BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ataskaitų formų A5, A6, A7 paruošimo ir perdavimo kompiuteriu tvarka

Vadovaujantis 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (taisyklių pakeitimas patvirtintas 2016 m. sausio 11 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-14) Viešojo sektoriaus subjektai Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui teikia ataskaitas, užpildytas pagal A5, A6 ir A7 formas.

Išsaugokite reikalingas rinkmenas:

savo kompiuteryje Internet Explorer arba kitoje naršyklėje paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite „save target as....“, arba „save link as...“.

Valstybės biudžetinės įstaigos užpildytos formos perduodamos asignavimų valdytojui, o asignavimų valdytojai savo ir pavaldžių biudžetinių įstaigų formas perduoda į Finansų ministeriją elektroniniu paštu asignavimų valdytoją kuruojančiam Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus darbuotojui (kontaktiniai duomenys – http://finmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ministerijos-kontaktai);

Kitų viešojo sektoriaus subjektų, kurie nėra valstybės biudžetinės įstaigos, užpildytos formos perduodamos į Finansų ministeriją elektroniniu paštu aformos@finmin.lt

Elektroniniu paštu siunčiama informacija turi visiškai sutapti su informacija, kurią raštu, patvirtintą parašais arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, pateikiate Valstybės iždo departamentui.

Prie elektroninio laiško prijungiamų rinkmenų (Excel) pavadinimus prašome sudaryti taip:

Rinkmeną „a5forma.xls“ pakeiskite į xxxxxxxxx_A5_YYYYMM_V1.xls;

Rinkmeną „a6forma.xls“ pakeiskite į xxxxxxxxx_A6_YYYYMM_V1.xls;

Rinkmeną „a7forma.xls“ pakeiskite į xxxxxxxxx_A7_YYYYMM_V1.xls;

xxxxxxxxx – įstaigos kodas, kuri teikia duomenis. A5, A6 ar A7 – formos kodas. YYYYMM – periodas už kurį teikiami duomenys (YYYY – metai, MM – mėnuo, jei teikiami duomenys už 2016 m. I ketvirtį, reikia rašyti 201603, jei už II ketv. – 201606 ir t.t.). V1 – versijos numeris (jei forma teikiama patikslinta, versijos numeris turi būti padidinamas vienetu, V2).

Jeigu teikiate patikslintą ataskaitos formą, elektroninio laiško dalyje būtinai įrašykite atitinkamą pastabą dėl kokių priežasčių yra tikslinama forma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25