BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė pritarė 2008 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui

Data

2007 10 10

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 10 d. Vyriausybė, įvertinusi šalies ūkio plėtros makroekonomines prognozes, numatomą esamų mokesčių įstatymų pakeitimų įtaką biudžeto pajamoms ir atsižvelgusi į šalies strateginius tikslus bei prioritetus, šiandien vykusiame Vyriausybės posėdyje pritarė 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui.

2008 m. biudžeto projekte numatoma, kad kitąmet į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 29136,3mln. litų, arba 31,4 proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet. Kitąmet nacionalinis biudžetas gaus apie 24023,5 mln. litų pajamų arba 25,9 proc. daugiau nei šiemet, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5112,8mln. litų. 2008 metų nacionalinio biudžeto asignavimai bus 30217,3 mln. litų arba 6608,3 mln. litų didesni nei šiemet.

Daugiausia pajamų į 2008 m. nacionalinį biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 10164,1 mln. litų arba apie 42,3 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų. Iš gyventojų pajamų mokesčio – 5430,2 mln. litų arba apie 22,6 proc. visų pajamų. Numatoma, kad nuo kitų metų sausio 1 d. iki 24 proc. (šiuo metu – 27 proc.) sumažinus gyventojų pajamų mokesčio tarifą, nacionalinis biudžetas per 2008 metus neteks apie 566 mln. litų.

Akcizų į nacionalinį biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3310,2 mln. litų arba apie 13,8 proc. visų pajamų. Nuo 2008 m. sausio 1 d. padidinus akcizo tarifą degalams, o nuo kovo 1 d. – akcizo tarifą cigaretėms, numatoma, kad valstybės biudžetas papildomai gaus 177 mln. litų.

Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 2691,1 mln. litų, o tai sudarys 11,2 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

Nuo kitų metų sausio 1 d. naikinamas laikinasis socialinis mokestis. Finansų ministerijos skaičiavimais, dėl to nacionalinis biudžetas neteks 400 mln. litų pajamų.

2008 m. pajamų iš tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių į nacionalinį biudžetą ketinama surinkti apie 231 mln. litų.

Valstybės biudžetas

Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25330,7 mln. litų, iš jų - 5112,8 mln. litų ES lėšos. 2008 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 26411,7 mln. litų ir bus 5756,8 mln. litų didesni nei šiemet.

Kitų metų valstybės biudžete numatomi papildomi asignavimai prisiimtiems ir numatomiems prisiimti įsipareigojimams vykdyti.

Darbo užmokesčiui didinti iš kitų metų valstybės biudžeto numatoma skirti 1072,1 mln. litų. Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (socialinių, kultūros ir meno darbuotojų bei kitų) darbo užmokesčiui padidinti dėl nuo kitų metų sausio 1 d. didėjančios bazinės mėnesinės algos bus skiriama 511 mln. litų. Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo užmokesčiui padidinti dėl pareiginės algos bazinio dydžio nuo 442 litų iki 490 litų padidinimo numatoma skirti 293,8 mln. litų, 1–9 kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientams didinti – 162,8 mln. litų. Iš kitų metų valstybės biudžeto 38,5 mln. litų skiriami minimaliajai mėnesinei algai nuo šių metų liepos 1 d. iki 700 litų didinti, o 66 mln. litų – nuo kitų metų liepos 1 d. minimaliajai mėnesinei algai iki 800 litų didinti.

Kitąmet socialinei apsaugos iš valstybės biudžeto papildomai numatoma skirti 825,7 mln. litų. Iš jų – 275,7 mln. litų papildomų lėšų bus skiriama šalpos ir kitoms išmokoms padidėjus valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai ir einamųjų metų draudžiamosioms  pajamoms (nuo 2007 m. vasario 1 d. bazinė pensija padidėjo nuo 230 litų iki 266 litų, draudžiamosios pajamos – nuo 1212 litų iki 1356 litų), išaugus išmokas gaunančių asmenų skaičiui bei nuo kitų metų sausio 1 d. numatomos iki 316 litų didinti valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos ir iki 1566 litų didinamų draudžiamųjų pajamų. 36,7 mln. litų ketinama skirti valstybinėms pensijoms nukentėjusiems asmenims, mokslininkams, I ir II laipsnio valstybinių pensijų gavėjams dėl nuo 2008 m. sausio 1 d. planuojamos 28 litais didinti valstybinių pensijų. 213 mln. litų papildomų valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti išmokoms vaikams, iš jų 175 mln. litų – nuo 2008 m. sausio 1 d.  numatomų mokėti išmokų vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, ir 38 mln. litų – dėl nuo 2008 m. liepos 1 d. planuojamos išmokos vaikui šeimoje, auginančioje 3 ir daugiau vaikų, padidinimo nuo 0,4 minimalaus gyvenimo lygio iki 0,75 minimalaus gyvenimo lygio. Dar 97 mln. litų bus skiriama vaikų išlaikymo išmokoms, kurias privalo skirti asmuo pagal teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, mokamoms iš Vaikų išlaikymo fondo. 49 mln. litų numatoma skirti transporto lengvatų plėtrai, o 47,5 mln. litų - tėvams, išėjusiems į vaiko iki 3 metų priežiūros atostogas, valstybės biudžeto lėšomis drausti visai valstybinio socialinio draudimo pensijai ir nedarbo socialiniu draudimu.

