copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemis (SFMIS 2014)

Prisijungimo informacija:

SFMIS 2014 bendrieji dokumentai:

 • SFMIS nuostatai (docx) (pdf)
 • SFMIS 2014 naudojimo taisyklės (docx) (pdf) (aktuali 2019-04-26 redakcija)
 • SFMIS 2014 naudotojo vadovas (docx) (aktuali 2020-09-16 redakcija)
 • SFMIS 2014 taisyklių priedas - teisių kortelės (xlsx) (atnaujinta 2020-09-16)
 • Duomenų mainų svetainės (DMS) tvarkos aprašas (docx) (pdf)
 • Duomenų mainų svetainės naudotojų duomenų forma (docx) (pdf)
 • Reikalavimai SFMIS darbo vietai (doc) 
 • SFMIS lokalaus administratoriaus registravimo kortelė (docx) (pdf)
 • SFMIS 2014 tuščia pirkimų plano elektroninė forma, (pdf), (versija 2.1.0)

SFMIS 2014 plėtros informacija:

 • Paskutinio plėtros etapo metu realizuoti funkcionalumai (pdf)

SFMIS 2014 priežiūros informacija:

Klaidas ir pastabas registruoti SFMIS priežiūros registre: http://10.246.1.19/mantis pasirenkant projektą SFMIS2014-2020

 • SFMIS priežiūros registras (registravimo tvarka ir instrukcija) (pdf)
 • SFMIS priežiūros registras (informacija naudotojams) (pdf)

SFMIS 2014 sistemos naudojimo dokumentai:

 •    Naudotojo instrukcija "Administravimo aplikacija" (docx), ver. 1.00
 •    Naudotojo instrukcija "Mokėjimų aplikacija" (docx), ver. 1.00 
 •    Naudotojo instrukcija "Projektų aplikacija" (docx), ver. 1.00 
 •    Naudotojo instrukcija "Kontrolės aplikacija" (docx), ver. 1.00 
 •    Naudotojo instrukcija "DMS aplikacija" (docx), ver. 1.00 
 •    SFMIS 2014 modulių aprašai (zip)
 •    SFMIS 2014 ataskaitų specifikacijos (zip)
 •    SFMIS 2014 teisių aprašas (docx)
 •    SFMIS 2014 įvykių žinynas (docx)

Duomenų įkėlimo XML formatu specifikacijos:   

 •    FPĮ ataskaitų GNG duomenų įklėlimo XML formatu specifikacija (docx) (atnaujinta 2020-09-14)
 •    SFMIS 2014 Dalyvių duomenų įkėlimo XML formatu specifikacija (docx)
 •    Dms 2014 MP išlaidų MPD2 arba MPD3 lape įkėlimo XML formatu specifikacija (docx) (atnaujinta 2020-07-01)

SFMIS 2014 mokymų medžiaga ministerijoms:

SFMIS 2014 mokymų medžiaga įgyvendinančioms institucijoms:

 •    Įvykiai ir DMS El. paslaugos (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Paraiškos tikslinimas (kai paraiška pateikta per DMS) (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos tvirtinimas ir vertinimo rezultatų suvedimas (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos anuliavimas ir atsiėmimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties rengimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties pakeitimai ir klaidų taisymai (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-09-23)
 •    DMS naudotojų sukūrimas SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Projekto pirkimų plano (PPP) administravimas SFMIS2014 (pptx(pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Pirkimų patikros SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Pirkimų faktiniai duomenys (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    AMP teikimas ir tikslinimas (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    TMP ir GMP tikrinimas, tvirtinimas (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    TMP ir GMP tikslinimas ir tvirtinimas kai teikiami GNG (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-08-06)
 •    Paraiška AV (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    SA pranešimas SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Patikros vietoje (pptx) (pdf)
 •    Grąžintinos lėšos (pptx) (pdf)
 •    Pažeidimų administravimas (pptx) (pdf)
 •    Ataskaitos po užbaigimo administravimas (pptx) (pdf)

DMS 2014 informacija:

 •   Informacija apie Duomenų mainų svetainę teikiama adresu www.esinvesticijos.lt/dms
 •   DMS el. formų pildymui turi būti naudojama Adobe Acrobat Reader XI arba DC 2015 versija. Parsisiųsti iš gamintojo puslapio (exe), parsisiųsti iš DMS (zip)

Finansų ministerijos kontaktai:

 • SFMIS2014 veikimo klausimais kreiptis į SFMIS pagalbos tarnybą
  tel.: +370 5 255 3305, el. paštu: sfmis2014.pagalba@cpva.lt
 • SFMIS2014 techniniais klausimais kreiptis į Informacinių sistemų skyrių
  tel.: +370 5 219 4411, 2199 309, 219 9330
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18