2004-2006 m. laikotarpio (bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimui) posistemis (SFMIS BPD)

Prisijungimo informacija: 

SFMIS (Struktūriniai fondai) https://10.246.1.18/sfmis

SFMIS (Sanglaudos fondas) https://10.246.1.18/sfmispp3

SFMIS bendrieji dokumentai

SFMIS priežiūros informacija:

Klaidas ir pastabas registruoti SFMIS priežiūros registre: http://10.246.1.19/mantis pasirenkant projektą SFMIS

SFMIS (struktūrinių fondų modulio) naudojimosi dokumentai:

SFMIS (sanglaudos fondo modulio) naudojimosi dokumentai:

Finansų ministerijos kontaktai:

  • SFMIS veikimo techniniais klausimais kreiptis į Informacinių sistemų skyrių tel.: +370 5 219 9330.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-21