BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


FVAIS nustatymų pakeitimai

FVAIS nustatymų įmonėje centralizuotai valdomi FVAIS nustatymai automatiškai atnaujinami Ministerijos, Biudžetinės įstaigos ir Asignavimų valdytojų lygiais. 

FVAIS naudotojai gali pasitikrinti, kada buvo atnaujinti FVAIS nustatymų pakeitimai. Pasirinkite Naršymo srityje Didžioji knyga / Sąskaitų planas, veiksmų juostos skirtuko ORIENTUOTIS komandų grupėje Nustatymai komandą FVAIS nust. importo protokolai

 

2020.11.26

Centralizuotas banko sąskaitų reg. grupių sąrašas papildytas nauja grupe – 2 412001-F, kurios nustatymuose banko mokesčių sąskaitai priskirta 8 712001 sąskaita – Kitų paslaugų sąnaudos.

00000764 NUST_391
2020.11.17

Papildytas DK sąskaitų planas sąskaitomis: 6 952009 "Mokėtinos stipendijos", 8 713205 "Stipendijų studentams sąnaudos".

00000761 NUST_390
2020.10.29

Įvesti nauji matavimo vienetai: DALYVIS – Dalyvis, PARA – Para.

00000758 NUST_389
2020.10.28

Papildytas DK sąskaitų planas 1 720001 sąskaita "Mineraliniai ištekliai"

00000756 NUST_388
2020.10.20 Įvesti nauji matavimo vienetai DM – Decimetras, ERDM – Erdmetris. 00000753 NUST_387
2020.10.16

Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniui 1.3.3.1.57.

00000752 NUST_386
2020.10.16 Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas RIT - Ritė. 00000751 NUST_385
2020.09.30

Papildytas DK sąskaitų planas 6 95208 sąskaita "Mokėtinos sumos nuteistiesiems".

00000747 NUST_384
2020.09.10 Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniui 1.2.3.1.28 00000743 NUST_381
2020.07.07 Įvesti nauji matavimo vienetai: CAPS -  Kapsulė, TAB -  Tabletė. 00000727 NUST_379
2020.07.03 Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.PapildytasPapildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams 1.2.3.1.37, 1.3.3.1.37, 1.2.3.1.42 ir 1.3.3.1.42. 00000724 NUST_378
2020.06.05

Papildytas DK sąskaitų planas, pridedame sąskaitų sąrašą.

00000719  
2020.04.15

Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.

00000716 NUST_376
2020.04.09

Papildytas DK sąskaitų planas: 018 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas; 0 183001 Mineraliniai ištekliai;           0 183009 Mineralinių išteklių balansavimo sąskaita

00000715 NUST_375
2020.04.08

Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.47 ir 1.3.3.1.47.

00000714 NUST_374
2020.04.01 Naujam finasavimo šaltiniui 1. 1.1.1. 5 "Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto sąmatai padidinti iš skolintų lėšų" papildyta finansavimo registravimo grupė. 00000713 NUST_373
2020.03.10 Sukurtas naujas valiutos kodas AED Jungtinių Arabų Emyratų dirhamai 00000712 NUST_372
2020.02.21

Papildytas DK sąskaitų planas:

6 831      Pervestinos sumos Privalomojo sveikatos draudimo fondui

6 831001 Pervestinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

6 832       Pervestinos sumos Garantiniam fondui

6 832001 Pervestinos sumos Garantiniam fondui

6 833       Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui

6 833001  Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui       

00000711 NUST_371
2020.02.04

Papildytas DK sąskaitų planas:

2 250                        Gautinos sumos už turto nuomą

2 253                        Kitos gautinos sumos už turto naudojimą

2 253001                  Kitos gautinos sumos už turto naudojimą

2 253003                  Kitų gautinų sumų už turto naudojimą nuvertėjimas (-)

00000708 NUST_369
2020.01.14 Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvesti nauji matavimo vienetai BUT - Butelis, DEZUTE - Dėžutė. 00000705 NUST_368
2019.12.19

Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.46 ir 1.3.3.1.46.

00000702.stp NUST_367
2019.12.12 Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 1.1.1. 3 00000701.stp NUST_366
2019.11.06

Patikslinti Finansavimo šaltinių pavadinimai

3.10          Kitos Lėšos

3.10.1.1. 1 Kitos lėšos

3.11          Tikslinės lėšos

3.11.1.1. 1 Tikslinės lėšos

3.11.1.1. 2 Tikslinės lėšos (ES)

Atitinkamai pakoreguoti pavadinimai Finansavimo registravimo grupėse. Atnaujintas Finansavimo šaltinių vadovas.

00000698.stp NUST_365
2019.10.28 Papildytas VSS sąrašas nauju subjektu 165438848 VšĮ Lazdijų kultūros centras. 00000690.stp00000690.stp00000692.stp NUST_362
2019.10.11 Sukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas BYN Baltarusijos rublis 00000690.stp NUST_361
2019.09.03 Sukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro doleris 00000685.stp NUST_359
2019.08.10

Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 2.3.2. 1

Papildytas DK sąskaitų planas šia sąskaita 7 722202 Pervestinos kitos pajamos (kita veikla)

VSS sąrašas papildytas naujais subjektais: 121738687 Kertinis valstybės telekomunikacijos centras ir 300845435 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

00000683.stp NUST_358
2019.06.19 Papildyti IT registravimo grupių 1012, 223, 224, 225, 61 Nuvertėjimo sąskaitos ir Nuvertėjimo dėl perleidimo sąskaitos stulpeliai.  00000680.stp NUST_355
       
2019.06.18 Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNT 00000679.stp NUST_354
2019.04.12 Įvestas naujas matavimo vienetas LAS  Lašai 00000678.stp NUST_353
2019.04.11 Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 3.3.1.44 00000677.stp NUST_352
2019.04.04

Papildytas DK sąskaitų planas:

00000673.stp NUST_349
2019.03.28

Papildytas DK sąskaitų planas:

00000672.stp NUST_348
2019.02.13 Sukurtas naujas valiutos kodas HKD Honkongo doleris 00000669.stp NUST_347
2019.02.11 Eksportuotas 2018 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. 00000668.stp NUST_346
2018.12.10 Valiutų kodų klasifikatoriuje įvestas kodas AUD -  Australijos doleriai  00000667.stp NUST_345
2018.09.18 Įvestas naujas matavimo vienetas cm2. 00000666.stp NUST_344
2018.05.21

Dėl pakeistos Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, 1 klasės 19 sąskaitos „Biologinis turtas“, FVAIS-o DK sąskaitų planas papildytas, pakeistas naujomis sąskaitomis.

