2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimui posistemis (SFMIS 2014)

Prisijungimo informacija:

SFMIS 2014 bendrieji dokumentai:

SFMIS 2014 plėtros informacija:

SFMIS 2014 priežiūros informacija:

Klaidas ir pastabas registruoti SFMIS priežiūros registre: http://10.246.1.19/mantis pasirenkant projektą SFMIS2014-2020

SFMIS 2014 sistemos naudojimo dokumentai:

Duomenų įkėlimo XML formatu specifikacijos:   

SFMIS 2014 mokymų medžiaga ministerijoms:

 •    Naudotojų administravimas (pptx) (pdf)
 •    Stebėsenos rodiklių žinyno administravimas (pptx) (pdf)
 •    Informacijos apie priemones tvarkymas (pptx) (pdf)
 •    Projektų sąrašų paskelbimas (pptx) (pdf)
 •    Sprendimas dėl projekto finansavimo (pptx) (pdf)
 •    Grąžintinos lėšos (pptx) (pdf)
 •    Auditų ir kitų patikrinimų administravimas (pptx) (pdf)
 •    Rodiklių pasiekimų informacija (pptx) (pdf)
 •    Ataskaitos (pptx) (pdf)

SFMIS 2014 mokymų medžiaga įgyvendinančioms institucijoms:

 •    Įvykiai ir DMS El. paslaugos (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos tikslinimas (kai paraiška pateikta per DMS) (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos tvirtinimas ir vertinimo rezultatų suvedimas (pptx) (pdf)
 •    Paraiškos anuliavimas ir atsiėmimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties rengimas (pptx) (pdf)
 •    Sutarties pakeitimai ir klaidų taisymai (pptx) (pdf)
 •    DMS naudotojų sukūrimas SFMIS2014 (pptx) (pdf)
 •    Projekto pirkimų plano (PPP) administravimas SFMIS2014 (pptx) (pdf)
 •    Pirkimų patikros SFMIS2014 (pptx) (pdf)
 •    Pirkimų faktiniai duomenys (pptx) (pdf)
 •    MP ir MPG tikrinimas, tvirtinimas (pptx) (pdf)
 •    Patikslinto MP ir MPG tikrinimas, tvirtinimas (pptx) (pdf)
 •    Paraiška AV (pptx) (pdf)
 •    SA pranešimo įkėlimas ir tikslinimas SFMIS2014 (pptx) (pdf)
 •    Patikros vietoje (pptx) (pdf)
 •    Grąžintinos lėšos (pptx) (pdf)
 •    Pažeidimų administravimas (pptx) (pdf)

DMS 2014 informacija:

Finansų ministerijos kontaktai:

 • SFMIS2014 veikimo klausimais kreiptis į SFMIS pagalbos tarnybą
  tel.: +370 5 255 3305, el. paštu: sfmis2014.pagalba@cpva.lt
 • SFMIS2014 techniniais klausimais kreiptis į Informacinių sistemų skyrių
  tel.: +370 5 219 4411, 2199 309, 219 9330
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-21