BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė pritarė 2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui

Data

2008 10 14

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 14 d. Vyriausybė, įvertinusi makroekonomines prognozes, numatytų mokesčių įstatymų pakeitimų įtaką biudžeto pajamoms bei atsižvelgusi į šalies strateginius tikslus, šiandien vykusiame posėdyje pritarė 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Dėl lėtėjančios šalies ekonomikos valstybės biudžeto pajamos planuojamos nuosaikiai, tačiau Vyriausybė kitų metų biudžeto projektu siekia palaikyti ūkio raidą bei užtikrinti socialinių įsipareigojimų įgyvendinimo tęstinumą. Valstybės biudžeto projektas parengtas remiantis fiskalinės drausmės įstatymu, ribojančiu biudžeto išlaidų augimą.

2009 m. biudžeto projekte numatoma, kad kitąmet į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 30198,9 mln. litų, arba 2,7 proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet. Kitąmet nacionalinis biudžetas gaus apie 791,6 mln. litų pajamų arba 2,7 proc. daugiau nei šiemet, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5237,7 mln. litų. 2009 metų nacionalinio biudžeto asignavimai bus 32838,3  mln. litų arba 2430,0  mln. litų didesni nei šiemet. Biudžeto deficitas sudarys 2639,4  mln. litų  arba 2,3 proc. BVP.

Nacionalinio biudžeto išlaidų augimo priežastys daugiausia susijusios su valstybės įsipareigojimų darbo užmokesčio srityje vykdymu – vien tam skiriama 1,3 mlrd. litų. Dėl lėtėjančios ekonomikos keliamų iššūkių sumažinus asignavimus valstybinių institucijų einamosioms išlaidoms 5 proc., bei atlikus vykdomų programų peržiūrą bus sutaupyta beveik 700 mln. litų išlaidų.

Daugiausia pajamų į 2009 m. nacionalinį biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 9298,1  mln. litų arba apie 30,8  proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų. Prognozuojant įvertinta, jog galutinio vartojimo išlaidos 2009 m. nominaliai mažės 2,1 procento,  o netektys dėl PVM lengvatų sudarys apie 537 mln. Litų.

Iš gyventojų pajamų mokesčio numatoma gauti 6048,8 mln. litų arba apie 20,0  proc. visų pajamų. Pajamos iš GPM buvo prognozuojamos atsižvelgiant į  numatomą 2009 m. metinį darbo užmokesčio fondo augimo rodiklį – 9,8 proc.

Akcizų į nacionalinį biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3520,2 mln. litų arba apie 11,7  proc. visų pajamų. 2009 m. padidinus akcizo tarifą cigaretėms, numatoma, kad valstybės biudžetas papildomai gaus apie 220 mln. litų.

Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 3381,2 mln. litų, o tai sudarys 11,2   proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

2009 m. pajamų iš tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių į nacionalinį biudžetą ketinama surinkti apie 264 mln. litų (šiemet planuota gauti 231 mln. litų).

Valstybės biudžetas

Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25532,8 mln. litų, iš jų – 5273,7 mln. litų ES lėšos. 2009 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 28172,2 mln. litų ir bus 1599,4 mln. litų didesni nei šiemet.

2009 metų valstybės biudžete prisiimtiems įsipareigojimams – vykdyti Vyriausybės patvirtintas ilgalaikes darbo užmokesčio didinimo programas –  palyginti su 2008 metais, numatomi papildomi asignavimai –  1379,5 mln. litų. Iš jų: 1091 mln. litų  – Seimo patvirtintai ilgalaikei pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programai(iš jų 948,7 mln. litų – savivaldybėms); 102,4 mln. litų – Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programai įgyvendinti; 74,7 mln. litų  – Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programai(iš jų 41,4 mln. litų – savivaldybėms); 38,4 mln. litų  – Ilgalaikei socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo 2008–2011 metų programai(iš jų 24,4 mln. litų – savivaldybėms); 73 mln. litų Valstybės tarnybos įstatymo 7, 8, 24 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 2, 3 priedais įstatymui įgyvendinti, t. y. užtikrinti darbo užmokesčio mokėjimą valstybės tarnautojams pagal 2009 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą).