00000657.stp NUST_343
2018.05.11 DK sąskaitai 2 030001 "Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina" nuimtas dimensijos FINPASK ribojimas vertei ATS. 00000655.stp NUST_342
2018.04.19 Papildytas DK sąskaitų planas: 8 321001 "Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos", 8 322001 "Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos". Papildytas ekonominės klasifikacijos straipsnis 1. 4. 3. 1. 1.08 "Kitos netesybos". Papildytas VSS sąrašas naujais subjektais 304766622 Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304768872 Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. 00000648.stp NUST_339
2018.02.15 Papildytas DK sąskaitų planas. 2 221004 "Gautinos finansavimo sumos pagal valstybės biudžeto užskaitas", 2 264001 "Gautinas konsulinis mokestis", 2 264003 "Gautino konsulinio mokesčio nuvertėjimas (-)". DK 8 709104 sąskaitai nuimtas požymis "Registruoti susijusias fin.pajamas". 

00000643.stp

00000644.stp

00000645.stp

NUST_336

NUST_337

2018.02.07 Išeksportuoti 2017 metų subjektų sąrašo pakeitimai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas rezervo fondas MS0053 (naujai įvestas subjektas 2017 metais) nebegalioja, Viešoji įstaiga sanatorija "Pušyno kelias" (123072287) reorganizuota 2017 m. gruodžio 31 d. prijungimo būdu prie Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (124243848) (duomenis teikia tarpiniame laikotarpyje). 00000642.stp NUST_335
2018.02.02 Patikslinti centralizuotai valdomų ekonominės klasifikacijos postraipsnių pavadinimai 2. 7. 3 grupėje. 00000641.stp NUST_334
2018.02.01 Eksportuotas 2017 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. 00000640.stp NUST_335
2018.01.31 Sukurti centralizuotai valdomi ekonominės klasifikacijos postraipsniai (su „F“ raide): 2. 7. 3. 1. 1.01-04F - Kompensacijos už darbą užsienyje (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-05F - Vaikų mokslas ir ikimokyklinis ugdymas (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-06F - Vienkartinės įsikūrimo pašalpos (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-07F - Išeitinės išmokos (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-08F - Mirties pašalpa (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-09F - Kompensacija apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-10F - Kitos socialinės išmokos (PSA A.III.8). Ekonominės klasifikacijos postraipsnio 2. 7. 3. 1. 1.01-03F pavadinimas pakeistas į „NENAUDOJAMAS“. 00000639.stp NUST_334
2018.01.11 Sukurti nauji matavimo vienetai MĖN (Mėnuo) ir MWH (Megavatvalandė) 00000634.stp NUST_330
2017.12.27 Sukurtos naujos DK sąskaitos 7 414001 "Apskaičiuotas konsulinis mokestis", 7 424001 "Pervestinas konsulinis mokestis (-)", 7 424004 "Pervestinų sumų už konsulinį mokestį sumažėjimas", 6 817004 "Pervestinas konsulinis mokestis". Papildyta tiekėjų registravimo grupė nauju kodu 6 817004  "Pervestinas konsulinis mokestis". 00000630.stp NUST_329
2017.10.05 DK sąskaitai 1 613301 "Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina" priskirtas tiesioginio registravimo požymis. 00000624.stp NUST_328
2017.10.03 Sukurtos DK sąskaitos 1 650001 "Kitas ilgalaikis finansinis turtas" ir 1 650003 "Kito ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimas (-)" 00000623.stp NUST_327
2017.09.21

Dimensijos OPERPASK sąraše sukurta nauja reikšmė 7.1.70 „Gautų finansavimo sumų mažinimas“.

00000619.stp NUST_326
2017.08.28

Atlikti nustatymai Bibliotekų fondų apskaitai tvarkyti

1. sukurtos naujos DK sąskaitos 1 209209P "Prekės perkėlimui į Bibliotekų fondą (tarpinė)" ir 1 209209S "Sumos pajamuotinos į Bibliotekų fondą (tarpinė)"

2. sukurta nauja atsargų registravimo grupė 1 209209P "Prekės pajamavimui į Bibliotekų fondą"

3. sukurta nauja Bendr.verslo reg. grupė ATS-NUR-BF "Prekių perkėlimas į IT BF korteles"

00000617.stp NUST_325
2017.06.30 Sukurtas naujas valiutos kodas KZT Kazachstano tengė 00000611.stp NUST_323
2017-06-22

Sukurtos DK sąskaitos 1 204102 "Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 204202 "Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas kilnojamųjų kultūros vertybių verčių sąskaitomis", 1 207102 "Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 207202 "Antikvarinių ir meno kūrinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 207302 "Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas".

