2007-2013 m. laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemis (SFMIS 2007)

Prisijungimo informacija

* bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainė

SFMIS 2007 bendrieji dokumentai

SFMIS 2007 priežiūros informacija:

Klaidas ir pastabas registruoti SFMIS priežiūros registre: http://10.246.1.19/mantis pasirenkant projektą SFMIS2007-2013

Poreikių registravimo sistemos adresas http://81.7.118.195/mantisrq

SFMIS 2007 sistemos naudojimo dokumentai:

Finansų ministerijos kontaktai:

  • SFMIS2007 veikimo techniniais klausimais kreiptis į Informacinių sistemų skyrių
    Tel.: +370 5 219 4411, 219 9330.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-21