BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


VSAFAS ataskaitų pakeitimai

VSAFAS ataskaitų nustatymai importuojami Ministerijos arba Asignavimų valdytojo (AV) lygiu:

  • Pasirinkite FVAIS nustatymai / Duomenų naujinimas/ VSAFAS ataskaitų nust.importas. VSAFAS ataskaitų nustatymai atnaujinami visose Ministerijai pavaldžiose BO, kuriose „įjungtas“ FVAIS.
  • FVAIS naudotojai gali pasitikrinti, kiek ir kada buvo suimportuota VSAFAS ataskaitų nustatymų pakeitimų. Pasirinkite FVAIS nustatymai / Duomenų naujinimas/ VSAFAS ataskaitų nust.imp.prot.

  • Biudžetinės organizacijos (BO) lygiu importo protokolus galima pasitikrinti pasirinkus Finansų valdymas / Nustatymai / VSAFAS importo protokolai.

Pateikiame informaciją-priminimą apie VSAFAS ataskaitų periodiškumą bei paaiškinimą dėl VSAFAS ataskaitų formavimo datos naudojimo.

VSAFAS ataskaitų pakeitimai

Versijos Nr. ir parengimo data Trumpas pakeitimų aprašymas Importo protokolo Nr. Incidento Nr.
2019-147 2020-06-17 Papildžius DK sąskaitų planą naujomis sąskaitomis, pakeisti VSAFAS ataskaitų: AR-16, AR-16_D, AR-16_K, F-1, F-1_K, F-1_MEN, 189_K, 189_M, 189_D nustatymai. 00000243 VSAFAS_008
2019-146 2020-05-28 VSAFAS ataskaitos MOKĖTINOS SUMOS (9 priedas_iki datos) stulpelių nustatymai pakoreguoti, taip, kad nebūtų įtraukiamos ilgalaikių įsipareigojimų amortizacijų  sumos. 00000242 VSAFAS _007
2019-145 2020-05-21 VSAFAS ataskaitų  F2, F2-K ir F2_MEN (Finansinės būklės ataskaita) eilutės E. II.6.2 Kitos mokėtinos sumos papildytos sąskaitų 6 83..6 839999 intervalu. 00000241 VSAFAS _006
2019-143 2020-05-13 VSAFAS ataskaitos papildytos nauja ataskaita - MOKĖTINOS SUMOS (9 priedas_iki datos), kurios nustatymai suvesti pagal Finansų ministerijos internetiniame puslapyje skelbiamas rekomendacijas. 00000239 VSAFAS_005
2019-139 2020-01-31

Ataskaitų  AR-18  ir  AR-18_D  eilutės C3000  duomenys papildyti  1 204102, 1 204202, 1 207102, 1 207202, 1 207302, 1 209302 sąskaitų su operacijos priežasties kodu 1.2.30, 1.2.40, 1.2.50 duomenų surinkimu. Kadangi C3000 eilutėje nurodyta daugiau sąskaitų, tai šie nustatymai įkeliami atskiroje eilutėje C3002. C3000 eilutės nustatymai perkeliami į C3001 eilutę, o C3000 tampa sumine C3001 ir C3002 eilute.

00000235

VSAFAS_004

2019-137 2019-11-11

Ataskaitų F-1, F-1_K, F-1_MEN, 189_D, 189_M, 189_K nustatymų pakeitimai dėl sąskaitų plano papildymo naujomis sąskaitomis: 7418001 Apskaičiuotos leidimų ir kt. dokumentų išdavimo pajamos, 7428001 Pervestinos sumos už leidimų ir kt. dokumentų išdavimą

00000223

VSAFAS_001

2019-136 2019-10-15 Ataskaitų  F-1, F-1_K, F-1_MEN, 189_D-3, 189_M-3, 189_K-3, F-25, F-3, F-3_D, F-3_MEN nustatymų patikslinimai 00000214 PRN_6471RASAK
2019-135 2019-09-24 Sukurta nauja ataskaita 11-1_D ir atlikti nustatymai 00000211 PRN_6475RASAK
2019-134 2019-07-03