PapildytI IT registravimo grupių 72, 73, 93, susijusių su vertybių apskaita, laukeliai:   „Atstatymo sąskaita“: 1 207202; 1 207302; 1 209302; „Atstatymo dėl perleidimo sąsk.“: 1 207202; 1 207302; 1 209302; „Atstatymo dėl perleidimo bal. sąsk.“ – 8 960002. Kadangi ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam taikomas tikrosios vertės metodas, nusidėvėjimas neskaičiuojamas, laukeliuose „Sukaupto nusidėv. sąskaita“, „Nusidėvėjimo sąnaudų sąsk.“, „Sukaupto nusid. dėl perleidimo sąsk.“ panaikintos sąskaitų nuorodos.

00000610.stp NUST_322
2017-06-13 Pakeisti bendro registravimo nustatymai Bendr. verslo reg. grupės BENDRA ir Bendra prekės reg. grupėms KITOS ATS, MEDZIAGOS, PASLAUGOS, UKINIS INV  „PPS sąskaitos stulpelyje“  - vietoje 8 710201 įrašyti 8 842006 sąskaitą. 00000609.stp NUST_321
2017-04-14 Pirkėjų registravimo grupei 2 298201"Kitos gautinos sumos (analitinė)" nustatymų lentelėje  priskirta Nuvertėjimo sąskaita 2 298203 "Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)" 00000606.stp NUST_319
2017-04-06 OPERPASK kodų sąrašas papildytas nauju kodu 5.1.20 "Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos". Apie kodo paskirtį skaitykite FVAIS Operacijos priežasties kodų vadove (versija 6.0) 00000605.stp NUST_318
2017-02-24 DK sąskaitos 8 842006 "Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina" kortelėje uždėtas požymis  "Reg. susijusias fin. pajamas pardavimas" ir nuimtas požymis "Reg. susijusias fin.pajamas" 00000602.stp NUST_316
2017-02-01 Eksportuotas 2016 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. 00000600.stp NUST_314
2016-12-09 Postraipsnio 2.7.3.1.1.01-03F  pavadinimas pakeistas į „Kitos išmokos (PSA netraukiamas) - Darbdavių socialinė parama pinigais“ 00000593.stp NUST_311
2016-11-16 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 2.2.7. 1 "2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos"  00000591.stp NUST_0310
2016-11-10 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 3.3.1.48 "2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos" ir 1. 3.3.1.49 "2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos". 00000590.stp NUST_0309
2016-10-07 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2.3.1.40 "Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos" ir 1. 3.3.1.40 "Vidaus saugumo fondo lėšos". 00000587.stp NUST_0307
2016-05-02

DK sąskaitose 4 2xxxx3 laukelio  „Uždaroma pagal“ reikšmė pakeista į "Sąskaitos likutį'.

00000576.stp NUST_0303
2016-02-29 Papildytas Viešojo sektoriaus subjektų sąrašas nauju subjektu 304157094 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.  00000569.stp NUST_0301
2016-02-02 Atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų (VSS),  ataskaitiniu konsolidavimo laikotarpiu (2015 m.) dalyvaujančių konsolidavimo procese, sąrašas.  00000566.stp NUST_0299
2016-01-19 Sukurtos naujos DK sąskaitos: 8 701104 Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų sąnaudos ir 8 702004 Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų socialinio draudimo sąnaudos  00000562.stp NUST_0297
2015-12-02 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 6.1.1. 8 "Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos" 00000556.stp NUST_0296
2015-11-30 Papildyta pajamų ekonominė klasifikacija (1.4.3 ir 1.4.5 grupės) pagal 2014.06.26 įsakymą Nr. 1K-193 00000555.stp NUST_0295
2015-11-27 DK sąskaitų planas papildytas sąskaita 7 433104 Pervestinos sumos už parduotą turtą į savivaldybių biudžetus sumažėjimas (pagrindinė veikla). 00000553.stp NUST_0294
2015-11-27 Tiekėjų registravimo grupei 2 292003 priskirtas požymis 'Taip' laukelyje "Taikoma tik nuvertėjimams" 00000552.stp NUST_0293
2015-11-24

Dimensijų sąrašai papildyti vertėmis: EKON - 2. 8. 1. 1. 1.02-05F Kitiems einamiesiems tikslams – spaudinių įsigijimui (PSA II.5, II.6 eil.), OPERPASK - 7.1.60 Centralizuoti permokų grąžinimai

00000551.stp NUST_0292
2015-11-16 DK sąskaitų planas papildytas naujomis sąskaitomis 1 632002, 6 820006, 6 820008, atlikti šių DK sąskaitų nustatymai bei sukurtos atitinkamos tiekėjų/pirkėjų registravimo grupės. 00000547.stp NUST_0290
2015-11-09 Sukurtas SEPA šalių kodifikatorius. 00000546.stp NUST_0289
2015.10.28 Sukurta prekės PVM registravimo grupė ATVPVM21 – „Atvirkštinis PVM 21 %”, bendra prekės registravimo grupė ATVAPMOK – „Taikomas atvirkštinis apmokėjimas“, atliktas PVM registravimo grupės PVM 21 nustatymas. 00000544.stp NUST_0288
2015.10.05 Sukurtas naujas matavimo vienetas KTM Kietmetris. 00000543.stp NUST_0287
2015.09.02 Sukurti centralizuotai valdomi ekonominės klasifikacijos postraipsniai (su „F“ raide): • 2. 8. 1. 1. 1.02-03F - Kitiems einamiesiems tikslams – lėšos projektų vykdymui (PSA II.5, II.6 eil.) • 2. 8. 1. 1. 1.02-04F - Kitiems einamiesiems tikslams – Socialinės išmokos (PSA III.8 eil.). Ekonominės klasifikacijos kodo 2. 8. 1. 1. 1.02-01F pavadinimas papildytas - „Kitiems einamiesiems tikslams – Kitos išmokos (PSA III.12 eil.)“

00000542.stp

 

NUST_0286

2015.08.14

DK sąskaitų plano eiltuėse 0 N (Nebalansinės sąskaitos), 1 I (Ilgalaikis turtas), 2 T (Trumpalaikis turtas), 3 G (Grynasis turtas), 4 F (Finansavimo sumos), 5 I (Ilgalaikiai įsipareigojimai) pataisytas sumavimo rėžis, kad minėtos eilutės patektų į Bandomąjį balansą (SQL bazėse).

