BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė pritarė biudžeto išlaidų mažinimui 3 milijardais litų

Data

2009 04 07

Įvertinimas
0

Vilnius, balandžio 6 d. Vyriausybė, įvertinusi makroekonomines prognozes, kuriose numatomas didesnis nei tikėtasi ūkio nuosmukis, siūlo mažinti biudžeto išlaidas apie 3,2 mlrd. litų, arba 3,2 procentų BVP. Seimui bus teikiamas atitinkamai pakoreguotas 2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektas, kurio tikslas – įveikti artimiausio laikotarpio ekonomikos sunkumus išlaikant valstybės finansinį stabilumą.

Siekiant efektyviau naudoti mokesčių mokėtojų lėšas, biudžeto išlaidos mažinamos daugiausia investicinių projektų ir institucijų išlaikymo išlaidų, bei darbo užmokesčio mažinimo dėka, tačiau užtikrinant, kad stabilumas būtų garantuotas socialiai jautriausiai gyventojų daliai. 

Būtinybė mažinti biudžeto išlaidas grindžiama smarkiai prastėjančiais ekonominiais rodikliais. Gerokai daugiau nei tikėtasi traukiasi paskolų rinka, būsto rinka, mažėja eksportas, vidaus prekyba ir gamyba, o kartu auga nedarbas. Ekonomikos lėtėjimas sukelia dideles įtampas valstybės finansų sistemai. Numatoma, kad dėl sumažėjusios vidaus ir išorės paklausos ūkio nuosmukis tęsis ir toliau, ūkio atsigavimo tikimasi tik 2011 metais.

Patikslintame 2009 m. biudžeto projekte numatoma, kad į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, be ES paramos lėšų įplauks 20 316,5 mln. litų pajamų, t. y. 3922,7 mln. litų, arba 16,2 proc. mažiau, negu buvo patvirtinta 2009 m. plane (2008 m. gruodžio 22 d.).

Valstybės biudžetas

 Prognozuojamos valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų – 16 462,5 mln. litų, t.y. 3517,2 mln. litų arba 17,6 proc. mažiau, palyginti su 2009 m. patvirtintu planu. Į savivaldybių biudžetus numatoma gauti 3854 mln. litų, t. y. 405,5 mln. litų, arba 9,5 proc. mažiau negu patvirtinta 2009 plane.

Prognozuojama, kad pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio sumažės 1920 mln. litų ir sudarys apie 7417,4 mln. litų. Prognozuojant įvertinta, jog galutinio vartojimo išlaidos 2009 m. nominaliai mažės 8,7 procento, netektys dėl laikinai galiojančių PVM lengvatų (šildymui, vaistams, knygoms ir neperiodiniams leidiniams) sudarys apie 213 mln. litų.

Atsižvelgiant į numatomą 11,2 proc. darbo užmokesčio fondo sumažėjimą, prognozuojama, kad 2009 m. į nacionalinį biudžetą bus gauta 4437,9 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio pajamų, t. y. 468,8 mln. litų mažiau negu patvirtinta 2009 m. plane.

Patikslintame 2009 m. biudžeto projekte prognozuojamos akcizų pajamos sudaro 3619,5 mln. litų, t. y. 372,4 mln. litų mažiau, nei buvo planuota. Ši prognozė patikslinta pagal akcizais apmokestinamų prekių (alkoholinių gėrimų, tabako ir energetinių produktų) realizacijos pokyčius.

Įvertinus bendras avansinio ir metinio pelno mokesčio mokėjimų prognozes (įmonės paskutinį praeitų metų ketvirtį patyrė daugiau nei 1 mlrd. litų nuostolį) 2009 m. pelno mokesčio pajamų prognozė mažinama 760,6 mln. litų, t. y. iki 2135 mln. litų.

Asignavimai darbo užmokesčiui (įskaitant įmokas Sodrai), išskyrus pedagogų, kultūros, socialinių, sveikatos priežiūros specialistų, statutinių institucijų pareigūnų ir karių darbo užmokestį, sumažinti 181 mln. litų. Asignavimai valstybės institucijoms ir įstaigoms bei savivaldybėms sumažinti 765mln. litų.

2009 m. planuotos įmokos į valstybės biudžetą, kurios skiriamos Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti, mažinamos 589,9 mln. litų ir skiriamos bendroms biudžeto reikmėms. Realiai minėtos programos lėšos yra mažinamos 178,9 mln. litų, nes 411 mln. litų bus finansuojama numatant papildomai Europos Sąjungos lėšų. 

Dėl numatomo mažinti transporto lengvatas gaunančių asmenų rato, skiriami valstybės biudžeto asignavimai mažėja 14 mln. litų ir pajamos savivaldybių savarankiškoms funkcijoms finansuoti mažėja 36 mln. litų.

Siekiant sušvelninti finansinius žemdirbių praradimus, susijusius su pieno kainų sumažėjimu, sumažinti socialinę įtampą kaime ir pateisinti žemdirbių lūkesčius, numatoma 106 mln. litų padidinti išlaidas papildomoms tiesioginėms išmokoms ir skirti jas 2009 metų išmokoms už pieną. Atitinkamai buvo sumažintos išlaidos Specialiajai kaimo rėmimo programai, biodegalų gamybos plėtros paramai ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programai.

Patobulintame Valstybės investicijų 2009–2011 programos projekte 2009 metams investicijoms numatoma skirti 3875 mln. litų iš valstybės biudžeto lėšų, iš jų 2609,3 mln. litų – ES paramos lėšų. 2009 m. numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos palyginti su 2009 m. patvirtintomis iš viso buvo sumažintos  997,4 mln.

Į savivaldybių biudžetus numatoma gauti 3208 mln. litų gyventojų pajamų mokesčio įplaukų, t.y. 338,9 mln. litų, arba 9,5 proc. mažiau negu buvo prognozuota. Iš viso savivaldybių biudžetų pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir dotacijos mažėja 602,5 mln. litų.

Šių biudžeto pakeitimų apimtis dar nėra pakankama užtikrinti, kad valdžios sektoriaus deficitas neviršytų 3 proc. BVP Mastrichto kriterijaus, kurį reikia atitikti norint įsivesti eurą. Todėl Vyriausybė šių metų birželio mėnesį planuoja teikti papildomus biudžeto pakeitimus, kurie valdžios sektoriaus deficitą sumažintų dar apie 2 proc. BVP.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: 2199 376
www.finmin.lt