BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


SIS DUK

1. Negalim uždaryti SVP  etapo "Faktinių finansinių reikšmių suvedimas (n ketvirtis). Klaidos pranešimas: "Netenkinama veiklos taisyklė "Suimportuotos {Strateginis veiklos planas: Priemonė} finansinės {faktas} reikšmės turi duomenų būklės požymį {Galutiniai}.
Atsakymas: pagal Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo  taisykles, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465 (toliau - Įsakymas),  asignavimų valdytojai ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį teikia kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 iki 23 dienos. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus specialistai po kiekvieno asignavimų valdytojo pateikto ir patikrinto ketvirtinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio VBAMS-e uždaro to asignavimų valdytojo ataskaitinį periodą ir sistema automatiškai perduoda duomenis į SIS.
Klaidos pranešimas informuoja, kad dar nepateikti n-ojo ketvirčio galutiniai finansiniai duomenys.
Prašome kreiptis į institucijai priskirtą  kuratorių FM Valstybės iždo departamente.

2. Kodėl buvo atšauktas SVP patvirtintas etapas?
Atsakymas: SVP tikslinimo etapas ar faktinių reikšmių etapai (toliau – etapas) atšaukiami automatiškai, kai iš VBAMS gaunami patikslini to etapo duomenys į SIS jau po etapo uždarymo. Tuomet sistema atšaukusi etapą suimportuoja to etapo duomenis. Vartotojas turi vėl iš naujo patvirtinti etapą.

3. Pradėjau SVP  III ketvirčio etapus, tačiau turbūt nepasirinkau ar blogai nurodžiau datą, nes etapo pavadinime rodoma II ketvirčio dokumento data ir versija.
Atsakymas: Kai patvirtinsite III ketvirčio tikslinimo etapą, III ketvirčio faktinių reikšmių etapų dokumentų datos automatiškai persirašys į III ketvirčio pabaigos datą.

4. Suvedžiau į SIS MAX limitus pagal priemones. Ar reikia eksportuoti į VBAMS? Kokius veiksmus reiktų atlikti?
Atsakymas: Finansiniai duomenys eksportuojami į VBAMS automatiškai, kai uždaromas SVP maksimalių limitų etapas.

5. Negalime patvirtinti SVP etapo, nes metama klaida: „Netenkinama veiklos taisyklė "Priemonei turi būti užregistruotos ne 0 finansinės reikšmės bent už vienerius dokumento galiojimo metus".
Atsakymas: Strateginiuose veiklos planuose negali būti nulinių priemonių, t. y tokių priemonių, kurioms SVP neplanuojamos lėšos Norint patvirtinti etapą, nulines priemones reikia pašalinti arba numatyti joms lėšas.

6. Dėl pavaldžių įstaigų informacijos suvedimo į SIS.
Jeigu institucija turi pavaldžių įstaigų, kurios nėra asignavimų valdytojai ir rengia atskirą šaką (pvz., programą) institucijos strateginiame veiklos plane bei yra SIS naudotojai (pvz. kaip Valstybinė mokesčių inspekcija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir pan.), tai ministerijos Duomenų teikėjas, turėtų į sistemą suvesti strateginio veiklos plano visas programas, t.y. įvesti jų pavadinimus (net ir tų programų, kurias vykdo pavaldžios įstaigos), ir nurodyti tų programų vykdytojais pavaldžias įstaigas (pasirinkti iš pateikiamo sąrašo). Tik tai padarius pavaldžių įstaigų Duomenų teikėjai galės matyti sistemoje sukurtą dokumentą – ministerijos strateginį veiklos planą - ir, atitinkamai, programą (-as), kurių informaciją jie turi suvesti. Kitu atveju, pavaldžios įstaigos negalės suvesti duomenų į sistemą.

7. Dėl SIS slaptažodžio sukūrimo:
Slaptažodžiui negali būti panaudotas prisijungimo vardas arba vardo ar pavardės dalys, bei negali būti naudojamas toks pat slaptažodis, kaip buvę anksčiau. Slaptažodžio ilgis ne mažiau nei 8 simboliai. Slaptažodis privalo turėti simbolius iš mažiausiai trijų toliau išvardintų grupių:
•didžiosios raidės (A iki Z)
•mažosios raidės (a iki z)
•skaičiai (0 iki 9)
•simboliai (pvz., !, $, #, %)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25