00000541.stp

NUST_0285

2015.06.26

Valiutų kodų lentelė papildyta nauja valiuta CZK Čekijos krona

00000538.stp

NUST_0283

2015.06.10

Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.8.1.1.1.02 išskaidytas į postraipsnius: 2. 8. 1. 1. 1.02-01F – „Kitiems einamiesiems tikslams“ ir 2. 8. 1. 1. 1.02-02F – „Įmokos į garantinį fondą (PSA A.III.1)“.

00000536.stp

NUST_0281

2015.06.03

DK sąskaitų 2 121001 „Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti“, 2 121003 „Ateinančių laikotarpių sąnaudos kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-)“,2 122001 „Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti“, 2 122003 „Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti nuvertėjimas (-)“kortelėse nuimtas požymis „Netraukti į Formą Nr. 4”.

00000535.stp

NUST_0280

2015.05.20 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 3.2.7. 1 "2014–2020 m. ES struktūrinė parama". 00000532.stp NUST_0278
2015.04.23 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2. 3. 1.35 "Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos"  ir 1. 3. 3. 1.35 "Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos" 00000529.stp NUST_0276
2015.04.20 Tiekėjo reg.grupei 2 292001 pridėtos Kredito ir Debeto DK sąskaitos Valiutos gretinimo apvalinimui 00000528.stp NUST_0275
2015.04.03 Valiutų kodų lentelė papildyta Vengrijos forintu HUF 00000527.stp NUST_0274
2015.03.25 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2. 3. 1.34 "Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos"  ir 1. 3. 3. 1.34 "Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos" 00000526.stp NUST_0273
2015.03.19 Sukurtos naujos DK sąskaitos 5 230001 “Ilgalaikės vidaus paskolos“ ir 6 230001 “Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis“ bei tiekėjų registravimo grupės 5 230001 “Ilgalaikės vidaus paskolos“ ir 6 230001 “Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis“. 00000524.stp NUST_0272
2015.03.10 OPERPASK kodų sąrašas papildytas nauju kodu 3.4.10 "Euro likučių registravimas". Šiuo kodu papildytas OPERPASK filtras DK sąskaitoms 6 951101 "Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos" ir 6 951201 "Sukauptos finansavimo sąnaudos" 00000519.stp NUST_0270
2015.03.03 DK sąskaitai 6 951201 "Sukauptos finansavimo sąnaudos" priskirtas tiesioginio registravimo
požymis. 
00000517.stp NUST_0268
2015.02.18 FVAIS DK sąskaitų planas papildytas DK sąskaita 0 700001 "DU techninė sąskaita". 00000512.stp NUST_0266
2015.02.03 Atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų (VSS),  ataskaitiniu konsolidavimo laikotarpiu (2014 m.) dalyvaujančių konsolidavimo procese, sąrašas. 00000505.stp NUST_0261
2015.01.30 Finansavimo šaltiniui 3.10.1.1.1 "Kitos pajamos" pažymėtas naujas stulpelis „Tikrinti banko likutį pagal FŠ ir Priem“  00000504.stp NUST_0260
2015.01.21 DK sąskaitos 5 240004, 5 240005, 5 240006 (ilgalaikių įsipareigojimų amortizacija) apskaitomos tiesiogiai, nenaudojant analitinių kortelių. Ilgalaikių įsipareigojimų amortizacija nekeičia įsipareigojimo vertės tiekėjui, todėl nėra apskaitoma per tiekėjų korteles.  00000501.stp NUST_0258
  Šios sąskaitos pažymėtos  „Tiesiog. registravimo“=Taip.    
  Šiose sąskaitose nustatytos numatytosios dimensijos:    
  Dimensijos kodas                      Vertės registravimas                    
 

EKON                                                 Kodas

privalomas    

                                                                                      

   
 

FINPASK                                           Kodas

privalomas                                                                                     

   
 

FINSALT                                            Kodas 

privalomas                                                 

   
 

FUNKC                                              Kodas

privalomas                                                   

   
 

OPERPASK                                       Kodas

privalomas                                                   

   
 

PRIEMONE                                      Kodas

privalomas                      

   
  DK sąskaitos 5 240002 “Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai nuo vienerių iki penkerių metų” ir  5 240003 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai po penkerių metų yra netiesioginio registravimo ir apskaitoma per tiekėjo korteles.     
  Tam sukurtos tiekėjo reg. grupės :    
  Kodas: 5 240002    
  Kodas: 5 240003    
  DK sąskaitoms 5 24001,5 240002,5 240003 nustatytos numatytosios dimensijos:    
  Dimensijos kodas                      Vertės registravimas                    
 

EKON   

privalomas                                        Kodas                                                 

   
 

FINPASK 

privalomas                                       Kodas                                     

   
 

FINSALT     

privalomas                                       Kodas                                               

   
 

FUNKC        

privalomas                                        Kodas                                              

   
 

OPERPASK  

privalomas                                        Kodas                                           

   
 

PRIEMONE           

privalomas                                       Kodas                                           

   
2015.01.15 Sukurtas DK sąskaitų pogrupis 6 929 - „Mokėtinos garantinio fondo įmokos“ ir DK sąskaita 6 929001 – „Mokėtinos garantinio fondo įmokos“. Sukurta tiekėjų registravimo grupė – 6 929001 00000493.stp NUST_0254
2014.12.15 Atsižvelgiant į FVAIS operacijos priežasties kodų naudojimo vadovo 2-os versijos patikslinimus (14.11.27 dienos skelbimas), 5.1.70 kodas atblokuotas. 00000485.stp NUST_0252
2014.10.21 Atsižvelgiant į FVAIS  operacijos priežasties kodų naudojimo vadove pateiktas rekomendacijas, užblokuoti šie operacijos priežasties kodai : 00000476.stp NUST_0244

