BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


FVAIS naujausia informacija

2020-11-17. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame naudotojo vadovą DK biudžeto įrašų tvarkymas, naudojant Excel, versija 1.1. 

2020-11-10. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix17 atnaujinimais.  Atkreipiame dėmesį, kad su TW078 Fix17 įdiegtas Pardavimo SF tvirtinimo funkcionalumas, reikalingas atskirti funkcijas, kurias atlieka VSS ir NBFC darbuotojai, todėl pasikeitė SF numerio formavimas pardavimo SF spaudinyje. Tuo tikslu visose įstaigų pildomose pardavimo sąskaitose būtina užpildyti lauką „Išorinis dokumento  Nr.“ Šio lauko reikšmė bus spausdinama pardavimo SF spaudinyje. Plačiau apie tai rašoma Gautinų mokėtinų sumų naudotojo vadovo 2.5 ir 2.6 skyriuose. Kaip atlikti reikiamus nustatymus aprašyta čia.

2020-10-16. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą  Finansavimo šaltinių kodų ir finansavimo registravimo grupių vadovo versiją 0.2 

2020-10-13. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix16 atnaujinimais. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame atnaujintus naudotojų vadovus: Ilgalaikio turto (ver. 1.14), Atsargų valdymo (ver. 1.12), Gautinų ir mokėtinų sumų (ver. 1.12).

2020-09-28. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame naują vadovą - Finansavimo šaltinių kodų ir finansavimo registravimo grupių vadovą, kuriame pateikiame informaciją tiek apie finansavimo šaltinius, tiek apie finansavimo registravimo grupes. Pirmajame šio vadovo darbalapyje skelbiamas finansavimo šaltinių, o antrajame - finansavimo registravimo grupių sąrašas. Finansavimo šaltinių kodų sąraše yra nuorodos dėl finansavimo šaltinių įtraukimo į finansavimo pajamų pripažinimo pagal sąnaudas funkcijos veikimą (Taip, Ne), kurias spustelėję, patenkame į antrąjį dokumento darbalapį, kuriame yra pateiktas finansavimo registravimo grupių sąrašas. 

Iki šių metų pabaigos bus skelbiami abu vadovai: Finansavimo šaltinių kodų bei Finansavimo šaltinių kodų ir finansavimo registravimo grupių. Planuojame palikti vieną iš šių vadovų, todėl iki 2020-12-31 laukiame pastabų elektroniniu paštu: vbamis@finmin.lt, kurias apibendrinę, priimtume sprendimą dėl vieno iš šių vadovų palaikymo. 

2020-09-16. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix15 atnaujinimais. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame atnaujintus naudotojų vadovus: Ilgalaikio turto (ver. 1.13), Finansavimo ir mokėjimų (ver. 1.11), Gautinų ir mokėtinų sumų (ver. 1.11).

2020-08-12. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix13, Fix14 atnaujinimais. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame atnaujintus naudotojų vadovus: Atsargų valdymo (ver. 1.11), Ilgalaikio turto (ver. 1.12), Finansavimo ir mokėjimų (ver. 1.10), Gautinų ir mokėtinų sumų (ver. 1.10).

2020-07-01. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix11, Fix12 atnaujinimais. Skelbiame papildytą Gautinų ir mokėtinų sumų naudotojų vadovą (versija 1.09).

2020-06-19. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Finansavimo šaltinių kodų (ver. 4) naudotojų vadovą.

2020-06-11. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Bendrosios apskaitos naudotojų vadovą (versija 1.07).

2020-03-16. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix09 atnaujinimais.

2020-02-24. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix08 atnaujinimais.

2020-02-06. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Atsargų valdymo (ver. 1.10) naudotojų vadovą.

2020-01-03. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix06, Fix07 atnaujinimais.

2019-12-30. Skelbiame papildytą Gautinų ir mokėtinų sumų naudotojų vadovą (versija 1.07).

2019-12-12. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytus Atsargų valdymo (ver. 1.09) ir Ilgalaikio turto (ver. 1.11) naudotojų vadovus.