Šveitimui planuojama skirti 278,5 mln. litų papildomų valstybės biudžeto lėšų, iš jų - 116 mln. litų naujai mokytojų darbo apmokėjimo sistemos reformai tęsti, 26,4 mln. litų – nuo šių metų rugsėjo 1 d. mokytojams vadovaujantiems klasei už papildomą vieną valandą apmokėti, 52 mln. litų – nuo šių metų liepos 1 d. vidutiniškai 20 proc. padidinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų tarnybiniams atlyginimams ir žemiausių pareigybių akademinių darbuotojų tarnybiniams atlyginimams 10 proc. padidinti nuo šių metų rugsėjo 1 d., dar 74,7 mln. litų ketinama skirti mokslo ir studijų sistemos pertvarkai vykdyti, 6 mln. litų – smurto prevencijai mokyklose, 3,4 mln. litų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros bei specialiojo ugdymo paslaugų teikimo programoms (steigti pagalbos mokiniui įvairių specializacijų specialistų etatus, pritaikyti mokyklų aplinką specialių poreikių asmenims).

Sveikatos apsaugai numatoma skirti 151 mln. litų papildomų valstybės biudžeto lėšų. 143 mln. litų bus skiriami asignavimams didinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, iš jų 107,5 mln. litų – įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatoms įgyvendinti (sveikatos biurams savivaldybėse steigti) – 8 mln. litų.

2008 m. valstybės biudžete socialinei apsaugai planuojama skirti 2797 mln. litų, o tai 795,8 mln. litų daugiau nei šiemet.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, valstybės biudžeto projekte siūloma skirti 2088 mln. litų arba 115 mln. litų daugiau negu šiais metais, iš jų –  per 56 mln. litų numatoma papildomai skirti studijų reformai nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėti.

Sveikatos apsaugai, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, skiriamus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, siūloma skirti iš viso 1558 mln. litų arba 241,6 mln. litų daugiau nei šiemet.

Poilsiui, kultūrai ir religijai planuojama skirti 711,5 mln. litų, o tai 145,8 mln. litų daugiau nei šiemet.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai numatyta 2385 mln. litų, arba 756 mln. litų daugiau nei šiemet.

Gynybai valstybės biudžeto projekte ketinama skirti 1491 mln. litų, o tai 203,4 mln. litų arba 15,8 proc. daugiau nei šiemet.

Kitų metų valstybės biudžeto projekte Ūkio ministerijos vykdomoms programoms bus skiriama per 985 mln. litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto bendro finansavimo lėšos sudarys 801 mln. litų.

2008 metų valstybės biudžeto projekte Susisiekimo ministerijos ir jos valdymo srities programoms vykdyti numatyta 2620,6 mln. litų, o tai 864,8 mln. litų daugiau nei šiemet. Iš Susisiekimo ministerijai skiriamų lėšų 694 mln. litų sudaro ES finansinė parama.

Žemės ūkio ministerijai ir jos valdymo srities institucijoms 2008 m. numatoma skirti 2681 mln. litų, iš jų valstybės biudžeto lėšos sudaro 1099 mln. litų, o tai 84,9 mln. litų daugiau nei 2007 m. Papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 278,9 mln. litų.  

2008 m. valstybės biudžeto projekte kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius mokėti skiriama 175,3 mln. litų arba 4,3 mln. litų daugiau nei 2007 m.O kompensacijoms už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus mokėti, valstybės garantijoms nuomininkams, iškeldinamiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, vykdyti ir kompensacijoms už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti projekte numatyta 215 mln. litų.

Prognozuojama, kad kitais metais savivaldybių biudžetų pajamos sudarys 6320 mln. litų. Palyginti su 2007 m., jos bus didesnės 1106 mln. litų arba 21,2 proc.

Iš savivaldybių biudžetų švietimui kitąmet numatoma skirti 3627,8 mln. litų, iš jų - 1763 mln. litų arba 259 mln. litų daugiau nei šiemet mokinio krepšeliui finansuoti. 2008 m. iš savivaldybių biudžetų sveikatos apsaugai numatoma skirti 136,3 mln. litų, socialinei apsaugai – 607 mln. litų.