Leidimai valstybės skolininkams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu (Žinios, 1996, Nr. 86-2045; 2004, Nr. 3-41) Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus bankus ir savivaldybes, pagal sutartį, sudarytą su valstybe, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus gavęs paskolą iš valstybės vardu gautos paskolos lėšų ir įsipareigojęs valstybei dėl jos naudojimo ir grąžinimo, arba gavęs paskolą pagal sutartį, sudarytą su vidaus ar užsienio kreditoriumi, arba pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, kurių sąlygų įvykdymą garantuoja valstybė, iki visiško turtinių įsipareigojimų įvykdymo be Finansų ministerijos arba VĮ Turto banko, kai ši VĮ administruoja Finansų ministerijos perduotas paskolas ir kitus turtinius įsipareigojimus, raštiško leidimo ir nesuderinę sąlygų šiems veiksmams atlikti neturi teisės:

  • reorganizuoti įmonės;
  • mažinti įstatinio kapitalo;
  • parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikio turto;
  • laiduoti ar kitaip garantuoti savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymo;
  • teikti paskolų (išskyrus vartojimo kreditą);
  • investuoti turto į kitus ūkio subjektus;
  • prisiimti naujų turtinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ar kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Valstybės skolininkai, kurių paskolos ir skolos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 811 "Dėl paskolų ir valstybės garantijų, Finansų ministerijos perduodamų administruoti akcinei bendrovei Turto Bankui" (Žinios, 2000, Nr.: 58- 1724) yra perduotos administruoti VĮ Turto bankui, dėl leidimų išdavimo turi kreiptis į VĮ Turto banką.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Henrikos Štenger,
tel. (8 5) 239 0123, el. paštu henrika.stenger@finmin.lt

AB Turto banko Aktyvų valdymo departamento direktoriaus
Romualdo Žemaitaičio,
tel. (8 5) 278 0960, el. paštu: zemaitaitis@turtas.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-16