalaikes priemones numato apdairiai parengtas valstybės biudžeto projektas.

BVP

2008 metų bendrojo vidaus produkto (BVP) 5,3 procento realaus augimo projekcija nekeičiama jau antrus metus. Pasitikėjimą ekonominiu stabilumu sustiprina ir 2008 metų pirmojo pusmečio rezultatai: 4 procentiniais punktais pagerėjusios Lietuvos prekybos sąlygos rodo, kad šiemet Lietuvos prekybos deficitas pagerės keliais procentiniais punktais BVP. Anksčiau projektuotas 4,5 procento BVP augimas 2009 metais yra vis dar įmanomas, jeigu visi verslininkai racionaliai pasirinktų verslo apimčių didinimo ir kainų stabilizavimo strategiją. Tačiau apdairiai planuojant valstybės finansus pagal ūkio raidos sulėtėjimo scenarijų 2009 metais yra projektuojamas iki 1,5 procento BVP apimčių augimas, kadangi daroma apdairi prielaida, kad verslininkai gali skubiai neištaisyti 2008 metais padarytų klaidų: neracionaliai uždelsto nekilnojamojo turto kainų sumažinimo ir nepagrįstai padidintų vartotojų kainų. Todėl rengiant biudžeto projektą vadovaujamasi prognoze, jog šalies BVP augs nuosaikiau nei skelbta anksčiau. 2009 metais BVP augimas sudarys 1,5 proc., 2010 metais uždarius Ignalinos atominę elektrinę – 1,8 proc., o 2011 metais priartės prie spartaus potencialaus augimo – 4,5 proc.

Vidutinis darbo užmokestis ir vartotojų kainos

Pagrindinis pastaraisiais metais infliaciją skatinęs veiksnys – kredito prieaugis – silpsta ir nuo 2008 metų liepos spartėja disinfliacija. Tačiau vadovaujamasi apdairaus ekonominių rodiklių scenarijaus prielaida, kad verslininkai gali praleisti progą 2008 metais sumažinti kainas ir atkurti vartotojų perkamąją galią 2009 metais, todėl Finansų ministerija keičia ir tikslina 2008 m. infliacijos projekcijas. Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą skaičiuojama metinė infliacija gruodžio mėnesį sudarys 10,3 proc. (6,8 proc.*), o vidutinė metinė infliacija išaugs iki 11,4 proc. (9,2 proc.*).

Atsižvelgusi į darbo rinkos inertiškumą ir 2008 metų liepą prasidėjusias disinfliacijos tendencijas, Finansų ministerija didina vidutinio darbo užmokesčio šalyje projekcijas. Numatoma, kad, palyginti su 2007-aisiais, vidutinis darbo užmokestis šiemet augs 20 proc. (18,9 proc.*). Vėliau jo augimas laipsniškai artės prie darbo našumo augimo: 2009 m. vidutinis darbo užmokestis šalyje augs 9,8 proc. (9,8 proc.*), 2010 m. – 2,4 proc. (9 proc.*), 2011 m. – 3,2 proc. (8,3 proc.*). Numatoma, kad 2011 metais vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, sieks 2509 litus.

Brangus kuras, akcizų didinimo įsipareigojimai, 2006–2008 metais buvusi infliacija nėra racionalus pagrindas formuoti ilgalaikius infliacijos lūkesčius. Ryškėja šių metų pirmąjį pusmetį įvykęs kredito prieaugio sumažėjimas, todėl centrinis scenarijus projektuoja, kad 2011 metų pabaigoje nusilpus akcizų tabakui ir galimam Ignalinos atominės elektrinės uždarymo poveikiui, išaiškės defliacinis kredito prieaugio poveikis ir kainų lygio vidutinis metinis sumažėjimas sudarys 0,1 procento (2,3 proc.*). Defliacinis spaudimas vidaus gamintojams vyks ir 2010 metais, tačiau dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo infliacija patirtų apie 2 procentinių punktų šuolį dėl elektros brangimo: elektros brangimą kompensuos kituose sektoriuose vyksiantys defliaciniai procesai. 2009 metų palyginti sparti infliacija išliks dėl 2008 metais trumpai savo galią pademonstravusių infliacinių lūkesčių, kurių pasekmės į 2009 metus persikelia iš inercijos, grindžiamos prielaida dėl verslo racionalumo stokos. Vidutinė metinė infliacija 2009 metais sudarys iki 5,4 proc. (5,1 proc.*), 2010 metais – apie 3,6 proc. (3,6 proc.*).

Pagal valiutų valdybos principus fiksuotas euro ir lito kursas užtikrina, kad vidutinė daugiametė infliacija išliks artima euro zonos infliacijai.

***

* - pagal 2008 m. pavasario projekcijas.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0249
www.finmin.lt