BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio paruošimo ir perdavimo kompiuteriu tvarka

Išsaugokite rinkmenas:

savo kompiuteryje paspaudę dešinį peles klavišą pasirinkite "save as...." ("Įrašyti kaip...").

Formos pateiktos EXCEL formate.
Finansų ministerijos Iždo departamentui pateikite atspausdintas ir pasirašytas formas naudodamiesi tik šiais maketais.
Rinkmenoje(faile) pajamF pateikta ataskaitinė forma  Forma Nr.1-sav (Pajamos).
Rinkmenoje(faile) islaidF pateikta ataskaitinė forma Forma Nr.1-sav (Išlaidos).
Rinkmenoje(faile) kasXnI pateikta ataskaitinė forma Forma Nr.2-sav.

Rinkmenoje (faile) papildI pateikta ataskaitos forma Forma Nr.2-sav. kurioje parodomos išlaidos, apmokėtos iš praėjusiais metais nepanaudotos pajamų dalies, skirtos trumpalaikiams įsiskolinimams, išskyrus skolinius įsipareigojimus, nedetalizuojant pagal funkcijas.

Užpildytas formas perduokite į Finansų ministeriją elektroniniu paštu adresu: saviv@finmin.lt
Elektroniniu paštu siunčiama informacija turi visiškai sutapti su informacija, kurią popieriuje, patvirtintą parašais arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikiate Valstybės iždo departamentui.
Prie elektroninio laiško prijungiamų rinkmenų (Excel) pavadinimus prašome sudaryti taip:
1. Rinkmenose pajamF, islaidF, papildI pakeiskite F/I Jūsų savivaldybės kodu (pvz., jeigu Jūsų savivaldybės kodas yra 28, tai Jūs siųskite failus : pajam28, islaid28, papild28);
2. Rinkmenoje kasXnI pakeiskite X Jūsų savivaldybės kodu, I - siunčiamos kasinių išlaidų lenteles eilės numeriu (pvz., Jūsų savivaldybės kodas yra 20 ir Jūs turite 35 kasinių išlaidų lenteles, tai Jūsų siunčiamo 1 kasinių išlaidų failo vardas tūri būti kas20n1, 2 failo - kas20n2 ir t.t., 35 failo - kas20n35).
Jeigu elektroniniu paštu reikėtų pakartotinai siųsti informaciją, tai elektroninio laiško dalyje būtinai įrašykite atitinkamą pastabą.
Elektroninio laiško dalyje būtinai nurodykite savivaldybės pavadinimą bei formos pildžiusio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį.

Pastaba dėl lentelių (Excel) užpildymo. Jūs galite įrašyti informaciją tik tam tikruose langeliuose (cells). Dalis lentelės langelių yra užblokuota. Bandydami įrašyti informaciją į tokį langelį, gausite toliau parodytą pranešimą. Norėdami panaikinti pranešimą, spauskite klavišą "Enter" (arba "Ok", panaudodami pelę) ir toliau tęskite darbą.

Informacijos paruošimo ir perdavimo klausimais teirautis: D.Paužinskienės tel. 8 5 2390077.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25