E. sąskaita

Popierinius dokumentus pamažu keis elektroniniai

2015 m. pradžioje, baigus įgyvendinti projektą „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“, Lietuvos valstybinės įstaigos ir institucijos vietoje popierinių atsiskaitymo dokumentų turės galimybę naudoti elektronines sąskaitas faktūras, susijusias su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu.

Projektą įgyvendinti padeda partneriai – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir valstybės įmonė Registrų centras. Projekte dalyvauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

Atlikta išsami projekto įgyvendinimo analizė ir užbaigti informacinės sistemos projektavimo ir konstravimo darbai. Šiuo metu projekto partneriai ir paslaugos teikėjas UAB „Alna Software“ testuoja sukurtą informacinę sistemą, įsigyta projektui įgyvendinti reikalinga techninė ir programinė įranga.

Elektroninė paslauga „E. sąskaita“ suteiks galimybę elektroniniu būdu teikti ir gauti sąskaitas. Tai padės sutaupyti popierinių sąskaitų rengimui skiriamas lėšas, sąskaitų spausdinimo ir siuntimo sąnaudas, darbuotojų darbo laiką.

Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, pagerės viešųjų pirkimų vykdymo valdymas, išaugs jų skaidrumas ir efektyvumas, o tai sudarys palankias sąlygas gerinti verslo sąlygas bei skatins šalies ūkio plėtrą.

Įgyvendinus šį projektą, Viešųjų pirkimų tarnyba turės galimybę gauti ir informaciją apie sutarties vykdymą, kuri reikalinga norint užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę. Taip pat visa informacija bus prieinama ir kontroliuojančioms institucijoms.

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ES Europos regioninės plėtros fondas) ir Lietuvos valstybės lėšomis. Projekto vertė siekia – 5 966 024,00 Lt.

Naudinga informacija

Atnaujinimo data: 2023-11-12