2019-11-07. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078 Fix02, Fix03, Fix04 atnaujinimais. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytus Atsargų valdymo (ver. 1.08) ir Ilgalaikio turto (ver. 1.10) naudotojų vadovus.

2019-10-30. Skelbiame papildytą Gautinų ir mokėtinų sumų naudotojų vadovą (versija 1.06).

2019-09-05. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW078_Fix01 naujinimais.

2019-09-05 FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Ilgalaikio turto naudotojų vadovo versiją 1.09, Bendrosios apskaitos naudotojų vadovo versiją 1.06.

2019-08-30. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077_Fix13 naujinimais.

2019-08-09. Skelbiame papildytą Finansavimo ir mokėjimų naudotojų vadovą NAV2017 aplinkai (versija 1.07).

2019-08-09. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077_Fix12 naujinimais.

2019-07-08. Informuojame, kad patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d94e0b09f0f11e9878fc525390407ce (pakeitimas dėl mokėjimo paraiškų teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarkos, žr. VBAMS naujausios informacijos 2019-06-21 skelbimą).

Š.m. liepos 9 dieną po darbo valandų  VBAMS duomenų bazėse bus diegiami VBAMS funkcionalumo pakeitimai, atsižvelgiant į patvirtintų Taisyklių nuostatas, todėl prašome visus darbus baigti 17:00 valandą.

Atkreipiame dėmesį, kad liepos 9 dieną iki pakeitimų įdiegimo VBAMS mokėjimo paraiškas Valstybės Iždo departamentas priims pagal tvarką, galiojančią iki Taisyklių pakeitimo.

Duomenų bazėje, kurioje dirba Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai bei NBFC darbuotojai, kurie tvarko išvardintų įstaigų apskaitą, pakeitimai buvo įdiegti 2019-06-26 d., šioje duomenų bazėje darbas stabdomas nebus ir po 17:00 val.

Nuo liepos 10 d. visos įstaigos, tvarkydamos mokėjimo paraiškas VBAMS srityje, turi vadovautis VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovu (versija1.13), kuris paskelbtas VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų NAV 2017 skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo paraiškos, kurios nebuvo užregistruotos iki pakeitimų įdiegimo, bus perkeltos į mokėjimo paraiškų  parengimo langą. Vadovaujantis atnaujintu VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo naudotojo vadovo (versija1.13) aprašymu, reikia vykdyti Mokėjimo paraiškų tikrinimo procedūrą. Po sėkmingai įvykusio patikrinimo mokėjimo paraiškas rasite pasirašymo antruoju parašu lange.

2019-07-01 Skelbiame papildytą Ilgalaikio turto naudotojų vadovo versiją 1.07.

2019.06.26 Skelbiame papildytą Gautinų mokėtinų sumų naudotojų vadovo versiją 1.05.

2019.06.26 Šiandien, birželio 26 dieną, po darbo valandų duomenų bazėje, kurioje dirba Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento ir jų pavaldžių įstaigų darbuotojai bei NBFC darbuotojai, kurie tvarko išvardintų įstaigų apskaitą, bus diegiami svarbūs VBAMS funkcionalumo pakeitimai ( skaityti 2019.06.21 ir 2019.06.25 dienos VBAMS naujausios informacijos skelbimus). Todėl prašome visus darbus šioje bazėje baigti 17:00 valandą.

2019-06-25.  Dėl pilotinio VBAMS pakeitimų diegimo. 2019-06-21 skelbime informavome apie tai, kad rengiamas  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) pakeitimas, keisiantis mokėjimo paraiškų (MP) teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarką.

