BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vilniuje pasirašyti paramos susitarimai – mamų ir kūdikių sveikatos priežiūrai šveicarai skiria 120 mln. litų

Data

2011 12 20

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija šiandien pasirašė paramos susitarimus su Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra ir Ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatu dėl lėšų skyrimo nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimui 2012–2016 metais. Tuo pačiu įsipareigota Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas būsimoms mamoms ir kūdikių susilaukusioms gimdyvėms, įvesti energiją tausojančias technologijas. Bendras programų biudžetas siekia apie 120 mln. litų. Dar 21 mln. litų sudaro Lietuvos bendrasis finansavimas.

Įgyvendinant programas planuojama per 20 ligoninių aprūpinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtina modernia medicinine įranga. Trys sveikatos priežiūros įstaigos bus aprūpintos automobiliais su specialia įranga saugiam naujagimių pervežimui. Taip pat ketinama suremontuoti per 10 sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, sukurti apie 70 moksliškai pagrįstų akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodinių rekomendacijų. Susitarimų galiojimo laikotarpiu per 1,3 tūkst. sveikatos priežiūros specialistų, pasinaudodami šveicarų finansinės paramos mechanizmu, pakels kvalifikaciją. Gauta parama leis sukurti kompiuterinę nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų bazę.

Vykdant energiją tausojančių technologijų diegimo programą planuojama pagerinti ligoninių pastatų šiluminę izoliaciją – šiltinti stogus, išorės sienas, keisti langus ir išorės duris. Taip pat planuojama modernizuoti šilumos punktų, karšto vandens tiekimo, vidinių šildymo ir elektros tiekimo sistemas bei įrengti patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemas. Baigiant projektą bus atnaujinta ir medicininių dujų tiekimo sistema.

Pasirašiusi šiuos paramos susitarimus, Lietuva pusmečiu anksčiau nei planuota baigė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo etapą.

Bendras Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos biudžetas sudaro apie 180 mln. litų. Įgyvendinant pagal šią programą finansuojamus projektus prisideda ir Lietuva papildomai skirdama 15 proc. bendrojo finansavimo. Skirtos lėšos turės būti panaudotos iki 2017 m. birželio 14 d. Iki šių metų gruodžio vidurio projektų vykdytojams buvo išmokėta beveik 1,3 mln. litų.

Primintina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinė Taryba Pagrindų susitarimą, dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos Bendradarbiavimo programos, kuria siekiama mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo pasirašė 2007 m. gruodžio 20 d.

Iškilmingoje paramos susitarimų pasirašymo ceremonijoje ir atidarymo renginyje „Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programa: geresnės ateities kartų sveikatos priežiūros link“ dalyvavo finansų viceministras Rolandas Kriščiūnas ir Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas, ambasadorius Kurt Kunz (Kurtas Kunzas), sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė ir Šveicarijos Konfederacijos ambasadorė Latvijai ir Lietuvai ponia Gabriela Nuetzi-Sulpizio.

Trumpai apie kitus pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus:

Lietuva ir Šveicarija jau yra pasirašiusios paramos sutartis dėl finansinės paramos lėšų skyrimo bendriems Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų vykdomiems moksliniams tyrimams. Tam planuojama panaudoti apie 23,5 mln. litų. Lietuvos mokslų taryba yra paskelbusi pirmąjį kvietimą teikti paraiškas aplinkos apsaugos mokslų ir technologijų, sveikatos (gyvybės) ir gamtos mokslų mokslininkams jungtinių mokslinių/ institucinės partnerystės projektų su Šveicarija finansavimui gauti. Paraiškos bus priimamos nuo kitų metų vasario 15 d.

2012 m. sausio pradžioje trečiuoju kvietimu Lietuvos studentams atsiveria 11,3 mln. litų vertės Stipendijų fondas. Pirmaisiais dviem etapais pareiškėjai pateikė 32 paraiškas, 14 projektų nuspręsta finansuoti.

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemai Šveicarijos skiriama parama sudaro apie 13,5 mln. litų, piliečių reikmėms Lietuva pridės dar apie 2 mln. 400 tūkst. litų. Jau pateiktos 156 paraiškos, kurių bendra prašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro daugiau nei 120 proc. NVO fondo biudžeto. Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos tikslas – įsteigti NVO fondą siekiant skatinti pilietinę visuomenę, kaip svarbų vystymosi ir dalyvavimo subjektą, prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos užtikrinimo padedant toliau plėtoti NVO sektorių Lietuvoje. Projekto vykdytojo funkcijas atlieka Centrinė projektų valdymo agentūra.

Šveicarijos investicijos skirtos Lietuvos teismų sistemai tobulinti. Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimui ir įdiegimui teismuose skiriama apie 4,3 mln. litų, iš valstybės biudžeto bus pridedama dar 760 tūkst. litų. Pagal pasirašytą sutartį teismuose kuriama sistema, leidžianti rengti nuotolinius teismo posėdžius, taip pat įrašanti ir sauganti šių posėdžių medžiagą elektronine forma. Šios technologinės naujovės paskirtis – paspartinti bylų nagrinėjimą ir užtikrinti visuomenės saugumą. Įdiegus minėtą sistemą, nereikės konvojaus paslaugų gabenant kaltinamuosius iš tardymo izoliatorių į teismus; bus sutaupytos tiek kaltinamųjų, tiek visuomenės apsaugai skiriamos lėšos. Be to, projektas leis neskiriant kito posėdžio apklausti netikėtai susirgusius proceso dalyvius. Tai padės teismų darbą padaryti efektyvesnį. Už projekto rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga Nacionalinė teismų administracija.

--------

Viešųjų ryšių skyrius

Tel.: (8 5) 239 0022