BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybė pritarė naujam 2009 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui

Data

2008 12 15

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 15 d. Vyriausybė, įvertinusi valstybės finansinę situaciją ir makroekonomines tendencijas, pritarė pataisytam 2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui, atitinkančiam krizės įveikimo plano nuostatas. Patvirtintos biudžeto formavimo priemonės leis sumažinti valstybės biudžeto deficitą iki 2,1 proc. bendro vidaus produkto (BVP). Nepritaikius šių priemonių deficitas būtų siekęs 5,76 proc. BVP. Šis biudžeto projektas buvo rengiamas siekiant pasiruošti staigiam šalies ekonomikos lėtėjimui, kuris valstybės finansų sistemoje sukelia dideles įtampas, ypač pavojingas pasaulinės finansų krizės akivaizdoje. Biudžeto projektu taip pat siekiama kiek įmanoma apsaugoti socialiai jautrias sritis, vykdyti įsipareigojimus švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, socialiniams darbuotojams bei užtikrinti esmines permainas.

2009 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų projektas orientuotas į taupymą ir efektyvų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Numatytas bendras šio taupymo rezultatas – iki 2 milijardų litų. Taip pat bus imtasi neatidėliotinų veiksmų mokesčių srityje – kartu su biudžeto projektu teikiamas mokesčių įstatymų pakeitimų paketas – šios mokesčių reformos rezultatas turėtų būti iki 2 milijardų litų pajamų. Subalansavus pinigų srautus, bendras finansinis 2009 m. rezultatas siektų iki 4,9 milijardų litų.

Biudžeto projektas, pataisytas pagal naujai įvertintas vidutinės trukmės ekonominių rodiklių perspektyvas, atsižvelgia į poreikį išsaugoti ūkio plėtrai būtiną paklausą. Planuojamas valstybės biudžeto deficitas leis stabilizuoti viešuosius finansus, atstatyti užsienio finansuotojų pasitikėjimą Lietuvos verslo planais, sumažinti palūkanų normas, pagyvinti 2010 metų investicijas ir išnaudos paskutinę galimybę padėti 2011 metų BVP augimo pamatus. Siūlomas valdžios sektoriaus išlaidų sumažinimas ir mokesčių didinimas sumažina vartojimą tik tiek, kiek reikia skubiai sumažinti infliaciją ir daugiametį išorinį disbalansą bei einamosios sąskaitos deficitą. Principingas šio biudžeto įgyvendinimas sugrąžintų pigesnį verslo apyvartinių lėšų ir gausesnių investicijų finansavimą, todėl užtikrintų gausesnę visuminę paklausą, su kaupu kompensuojančią tam būtiną valdžios vartojimo sumažinimą.

2009 m. biudžeto projekte numatoma, kad kitąmet į nacionalinį biudžetą, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, kartu su ES biudžeto lėšomis įplauks 29707,1 mln. litų, arba 1 proc. daugiau nei planuojama gauti šiemet. Kitąmet nacionalinis biudžetas gaus apie 55,3 mln. litų pajamų arba 0,2 proc. mažiau nei šiemet, o dotacijos iš ES biudžeto sudarys 5467,9 mln. litų.

Daugiausia pajamų į 2009 m. nacionalinį biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 9337,4 mln. litų arba apie 38,5 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

Iš gyventojų pajamų mokesčio numatoma gauti 4906,7 mln. litų arba apie 20,2 proc. visų pajamų. Akcizų į nacionalinį biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3991,9 mln. litų arba apie 16,5 proc. visų pajamų. 2009 m. padidinus akcizo tarifus cigaretėms, alkoholiui, degalams, numatoma, kad valstybės biudžetas papildomai gaus apie 690 mln. litų.

Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti 2895,6 mln. litų, o tai sudarys 11,9 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.

Valstybės biudžetas

Kitąmet valstybės biudžeto pajamos sudarys 25447,6 mln. litų, iš jų – 5467,9 mln. litų ES lėšos. 2009 m. asignavimai iš valstybės biudžeto sieks 26944,2 mln. litų ir bus 371,3 mln. litų didesni nei šiemet. Valstybės biudžeto deficitas sudarys 1496,6  mln. litų.

Socialinei apsaugai 2009 m. biudžete planuojama skirti  3134,2 mln. litų. Palyginti su šiais metais, numatomi  asignavimai didesni 352,4 mln. litų.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, valstybės biudžeto projekte siūloma skirti 2837,1 mln. litų, arba 120,6 mln. litų daugiau negu šiais metais.

Sveikatos apsaugai 2009 m. biudžete planuojama skirti 2175,3 mln. litų, arba 519,1 mln. litų daugiau nei šiemet.

Poilsiui, kultūrai ir religijai planuojama skirti 713,3 mln. litų.

Gynybai valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 1362,9 mln. litų arba, palyginti su 2008 metais, 137mln. litų mažiau.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2009 metų valstybės biudžeto projekte numatoma 2192,6 mln. litų, arba, palyginti su 2008 metais, 203 mln. litų mažiau.

Ekonomikai 2009 m. valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 6184,3 mln. litų.

Savivaldybių biudžetų pajamos iš visų pajamų šaltinių ir be bendrosios dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui sudarytų 7465,2 mln. litų.

Savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 72,29 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų (šiais metais – 66,33 proc.).

Kartu su 2009 m. biudžeto įstatymu teikiamas mokesčių įstatymų pakeitimų paketas – pataisos, susijusios su antikrizinio plano įgyvendinimu ir 2009 m. biudžeto vykdymu.