Atsižvelgiant į įsigaliosiančią tvarką, buvo įgyvendinti VBAMS pakeitimai. Nuo 2019 m. birželio 27 dienos įskaitytinai (t. y. dar  iki taisyklių įsigaliojimo dienos) planuojame pilotinį pakeitimų diegimą. Pakeitimus įdiegsime VBAMS duomenų bazėje, prie kurios darbui su VBAMS (FVAIS) jungiasi Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas ir jų pavaldžios įstaigos. Pažymėtina, kad iki naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo galioja esama MP teikimo tvarka ir įstaigos privalo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui teikti atspausdintą ir pasirašytą MOK-01 ataskaitą. Naršymo srities grupėje pasirinkus punktą VBAMS Pirkimai, naršymo srityje rinkitės elementą Mokėjimo paraiškų sąrašas. Veiksmų juostoje pasirinkite komandą VBAMS MOK-01 Mokėjimo paraiškos:

     Atkreipiame dėmesį, kad MP, kurios nebuvo užregistruotos iki pakeitimų įdiegimo, bus perkeltos į MP parengimo langą. Vadovaujantis atnaujintu VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo naudotojo vadovo (versija1.13) aprašymu, reikia vykdyti MP Tikrinimo procedūrą. Į MOK-01 ataskaitą bus įtraukiamos tos MP, kurioms Tikrinimo procedūros metu nebuvo nustatyta klaidų. Po sėkmingai įvykusio patikrinimo MP rasite pasirašymo antruoju parašu lange.

Atnaujintas VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovas (versija1.13) paskelbtas VBAMS tinklalapyje Naudotojų vadovų NAV 2017 skyriuje.

2019.06.21 Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 "Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės) pakeitimas, keisiantis mokėjimo paraiškų teikimo Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tvarką:

1. Mokėjimo paraiškos valstybės ižde bus priimamos tik jas pateikus per VBAMS ir pasirašius VBAMS įdiegtu elektroniniu parašu. Taigi, įstaigoms, naudojančioms VBAMS, nebereikės rengti „popierinių“ ar pdf formato rengiamų paraiškų. VBAMS lieka galimybė, esant poreikiui, suformuoti mokėjimo paraiškų registro formą VBAMS MOK-01, skirtą planuojamų pasirašyti mokėjimo paraiškų peržiūrai.

Mokėjimo paraiškos VBAMS bus pasirašomos dviem elektroniniais parašais. Antruoju parašu pasirašo mokėjimo paraiškos rengėjas vyriausias buhalteris (buhalteris), o pirmuoju parašu pasirašo asignavimų valdytojas, kitos biudžetinės įstaigos ar kito subjekto vadovas, jeigu šie asmenys neįgalioja kitų sau pavaldžių asmenų.  Kai mokėjimo paraiškas rengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), pirmuoju parašu pasirašo NBFC vadovas arba jo įgaliotas vadovaujamas pareigas einantis asmuo, o mokėjimo paraiškas rengia ir jas antruoju parašu  pasirašo NBFC paskirtas atsakingas asmuo (vyriausias buhalteris arba buhalteris).

 Pasirašantis pirmuoju parašu VBAMS kartu atliks ir mokėjimo paraiškų registravimą. Pasirašantis antruoju parašu VBAMS galės atlikti ir kitas su mokėjimo paraiškų rengimu ir bendrųjų žurnalų įrašų registravimu susijusias operacijas.

2. Keičiasi VBAMS naudotojų kortelės, o NBFC poreikiams bus parengta atskira naudotojo kortelė. Įstaigų kortelėje, kiekvieną kartą ją teikiant, reikės išvardinti visus asmenis, turinčius teisę jungtis prie VBAMS, t. y. nelieka ankstesnės kortelės papildymo galimybės. Atkreipiame dėmesį, kad naujas VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių formas bus privalu teikti tik tada, kai bus poreikis keisti kortelę dėl papildymo naujais naudotojais ir/arba buvusių naudotojų panaikinimo. Patvirtinus Taisykles, VBAMS tinklalapyje bus paskelbtos Naudotojų identifikavimo kortelių formos ir jų užpildymo tvarka.

3. Atnaujintas VBAMS mokėjimo paraiškų parengimo vadovas bus paskelbtas VBAMS tinklalapyje VBAMS naudotojų vadovų srityje. Sekite informaciją.

2019-06-14.  FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Atsargų valdymo (ver. 1.07) naudotojo vadovą.

2019-05-21.  FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Atsargų valdymo (ver. 1.06) naudotojo vadovą.

