BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Vyriausybės posėdyje pritarta Lietuvos konvergencijos 2007 metų programai

Data

2007 12 19

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 19 d. Šiandien posėdyje Vyriausybė pritarė Lietuvos konvergencijos 2007 metų programai. Konvergencijos programos projektas parengtas pagal institucijų pateiktą medžiagą, jo rengimą koordinavo Finansų ministerija. Programoje sugriežtintos fiskalinio deficito užduotys 2009 ir 2010 m. - numatoma 2009 metais struktūriškai subalansuoti biudžetą (biudžetas būtų subalansuotas atmetus laikinas pajamas dėl ciklinio ūkio pakilimo), o 2010 metais siekti struktūrinio pertekliaus. Programoje taip pat akcentuojamas fiskalinės drausmės stiprinimas toliau tobulinant valstybės biudžeto vidutinio laikotarpio planavimo sistemą.

Sparti ir tvari realioji Lietuvos konvergencija – suartėjimas su euro zonos valstybių produktyvumo ir pajamų lygiu - yra vienas svarbiausių ekonominės politikos tikslų. Lietuvos konvergencijos 2007 metų programa projektuoja ekonominę politiką, kuri suformuota Lietuvos  Respublikos 2008 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Konvergencijos programoje išnagrinėtos ir įvertintos esamos aplinkos prielaidos pasiekti ekonominės politikos tikslus. Lietuvos ūkio plėtros projekcijos apskaičiuotos darant prielaidą, kad nagrinėjamu laikotarpiu kredito paklausa bus grindžiama išsamiomis žiniomis apie ūkio perspektyvas  ir todėl tikimasi, kad ūkis tolygiai mažins priklausomybę nuo skolintų lėšų. Remtasi prielaidomis apie euro kursą, naftos ir kitų žaliavų kainas, kuriomis naudojosi Europos Komisija, rengdama ekonominių rodiklių projekcijas. Šios Programos įgyvendinimo prielaidas papildė  Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymas, kuris įpareigojo, kad 2008 metų valdžios sektoriaus deficitas negali būti didesnis kaip 0,5 procento BVP ir vidutiniu  laikotarpiu siekti artimo subalansuotam arba perteklinio valdžios sektoriaus, o taip pat numatė skaitmenines ir procedūrines taisykles tam pasiekti.

Atnaujinant konvergencijos programą buvo atsižvelgta į Europos Komisijos 2006 metų Lietuvos konvergencijos programos vertinimą ir jo pagrindu suformuotas Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos nuomonę. Buvo siūloma stiprinti pastangas mažinant struktūrinį deficitą, siekti galimai mažesnio valdžios sektoriaus deficito.

Įgyvendinant Konvergencijos programą toliau bus siekiama įgyvendinti Lietuvos konvergencijos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškeltą fiskalinės politikos uždavinį – siekti subalansuoto biudžeto, visas papildomas pajamas ir sutaupytas išlaidas skirti fiskaliniam deficitui mažinti ir pertekliui formuoti, per mokesčius valdyti nekilnojamojo turto paskolų paklausą. Numatoma, kad ateityje atnaujinant šią programą bus pateikiamos konkrečios papildomos priemonės fiskalinei rizikai valdyti.

Konvergencijos programoje dar kartą pažymimas Lietuvos siekis prisijungti prie euro zonos. Turimais duomenimis, palankiausias laikotarpis Lietuvai įstoti į euro zoną prasideda 2010 metais.

Vykdant ekonominės politikos koordinavimo su ES įsipareigojimus Europos Komisijos Ekonomikos ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui bus teikiama Konvergencijos programa, parengta atsižvelgiant iki 2007 metų gruodžio 6 dienos priimtus teisės aktus.

Konvergencijos programos svarstyme jau nebe pirmi metai dalyvauja ir parlamentarai, tad Programa buvo aptarta ir jungtiniame Seimo Biudžeto ir finansų bei Europos reikalų komitetų posėdyje.

2008 m. vasario – kovo mėn.  konvergencijos 2007 metų programa bus svarstoma ES ekonomikos ir finansų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdyje.

***

Konvergencijos programa – Europos Sąjungos steigimo sutartyje numatytas dokumentas, kuriame pagal Europos Komisijos priimtinų veiksmų kodekse nustatytus reikalavimus pateikiama naujausia informacija apie vykdomą bei suplanuotą biudžeto ir mokesčių politiką. Ši programa nuolatos atnaujinama. Joje pateikiama informacija turi remtis priimtais teisės aktais. Už konvergencijos programų rengimą bei atnaujinimą yra atsakingos ES šalių narių vyriausybės.

Programoje apžvelgiami pastarųjų metų ekonominiai pokyčiai Lietuvoje, pateikiami pinigų bei biudžeto politikos planai vidutinės trukmės laikotarpiui, vertinami rizikos veiksniai, informuojama apie nacionalinius kriterijus valdžios sektoriaus finansų kokybei ir pateikiamas Lietuvos pasiruošimas įveikti visuomenės senėjimo pasekmes, taip pat apžvelgiamos didelį poveikį valdžios finansams turėsiančios struktūrinės reformos. Joje taip pat pateiktas ekonomikos ciklo poveikio valstybės finansams įvertinimas.

 

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 239 0249
www.finmin.lt