Strateginio valdymo informacinė sistema (SVIS)

Finansų ministerija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040 „Strateginio valdymo sistemos tobulinimas“.

Strateginio valdymo informacinė sistema (SVIS) – visuma organizacinių ir technologinių priemonių padedančių Lietuvos Respublikos Vyriausybei kurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą strateginio valdymo sistemą, užtikrinti strateginio valdymo ir valstybės biudžeto formavimo sistemų sąsajas, padidinti planavimo ir stebėsenos procesų, valdžios sektoriaus finansų panaudojimo efektyvumą ir vykdyti atskaitomybę už rezultatus.
SVIS valdytojas ir tvarkytojas – Finansų ministerija.

Atnaujinimo data: 2023-12-22