2019-05-17. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix10 atnaujinimais.

2019-05-17. Skelbiame papildytus Bendrosios apskaitos (ver. 1.04) bei Ilgalaikio turto (ver. 1.06) naudotojų vadovus.

2019-04-24. Skelbiame papildytą Ilgalaikio turto naudotojų vadovo versiją 1.05.

2019-04-18. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix08, Fix09 atnaujinimais.

2019-04-18. Skelbiame papildytus Atsargų valdymo (ver. 1.05) bei Finansavimo ir mokėjimų (ver. 1.06) naudotojų vadovus.

2019-04-17. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1K-216 redakcija) p. 10 nustatyta, kad  "Asignavimų valdytojai, kitos biudžetinės įstaigos, centralizuotos apskaitos įstaiga (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) ir kiti subjektai, vadovaudamiesi taisyklių 8.1, 8.3 ir 8.8 papunkčiais, lėšoms gauti į savo arba į centralizuotos apskaitos įstaigos (taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju) nurodytų įstaigų sąskaitą rengiamoje mokėjimo paraiškoje pagal kitus nei darbo užmokesčio, socialinių išmokų (pašalpų) ir stipendijų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – ekonominės klasifikacijos straipsnis), nurodo, kokiam tikslui skirtos lėšos". FVAI sistemoje įdiegtas lėšų į biudžetinės įstaigos sąskaitą pildymo funkcionalumas, pateikiame  trumpą aprašymą.

2019-04-16. Skelbiame papildytą Ilgalaikio turto naudotojų vadovo versiją 1.04.

2019-04-05. Skelbiame papildytą Finansavimo ir mokėjimų naudotojų vadovo NAV2017 aplinkai 2.9 skyrių (versija 1.05).

2019-02-27. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix07 atnaujinimais.

2019-01-15. Biudžetinių įstaigų apskaitą ėmus tvarkyti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, iškilo poreikis padaryti Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų spausdinimo pakeitimus, kad reikiamose ataskaitos vietose būtų įrašomi NBFC duomenys. Pateikiame trumpą aprašymą.

2019-01-02. Vadovaujantis VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IŠDAVIMO IŠ VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITOS TAISYKLIŲ 23.1 straipsniu, FVAIS ir VBAMS įdiegti pakeitimai, susiję su informacijos viešinimu Atvirų finansų informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai mokėjimo paraiškos informacija negali būti viešinama, sąskaitą faktūrą arba mokėjimo paraišką rengiantis asmuo FVAIS sistemoje rengiamoje sąskaitoje faktūroje, detalioje mokėjimo paraiškoje arba bendrojo žurnalo eilutėje turi galimybę pažymėti, kad informaciją perdavus į VBAMS, ji nebus viešinama. Galimybė pažymėti mokėjimo paraiškoje požymį dėl viešinimo suteikta toms įstaigoms, kurios VBAM sistemoje įtrauktos į subjektų, kurių duomenys gali būti neviešinami, sąrašą. Pateikiamas detalesnis procedūros aprašymas NAV2009 aplinkai, NAV2017 aplinkai.

2018-12-31. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix03, Fix04, Fix05 atnaujinimais.

2018-12-18 skelbimo papildymas - SVARBU: NAV 2017 versijoje neveiks „sena“ integracija tarp VBAMS ir įstaigose veikiančių Finansinės apskaitos sistemų, t. y., kai iš VBAMS eksportuojami duomenys apie apmokėtas mokėjimo paraiškas.

2018-12-18. Šiuo metu VBAMS ir FVAIS veikia Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 (toliau −  NAV 2009) ir Microsoft Dynamics NAV 2017 (toliau – NAV 2017) aplinkose. 2019 m. planuojame pabaigti VBAMS ir FVAIS veikimo perkėlimą į NAV 2017 aplinką.