 

OPERPASK verčių dimensijoje patikslinti verčių pavadinimai:  

Sukurtas naujas operacijos priežasties kodas:  

2014.10.08 Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2. 2. 7. 2 "2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos" ir 1. 3. 2. 7. 2 "2014–2020 m. ES techninė parama" 00000473.stp NUST_0243
2014.09.24 Valiutų kodų lentelė papildyta ILS kodu - Izraelio naujasis šekelis 00000472.stp NUST_0242
2014.09.23 Pagal LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 "Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo" pakeitimą DK sąskaitos 1 7 pavadinimas pakeistas į "Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas". 00000471.stp NUST_0241
2014.09.18 Pagal PRN_5091Val vykdytojo dalies 6 punktą: operacijos priežasties kodams 2.1.40, 2.3.20  priskirtas reikalavimas įvesti SUBJEKTO kodą. 00000470.stp NUST_0240
2014.06.05 Sukurta DK sąskaita 2 072004 "Kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimas(-)" ir sukurta nauja IT registravimo grupė 274T "Kito ilgalaikio turto pardavimas" 00000464.stp NUST_0238
  Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2. 3. 1.41 "Informavimo apie euro įvedimą priemonių bendrojo finansavimo lėšos" ir 1. 3. 3. 1.41 "Informavimo apie euro įvedimą priemonių lėšos" 00000465.stp NUST_0239
2014.05.09 DK sąskaitoms 4 251102, 4 251103, 4 251103, 4 251202, 4 251203, 4 251204, 4 251302, 4 251303, 4 251304, 4 252002, 4 252003, 4 252004 užpildyti laukai "Uždaroma pagal", "Uždaroma su sąskaita". 00000462.stp NUST_0237
2014.03.26 Sukurtos naujos DK sąskaitos 6 954001 “Kitos mokėtinos sumos darbuotojams, analitika“, 6 954002 „Kitos mokėtinos sumos darbuotojams“, 6 954003 “Techninė sąskaita avansų sudengimui“, 6 954004 „Mokėtinos kompensacijos specialiesiems atašė“. Taip pat papildytas Tiekėjų  registravimo grupės sąrašas naujomis eilutėmis 6 954001, 6 954002, 6 954004 . 00000455.stp NUST_0236
2014.03.26 FVAIS nustatymuose valiutai LVL (Latvijos latas) uždėta galiojimo pabaigos data 2013.12.31 00000454.stp NUST_0235
2014.03.10 DK sąskaitos 8 313001 "Kitų subsidijų sąnaudos" kortelėje pakeistas požymis iš "Reg.susijusias fin.pajamas" į "Reg.susijusias fin.pajamas perd.ne VSS" 00000451.stp NUST_0234
2014.02.26 Nuimtas blokavimo požymis DK sąskaitai 0 110009 "Saugoti priimto turto balansavimo sąskaita" 00000449.stp NUST_0232
  Sukurtas naujas operacijos priežasties kodas 8.3.60 „BT tikrosios vertės pokytis“, kuris turi būti naudojamas registruojant biologinio turto vertės pokyčio operacijas. 00000450.stp NUST_0233
2014.02.24 Sukurtas naujas operacijos priežasties kodas 4.1.90 "Sąnaudų kompensavimas" 00000448.stp NUST_0231
2014.02.07 Sukurtas naujas operacijos priežasties kodas 4.1.80 Perviršio (deficito) ir sukauptos nuosavybės metodo įtakos pergrupavimas 00000444.stp NUST_0230
  Sukurtos pirkėjų reg.grupės 1 633001"Sukauptų ilgalaikių fin.pajamų įsigijimo savikaina" ir 1 633004 "Sukauptų ilg-ių fin.pajamų įsigijimo amortizacija"    
2014.02.04 Atnaujintas VSS sąrašas:
2013 m. įeinantys VSS:
- 302942160 Vilniaus miesto apylinkės teismas;
- 302942349 Kauno apylinkės teismas.
2012 m. išeinantys VSS:
- 291443160 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas;
- 191443355 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas;
- 191443693 Vilniaus m. 4 apylinkės teismas;
- 190882933 Kauno miesto apylinkės teismas;
- 191445559 Kauno rajono apylinkės teismas.
00000443.stp  
2014.01.28 Papildytas DNB banko išrašo operacijų kodų sąrašas 00000440.stp NUST_0228  
2014.01.24 DK sąskaitos 5 100004 kortelėje pažymėtas tiesioginio registravimo požymis (reikšmė TAIP). Pagal įsakymą 2014-01-22 Nr. 1K-017 pakoreguoti FŠ 1. 2.3.1.37,  1. 2.3.1.38, 1. 2.3.1.39,1. 3.3.1.37,  1. 3.3.1.38, 1. 3.3.1.39 pavadinimai. 00000439.stp NUST_0227
2014.01.22 Atnaujintas VSS (Viešojo sektoriaus subjektų) sąrašas už 2013 metus. 00000438.stp NUST_0226
2014.01.22 Papildytas Danske banko išrašo operacijų kodų sąrašas. Taip pat papildytas operacijos priežasties kodų sąrašas naujais kodais: 7.1.40 "Perduotos finansavimo sumos", 7.1.50 "Grąžintos finansavimo sumos", 5.1.40 "Kitos įplaukos ir išmokos"  00000437.stp NUST_0225  
2013.12.17 Patikslinti DK sąskaitų pavadinimai: 00000434.stp NUST_0221
7 423101 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (pagrindinė veikla) (-)    
7 423104 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjimas (pagrindinė veikla)    
7 423201 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (kita veikla) (-)    
7 423204 Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sumažėjimas (kita veikla)    
