BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemis (SFMIS 2014)

Prisijungimo informacija:

SFMIS 2014 bendrieji dokumentai:

 • SFMIS nuostatai (docx) (pdf)
 • SFMIS 2014 naudojimo taisyklės (docx) (pdf) (aktuali 2019-04-26 redakcija)
 • SFMIS 2014 naudotojo vadovas (docx) (aktuali redakcija nuo 2022-05-26)
 • Duomenų mainų svetainės (DMS) tvarkos aprašas (docx) (pdf)
 • Duomenų mainų svetainės naudotojų duomenų forma (docx) (pdf)
 • Reikalavimai SFMIS darbo vietai (doc) (pdf)
 • SFMIS lokalaus administratoriaus registravimo kortelė (docx) (pdf)

SFMIS 2014 priežiūros informacija:

Klaidas ir pastabas registruoti SFMIS priežiūros registre, prisijungimai:
  http://10.246.1.19/mantis - institucijoms kurios naudojasi SVDPT ryšiu.
  https://sfmisprieziura.finmin.lt/mantis - institucijoms kurios prie Sfmis jungiasi internetu.
Prisijungus pasirinkti projektą SFMIS2014-2020.

 • SFMIS priežiūros registras (registravimo tvarka ir instrukcija) (pdf)
 • SFMIS priežiūros registras (informacija naudotojams) (pdf)

SFMIS 2014 sistemos naudojimo dokumentai:

 •    Naudotojo instrukcija "Administravimo aplikacija" (docx), (atnaujinta 2022-01-18)
 •    Naudotojo instrukcija "Mokėjimų aplikacija" (docx), (atnaujinta 2022-01-18)
 •    Naudotojo instrukcija "Projektų aplikacija" (docx), (atnaujinta 2022-01-18)
 •    Naudotojo instrukcija "Kontrolės aplikacija" (docx), (atnaujnta 2022-01-18)
 •    Naudotojo instrukcija "DMS aplikacija" (docx), (atnaujinta 2022-01-18)
 •    SFMIS 2014 modulių aprašai (zip) (atnaujinta 2022-01-18)
 •    SFMIS 2014 ataskaitų specifikacijos (zip)
 •    SFMIS 2014 teisių aprašas (docx) (atnaujinta 2022-05-09)
 •    SFMIS 2014 įvykių žinynas (docx) (atnaujinta 2022-01-18)

SFMIS 2014 QLIK ANALIZĖ:

 •  Qlik naudotojo instrukcija (docx) (atnaujinta 2022-06-03)
 •  VU6 modulio aprašas (docx) (atnaujinta 2022-06-06)
 •  Mokymų medžiaga (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-06-28)

 

Duomenų įkėlimo XML formatu specifikacijos:   

 •    FPĮ ataskaitų GNG duomenų įklėlimo XML formatu specifikacija (docx) (atnaujinta 2021-01-22)
 •    SFMIS 2014 Dalyvių duomenų įkėlimo XML formatu specifikacija (docx) (atnaujinta 2021-01-22)
 •    Dms 2014 MP išlaidų MPD2 arba MPD3 lape įkėlimo XML formatu specifikacija (docx) (atnaujinta 2020-07-01)

SFMIS 2014 mokymų medžiaga ministerijoms:

 •    Naudotojų administravimas (pptx) (pdf)
 •    Stebėsenos rodiklių žinyno administravimas (pptx) (pdf) (Atnaujinta po PE3 2020-09-14)
 •    Informacijos apie priemones tvarkymas (pptx) (pdf) (Atnaujinta po PE3 2020-09-14)
 •    Projektų sąrašų paskelbimas (pptx) (pdf)
 •    Sprendimas dėl projekto finansavimo (pptx) (pdf)
 •    Grąžintinos lėšos (pptx) (pdf)
 •    Auditų administravimas (pdf) (atnaujinta 2021-01-25)  
 •    Rodiklių pasiekimų informacija (pptx) (pdf) (Atnaujinta po PE3 2020-09-14)
 •    Mokėjimų ir grąžinimų apmokėjimo atšaukimas (pptx) (pdf)

SFMIS 2014 mokymų medžiaga įgyvendinančioms institucijoms:

 •    Įvykiai priminimai pranešimai ir DMS El. paslaugos (pptx) (pdf) (atnaujinta po PE2 2021-06-07)
 •    Paraiškos tikslinimas (kai paraiška pateikta per DMS) (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-10-06)
 •    Paraiškos tvirtinimas ir vertinimo rezultatų suvedimas (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos anuliavimas ir atsiėmimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties rengimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties pakeitimai ir klaidų taisymai (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-09-23)
 •    DMS naudotojų sukūrimas SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Projekto pirkimų plano (PPP) administravimas SFMIS2014 (pptx(pdf) (atnaujinta 2021-01-08)
 •    Pirkimų patikros SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    Pirkimų faktiniai duomenys (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-01-08)
 •    AMP teikimas ir tikslinimas (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-06-07)
 •    TMP ir GMP tikrinimas, tvirtinimas (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-10-04)
 •    TMP ir GMP tikslinimas ir tvirtinimas kai teikiami GNG (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-10-04)
 •    Paraiška AV (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-10-21)
 •    SA pranešimas SFMIS2014 (pptx) (pdf) (atnaujinta 2020-05-05)
 •    IKV administravimas (pdf) (atnaujinta 2021-01-25)
 •    Patikros vietoje (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-01-08)
 •    Grąžintinos lėšos (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-01-20)
 •    Pažeidimų administravimas (pptx) (pdf) (atnaujinta 2021-10-04)
 •    Ataskaitos po užbaigimo administravimas (pptx) (pdf)

DMS 2014 informacija:

 •   Informacija apie Duomenų mainų svetainę teikiama adresu www.esinvesticijos.lt/dms
 •   DMS el. formų pildymui turi būti naudojama Adobe Acrobat Reader XI arba DC 2015 versija. Parsisiųsti iš gamintojo puslapio (exe), parsisiųsti iš DMS (zip)

Finansų ministerijos kontaktai:

 • SFMIS2014 veikimo klausimais kreiptis į SFMIS pagalbos tarnybą
  tel.: +370 5 255 3305, el. paštu: [email protected]
 • SFMIS2014 techniniais klausimais kreiptis į Informacinių sistemų skyrių
  tel.: +370 5 2199 309, 2199 330
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25