2019 m. VBAMS ir FVAIS veikimą į NAV 2017 aplinką perkelsime pagal toliau nurodytą planą. Į naują aplinką perkeliamos visos atitinkamoje duomenų bazėje veikiančios įstaigos

  • 2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos, Kalėjimų departamentas ir departamentui pavaldžios įstaigos;

  • 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos;

  • 2019 m. kovo 8 d. pridedame įstaigų sąrašą

  • 2019 m. kovo 22 d. pridedame įstaigų sąrašą.

Detalesnę informaciją, susijusią  su  VBAMS ir FVAIS perkėlimu į NAV 2017 aplinką, pranešime raštu, likus mėnesiui iki planuojamos perkėlimo datos.

VBAMS tinklalapyje adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/naudotoju-vadovai-nav-2017  yra  paskelbti VBAMS  naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje, bei supažindinimo su NAV 2017 aplinka vadovas. Adresu https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/fvais/fvais-naudotoju-vadovai-nav-2017 yra  paskelbti FVAIS  naudotojų vadovai, pritaikyti darbui  NAV 2017 versijoje.

2018-12-04. Skelbiame papildytą Atsargų ir IT ataskaitų naudotojų vadovą NAV2009 aplinkai (versija 0.10) ir NAV2017 aplinkai (versija 1.06).

2018-12-03. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW077 Fix02 atnaujinimais.

2018-11-30. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 Fix26 - TW077 Fix01 atnaujinimais. Pakeitimai įdiegti 2018-11-20 d.

2018-10-18. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix23, Fix24 ir Fix25 (NAV2009 ir NAV2017 aplinkai)

2018-08-23. Skelbiame papildytus Finansavimo ir mokėjimų naudotojų vadovus NAV2009 aplinkai (versija 26) ir NAV2017 aplinkai (versija 1.04).

2018-08-17. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix21 - Fix22 (NAV2009 ir NAV2017 aplinkai).

2018-07-12. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix18 (NAV2009 aplinkai) - Fix19 (NAV2017 aplinkai).

2018-06-18. Skelbiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix17 (NAV2009 aplinkai) - Fix18 (NAV2017 aplinkai).

2018-05-24. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix15 - Fix16 (NAV2009 aplinkai) ir Fix16 - Fix17 (NAV2017 aplinkai).

2018-05-16. FVAIS naudotojų vadovų NAV2017 aplinkai skyriuje skelbiame papildytą vadovą Gautinos mokėtinos sumos, versija 1.03.

2018-05-02. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix14 - Fix15.

2018-04-23. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytus  Atsargų naudotojų vadovus - versiją 0.23 NAV09 aplinkai ir versiją 1.03 NAV2017 aplinkai. Taip pat atnaujinta Atsargų ir IT valdymo ataskaitų vadovo versija 1.04, skirta NAV2017 aplinkai. 

2018-04-13. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą naudotojų vadovą Atsargų ir IT valdymo ataskaitos v 0.8.

2018-03-14. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix12.

2018-03-09. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą Finansavimo ir mokėjimų v0.25 naudotojų vadovą.

2018-03-01. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix10 - Fix11.

2018-03-01. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą dėl valstybės biudžeto užskaitos Finansavimo ir mokėjimų v0.24 naudotojų vadovą.

2018-02-26. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytus Bendrosios apskaitos v0.13 bei Ilgalaikio turto v0.30 naudotojų vadovus.

2018-02-21. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytą naudotojų vadovą Atsargų ir IT valdymo ataskaitos v 0.7.

2018-02-20. FVAIS naudotojų vadovų skyriuje skelbiame papildytus Pirkimų valdymo ir apskaitos v0.11,  Atsargų valdymo v0.22 bei Ilgalaikio turto v0.29 naudotojų vadovus.

2018-02-01. FVAIS nustatymų pakeitimų skyriuje paskelbta apie atnaujintą Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašą už 2017 metus.

2018-01-11 Dėl ataskaitos BFP-1 formavimo galimybių. Ataskaitą BFP-1 galima formuoti su ataskaitos tvirtinimo sritimi ir be tvirtinimo srities. Plačiau apie galimybes prašau skaityti pateiktame dokumente BFP-1 ataskaita

2018-01-11. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW076 atnaujinimais Fix09.