7 721201 Apskaièiuotos kitos pajamos (pagrindinė veikla)    
7 722201 Pervestinos kitos pajamos (pagrindinė veikla)    
  Sukurta nauja DK sąskaita:    
8 842006 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina    
  Šios DK sąskaitos buvo išskaidytos, todėl jos bus neberodomos:    
7 422001 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-)    
7 422004 Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas     
2013.11.27 Patikslinti Ilgalaikio turto pardavimo nustatymai - ilgalaikio turto pardavimui skirtose 272T ir 273T IT reg. grupėse naujai sukurtame laukelyje Pelno dėl perleidimo sąsk. (nepagrindinė veikla) įvesta 7 413002 DK sąskaita. Matavimo vienetų lentelė papildyta kodu DCM2 - kvadratiniu decimetru. 00000432.stp NUST_0220
2013.10.30 Papildytas DK sąskaitų planas 00000427.stp NUST_0219
  7 4221 Pervestinos sumos už parduotą turtą (pagrindinė veikla)     
  7 422101 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) (pagrindinė veikla)    
  7 422104 Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas (pagrindinė veikla)    
  7 4222 Pervestinos sumos už parduotą turtą (kita veikla)    
  7 422201 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) (kita veikla)    
  7 422204 Pervestinų sumų už parduotą turtą sumažėjimas (kita veikla)    
  Išskaidyta DK sąskaita 7 43    
  7 43 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus    
  7 433101 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) į savivaldybių biudžetus (pagrindinė veikla)    
  7 433102 Pervestinos sumos už parduotą turtą (-) į savivaldybių biudžetus (kita veikla)    
2013.10.10 Sukurtos naujos DK sąskaitos 2 29820T "Tarpusavio įsipareigojimai su partneriais (tarpinė)" ir 6 95200T "Partnerių tarpusavio įsipareigojimai (tarpinė)". 00000426.stp NUST_0218
2013.09.25 DK sąskaitų planas papildytas nauja sąskaita 8 960002 "Sąlyginės finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos" 00000423.stp NUST_0216
2013.05.29 "Finansavimo registravimo grupė"  lentelė papildyta nauju stulpeliu „Išankstinių apmokėjimų sąsk. filtras“  Šiame laukelyje nurodytas Išankstinių apmokėjimų sąskaitų filtras 2 1*. 00000417.stp NUST_0212
2013.04.29 Sukurta nauja DK sąskaita 8 930003 "Sąnaudos dėl neigiamos valiutų kurso pasikeitimo įtakos" (analogiškai kaip sąskaitą 8 930001, tik su požymiu „Reg. susijusias fin. pajamas“ - „Ne“ (t.y. sąskaita nedalyvaus finansavimo pajamų pripažinime)). 00000413.stp NUST_0211
2013.04.24 Įgyvendinus pakeitimus, reikalingus IT pardavimų operacijoms registruoti, sukurtos naujos DK sąskaitos 8 89998T "Pinigų perklasifikavimo, keičiant fin. paskirtį, techninė sąskaita" ir 8 89999T "IT pardavimo Dimensijų subalansavimo techninė sąskaita". Taip pat papildytos IT registravimo grupės 272T "Kito ilgalaikio turto pardavimas, kai bal. vertė lygi nuliui" ir 273T "Kito ilgalaikio turto pardavimas, kai bal. vertė didesnė už nulį". 00000412.stp NUST_0210  
2013.02.21 Patvirtinus naują 3-iajį 10-ojo VSAFAS priedą „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“, atlikti pakeitimai sistemoje. Pateikiame pakeitimų aprašymą (PDF byla, 19KB). 00000409.stp NUST_0209
2013.02.07 Sukurta finansavimo registravimo grupė Finansavimo šaltiniui 1.2.3.1.24 "ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finasavimo lėšos " 00000406.stp NUST_0208
2013.02.04 Sukurta nauja Verslo registravimo grupė ATS-NEM-UZ "Nemokamai gautos atsargos iš užsienio valstybių" 00000405.stp NUST_0207
2012.12.04 Sukurtos naujos DK sąskaitos 7 721201 Apskaičiuotos kitos pajamos ir 7 722201 Pervestinos kitos pajamos.  00000402.stp NUST_0206
2012.11.19 Pagal Aplinkos ministerijos poreikį sukurta finansavimo registravimo grupė Finansavimo šaltiniui 1.2.3.1.32 "2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos" 00000401.stp NUST_0205
2012.10.29 Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos poreikį sukurta finansavimo registravimo grupė 14211R 00000400.stp NUST_0204
2012.10.02 Papildyta IT registravimo grupė 271T "Ilgalaikio turto (žemės slypų) pardavimas": Pelno dėl perleidimo sąskaita priskirta 7 413001, Nuostolio dėl perleidimo sąskaita priskirta 8 810001 00000398.stp NUST_0202
2012.09.27 DK sąskaitų planas papildytas nauja DK sąskaita 7 340002 "Pervestinos turto naudojimo pajamos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (kita veikla)". DK sąskaitos 7 340001 pavadinimas pakoreguotas į "Pervestinos turto naudojimo pajamos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (pagrindinė veikla)". 00000397.stp NUST_0201
2012.09.13