Socialinei apsaugai 2008 m. biudžete planuojama skirti  3206,9 mln. litų. Palyginti su šiais metais, numatomi  asignavimai didesni 425 mln. litų, arba 15,3 procento.

Visiems prisiimtiems įsipareigojimams kelti žmonių gerovę ir mažinti socialinę atskirtį 2009 m. numatomi papildomi asignavimai – 435,6 mln. litų (kartu su savivaldybių biudžetų dalimi). Iš jų 232,3 mln. litų – šalpos ir kitos socialinės paramos išmokoms; 65,4 mln. litų – išmokoms vaikams dėl  Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo; 78,5 mln. litų –  dėl Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatų – teikti mokiniams,  kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo   ar pagal pradinio ugdymo programas, nemokamus pietus, nemokamai maitinti socialiai remtinus vaikus, mokinio reikmenims įsigyti – įgyvendinimo; 40,6 mln. litų – socialinei pašalpai, būsto šildymo išlaidų kompensacijoms  teikti dėl nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. padidintų valstybės remiamųjų pajamų nuo 285 litų iki 350 litų vienam asmeniui; 18,8 mln. litų socialinėms įmonėms, įdarbinančioms neįgaliuosius, remti.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, valstybės biudžeto projekte siūloma skirti 3058 mln. litų, arba 341,5 mln. litų daugiau negu šiais metais, iš jų per 240 mln. litų numatoma papildomai skirti  dėl Vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų didinti mokytojų, kultūros darbuotojų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų  darbo užmokestį.

Sveikatos apsaugai, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, skiriamus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, siūloma skirti 1922,6 mln. litų, arba 266,4 mln. litų daugiau negu 2008 metais. Valstybės biudžeto asignavimai, skiriami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui  už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, numatomi  120,4 lito didesni ir numatoma, kad įmoka už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį 2009 m. sudarys 548,5 lito.

Poilsiui, kultūrai ir religijai planuojama skirti 786,4 mln. litų. Palyginti su 2008 metais,  asignavimai šiai sričiai padidinti  68,9 mln. litų.

Gynybai valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 1559,1 mln. litų, arba, palyginti su 2008 metais, 59,2 mln. litų daugiau, arba 103,9 proc.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2009 metų valstybės biudžeto projekte numatoma 2436,7 mln. litų, arba, palyginti su 2008 metais, augimas sudaro 41,1 mln. litų, arba 101,7 proc.

Asignavimai žemės ūkio sričiai (įskaitant valstybės biudžeto dotacijas savivaldybėms žemės ūkio funkcijoms vykdyti ir melioracijai) 2009 metais sudarys 2773,3 mln. litų, iš jų Europos Sąjungos paramos lėšos – 1529,6 mln. litų.

Ūkio ministerijos vykdomoms priemonėms  įgyvendinti 2009 metais numatoma skirti daugiau kaip 1116 mln. litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto bendro finansavimo lėšos sudaro daugiau kaip 926 mln. litų.

Susisiekimo ministerijai ir jos valdymo srities programoms vykdyti numatyta 2546,2 mln. litų.

Lietuvos Respublikos valstybės remiamoms programoms vykdyti ir  asignavimų valdytojų vykdomose programose užsibrėžtiems tikslams pasiekti, įgyvendinant  investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas),  Valstybės investicijų 2009–2011 programos projekte 2009 metams investicijoms numatoma skirti 5059,9 mln. litų iš valstybės biudžeto, iš jų 2200,1 mln. litų – Europos Sąjungos paramos lėšų. Palyginti su 2008 metais, investicijoms planuojama skirti 221,3 mln. litų daugiau, iš jų Europos Sąjungos lėšų – 32,8 mln. litų daugiau. 

Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų pajamų šaltinių ir be bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui sudarytų 8124,8 mln. litų. Palyginti su 2008 metais, jos didėtų 25,6 proc., arba 1656,6 mln. litų.

Savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 65,94 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų (šiais metais – 66,33 proc).

Kartu su 2009 m. biudžeto įstatymu teikiamas mokesčių įstatymų pakeitimų paketas.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 2199 376