IT reg.grupės kodui 20 "Žemė" prisikirta Nurašymo dėl perleidimo sąskaita 1 201003.

00000395.stp NUST_0200
2012.09.12

Tiekėjų reg.grupės kodui 6928001 prisikirtos Kredito ir Debeto valiutos gretinimo apvalinimo sąskaitos.

00000394.stp NUST_0199
2012.09.12 Papildyti Bendro verslo registravimo nustatymai: bendrai verslo reg.grupei ATS_NUVERT ir bendrai prekės reg.grupei MEDZ_UZB priskirta Atsargų koregavimo sąskaita 0 210010
ATŠAUKTAS NUSTATYMAS 2012.09.14 protokolas 00000396.stp
00000393.stp NUST_0198
2012.09.10 Operacijos priežasties kodifikatorius (OPERPASK) papildytas nauja reikšme 6.1.80 - Finansinio turto padidėjimas dėl valstybinės žemės pardavimo išsimokėtinai. 00000392.stp NUST_0197
2012.09.07 Papildyti IT registravimo grupės 03 „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“ nustatymai: sukauptam nusididėvėjimui dėl perleidimo priskirta DK sąskaita 0 130004. 00000391.stp NUST_0196
2012.08.30 DK sąskaitų planas FVAIS nustatymų įmonėje papildytas šiomis sąskaitomis:
0 17 Konfiskuotas biologinis turtas
0 170001 Konfiskuotas biologinis turtas
0 170009 IT balansavimo sąskaita
00000390.stp NUST_0195
2012.08.23 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-07-25 raštu Nr.(3.5.1-04)-6K-1107905 „Dėl 2011 metų ketvirtinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“ , DK sąskaitoms "Grąžintinos finansavimo sumos" 6 860001, 6 860002, 6 860003, 6 860004, 6 860006 uždėtas požymis „Neįtraukti į Formą Nr.4“, t.y. minėtų DK sąskaitų sumos nebus traukiamos į Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą Formą Nr.4. 00000388.stp NUST_0193
2012.06.21 Sukurta Finansavimo registravimo grupė fin.šaltiniui 1.1.1.1.2 "ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo lėšos".  00000385.stp NUST_0192
2012.06.19 FVAIS nustatymų įmonėje papildytas Subjektų sąrašas dviem naujomis biudžetinėmis įstaigomis: 110065588 Turto vertinimo priežiūros tarnyba, 225869770 Audito ir apskaitos tarnyba. 00000384.stp NUST_0191  
2012.05.24

DK sąskaitų 5 100001 "Ilgalaikiai atidėjiniai" ir 6 110001 "Kitų ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis" požymis “Netraukti į Formą Nr.4” pakeistas į "Taip".

00000381.stp NUST_0190
2012.05.18  Atblokuota DK sąskaita 0 120009 "Išsinuomoto turto balansavimo sąskaita" 00000380.stp NUST_0189
2012.04.27 Postraipsniams patikslinti pavadinimai: 2. 7. 3. 1. 1.01-01F Darbo užmokesčio išmokos (PSA A.III.1) - Darbdavių socialinė parama pinigais, 2. 7. 3. 1. 1.01-02F Socialinės išmokos (PSA A.III.8) - Darbdavių socialinė parama pinigais, 2. 7. 3. 1. 1.01-03F Kitos išmokos (PSA A.III.12) - Darbdavių socialinė parama pinigais, kur PSA A.III.1 – Pinigų srautų ataskaitos A dalies „PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI“ eilutė III.1 00000378.stp NUST_0188
2012.04.19  DK saskaitoms 9 210001 "Apskaitos politikos keitimo teigiama įtaka" ir 9 210002 "Apskaitos politikos keitimo neigiama įtaka (-)" uždėtas tiesioginio registravimo požymis 00000377.stp NUST_0187
2012.04.17 Ekonominės klasifikacijos postraipsniui 2. 7. 3. 1. 1.01-02F „Soc. draudimo išmokos - Darbdavių socialinė parama pinigais“  pakeistas pavadinimas „NENAUDOTI iki 24 standarto pakeitimo patvirtinimo“ 00000376.stp NUST_0186
2012.04.06 Patikslinti operacijų priežasčių pavadinimai:
7.1.20 Finansavimo sumos pagal pažymą (perduodamos į VSAKIS - derinimui VSS),  7.1.30 Finansavimo sumos ne pagal pažymą (neperduodamos į VSAKIS).
00000373.stp NUST_0184
2012.04.06 Fin. reg. grupei 3.8.1.1.1R pakeista Sukauptų pajamų sąskaitą iš 2 283001 į 2 282101. 00000372.stp NUST_0183
2012.04.05 Sukurtos 2 naujos IT reg. grupės  271T ir 272T skirtos  IT pardavimams. IT reg. grupė 271 negalios nuo 2012-05-01 d., prie grupės, pavadinimo įrašyta „nenaudoti“, jei grupei 271 bus suvesta duomenų, per pergrupavimo operaciją reikės perkelti į naujai sukurtą grupę ir atitinkamai persikels į tinkamas sąskaitas. 00000371.stp NUST_0182
2012.04.05 Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2. 7. 3. 1. 1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais išskaidytas į postraipsnius: 2. 7. 3. 1. 1.01-01F Darbo užmokesčio išmokos - Darbdavių socialinė parama pinigais, 2. 7. 3. 1. 1.01-02F Soc. draudimo išmokos - Darbdavių socialinė parama pinigais, 2. 7. 3. 1. 1.01-03F Kitos išmokos - Darbdavių socialinė parama pinigais. 00000370.stp NUST_0181
2012.04.05 DK sąskaitų 1 170001 ir  1 210201 kortelių lauke Oper. pask. tiekėjo gretinimui įvestas operacijos priežasties kodas 1.2.10 (reikalinga avansinio mokėjimo sudengiamui su SF, kad teisingai rodytų Išankstinio apmokėjimo lauko duomenis VSAFAS AR-18, AR-19 ataskaitose). 00000369.stp NUST_0180
2012.03.30 DK sąskaitoms 2 071001 ir 2 072001 skirtuke „registravimas“ lauke „bendra prekės reg. grupė“ priskirta grupė „IT PARD“ , kad sistema leistų parduoti IT turtą per pardavimo sąskaitas ir IT DK žurnalus. 00000368.stp NUST_0179
2012.03.29 DK sąskaitos 4 262004 nustatymuose lauko "Uždaroma pagal" reikšmė pakeista į "Sąskaitos liktutį". 00000366.stp NUST_0178
2012.03.29 DK sąskaitoms 8 333001 „Kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus ir asocijuotųjų subjektų finansavimo sąnaudos“ ir 8 333003 „Kitų subjektų finansavimo sąnaudos“ nuimtas požymis „Reg. susijusias fin. pajamas“ ir uždėtas požymis „Reg. susijusias fin. pajamas perdavimas ne VSS“. DK sąskaitai 8 710201 „Parduotų atsargų savikaina” nuimtas požymis „Reg. susijusias fin. pajamas“ ir uždėtas požymis „Reg. susijusias fin. pajamas pardavimas“. 00000365.stp NUST_0177  
2012.03.23 Finansų ministerija papildė finansavimo šaltinių klasifikatorių:  1.4.2.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime. Naujam finansavimo šaltiniui 14211 fin.registravimo grupės nustatytos tokios pačios kaip finansavimo šaltiniui 14111  00000362.STP NUST_0176
2012.02.24 Sukurta Tiekėjų registravimo grupė 2 298204. Tiesioginio registravimo požymis nuo DK sąskaitos 2 298204 nuimtas. 00000350.STP NUST_0166
2012.02.22 DK sąskaitoms iždo nustatymų įmonėje lauke „Uždaroma pagal“ reikšmė pakeista į = “Sąskaitos likutį“: 4 211104; 4 211204; 4 221104; 4 221204; 4 231104; 4 231204; 4 241104; 4 241204; 4 261104; 4 261204. 00000348.STP NUST_0167
2012.02.13 Sukurta Tiekėjų registravimo grupė 2 112201 "Kiti išankstiniai mokesčiai" 00000347.STP NUST_0165
2012.02.10 IT registravimo grupės 20 "Žemė" nustatymų lauke „Nurašytų sumų sąskaita“  priskirta DK sąskaita 1 201003 "Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas" 00000345.STP NUST_0164
2012.02.07 Sukurtos tiekėjų registravimo grupės 6 860002 Grąžintinos finansavimo sumos tarptautinėms organizacijoms, 6 860006 Grąžintinos finansavimo sumos kitiems šaltiniams.  00000341.STP NUST_0162
2012.02.06 Duomenų eksportui į VSAKIS (derinimui su subjektais) FVAIS nustatymuose atlikti ribojimai DK sąskaitoms 6 9511XX ir 6 9512XX - uždėtas reikalavimas įvesti operacijos priežasties kodą 7.1.20 arba 7.1.30. Jei sumos turi patekti į VSAKIS, vartotojai turi pildyti OPERPASK kodą 7.1.20, jei ne - 7.1.30.  00000340.STP NUST_0161  
2012.01.25 Papildytas Bendrojo registravimo nustatymas: Bendra verslo reg.grupė BENDRA, Bendra prekės reg.grupė FINTURTAS 00000333.STP NUST_0159
2012.01.23 Užbalansės DK sąskaitoms uždėti požymiai, kad netrauktų šių sąskaitų į 4 formą  00000330.STP NUST_0155
2012.01.18 Sukurtos naujos finansavimo registravimo grupės 1. 6.1.1. 2 Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 1. 6.1.1. 3 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą, 1. 6.1.1. 4 Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis, 1. 6.1.1. 5 Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, 1. 6.1.1. 6 Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą 00000329.STP NUST_0158
2012.01.10 Sukurta Pirkėjų registravimo grupė 6 860004 Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą. 00000324.STP NUST_0152
2012.01.05 Sukurtos naujos finansavimo registravimo grupės 1 2232 2007-2013m.ES techn.paramos bendrojo fin.lėšos ir 1 3232  2007–2013 m. ES techninė parama 00000323.STP NUST_0156
2012.01.04 Sukurtos naujos finansavimo registravimo grupės 1 17111 Spec.tikslinės dotacijos, 1 17112 Kitos dotacijos, 1 17113 Bendrosios dotacijos kompensacija 00000322.STP NUST_0157
2011.12.21 Sukurta nauja finansavimo registravimo grupė 1 33132 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos 00000321.STP NUST_0151
2011.12.16 Įvesta papildoma Tiekėjo registravimo grupė 6 810004  -   Pervestinos sumos už perleistą turtą  00000320.STP NUST_0149
2011.12.08 Sukurtos DK sąskaitos: 0 600002 "Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos (reorganizacijai)" nustatymai: Tiesiog. Reg. = taip; Privaloma = taip; Naudojama gauto finansavimo analizei = taip, Naudojama kasinių išlaidų analizei = taip. 0 699999 Balansuojanti sąskaita (Reorganizacijai). 00000319.STP NUST_0144
2011.12.06 Tiekėjų registravimo grupėse prie balansinių sąskaitų 2 111101 ir 6 910001 atlikti papildomi nustatymai: stulpelyje "Debeto val. gret. apval. sąsk." įrašyta 8 930001 bal. sąskaita, stulpelyje "Kredito val. gret. apval. sąsk." įrašyta 7 630001 bal. sąskaita 00000318.STP NUST_0147
2011.11.29 Sąskaita 0 90003 "Spec. lėšų sąskaita" pažymėta kaip naudojama gauto finansavimo analizei 00000314.STP NUST_0145
2011.11.24 DK sąskaitų planas papildytas nauja sąskaita 0 600002 "Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos (reorganizacijai)".
 
00000313.STP NUST_0144
2011.11.21 DK sąskaitoms 9 220001 "Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka" ir 9 220002 "Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka" uždėtas tiesioginio registravimo požymis 00000311.STP NUST_0142
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-26