Ataskaitos F-4 nustatymų patikslinimai

00000210 PRN_6438RASAK
2019-133 2019-04-16 Papildyti ataskaitų 189_D-3, 189_M-3, 189_K-3 eilutės nustatymai 00000206 PRN_6379RASAK
2019-132 2019-03-22 Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MEN, F3-D, F-25 eilučių nustatymai 00000205 PRN_6389RASAK
2019-131 2019-02-22 Patikslinti ataskaitų AR-18 ir AR-18_D eilučių nustatymai 00000202 PRN_6359RASAK
2019-130 2019-02-08 Patikslinti ataskaitų F-17-16 ir F-17-16_K eilučių nustatymai 00000201 PRN_6365RASAK
2018-129 2018-09-19 Patikslinti ataskaitų AR-18 ir AR-18_D eilučių nustatymai. 00000197 PRN_6286RASAK
2018-128 2018-08-17

Ataskaitose AR-18 ir AR-18_D eilutėje A6300 stulpelyje „IT nurašymo tipas“ įvedamas filtras „Tuščia“.

00000195 PRN_6273RASAK
2018-127 2018-07-13

Sukurta nauja  VSAFAS ataskaita F-16-5_D „Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį _iki datos“.

00000194 PRN_6247RASAK
2018-126 2018-06-01 Sukurta nauja ataskaita F-3_D "Pinigų srautų ataskaita  iki datos". Patikslinti ataskaitų AR-18, AR-18_D eilutės „Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį“ nustatymai. Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MEN eilutės „Gauti dalininko įnašai“ nustatymai. 00000190

PRN_6214RASAK PRN_6233RASAK

2018-125 2018-02-14 Papildyti ataskaitų F-3, F-3_MEN, F-25 eilučių  ekonominės klasifikacijos filtrų nustatymai. 00000189 PRN_6133RASAK
2018-124 2018-01-30

Patikslinti ataskaitų  F-1, F-1_K,  F-1_MEN, 189_M, 189_K, 189_D eilučių  nustatymai dėl naujų sąskaitų įvedimo

00000188 PRN_6130RASAK
2018-123 2018-01-03

Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MEN, F-25 eilučių  nustatymai dėl naujos redakcijos biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo.

00000186 PRN_6107RASAK
2018-122 2018-01-03

Sukurtos naujos ataskaitos 189_D-3 „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos iki datos“ ir 189_D „Pagrindinės veiklos kitos pajamos iki datos“.

00000185 PRN_6106RASAK
2017-121 2017-10-20

Iš ataskaitos 20-4 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį stulpelio A8000 OperPriez pašalintas <>7.1.10 nustatymas.

00000182 PRN_6100RASAK
2017-120 2017-09-04

Atlikti ataskaitų F-2, F-2_K, F-2_MEN nustatymai. Priminimas FVAIS naudotojams (žr. FVAIS naudotojo vadovo 2.7.4 skyrių „DK sąskaitos likučių perkėlimas“) - registruojant einamųjų metų perviršio ar deficito (sąskaita 3 100001) iškėlimą į sukauptą ankstesnių metų perviršį arba deficitą (sąskaita 3 100002) funkcijoje „DK sąskaitos likučio perkėlimas“ (Finansų valdymas-Periodinė veikla-DK sąskaitos likučio perkėlimas), reikia nurodyti metų uždarymo datą (data su „U“ raide). Užregistravus ne su metų uždarymo data, ataskaitos F-2, F-2_K, F-2_MEN versijoje 2017-120 bus formuojamos klaidingai. Tinkamas šių ataskaitų nurodytoje versijoje formavimas bus pasiektas, stornuojant ankstesnius įrašus ir registruojant naujus su metų uždarymo data. To neatlikus, rekomenduojame naudoti ataskaitų versiją 2017-119.

00000180 PRN_6089RASAK
2017-119 2017-08-28 Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MĖN nustatymai, kurie buvo atlikti pagal incidentą PRN_6055RASAK. Atlikti ataskaitų F-3, F-3_MEN, F-25 nustatymai pagal PRN_6083RASAK. 00000178 PRN_6083RASAK
2017-118 2017-08-25 Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MĖN, F-4 nustatymai. 00000176 PRN_6063RASAK PRN_6064RASAK
2017-117 2017-07-07

Patikslinti ataskaitų AR-18 ir AR-18_D nustatymai dėl vertybių vertės pokyčių registravimo.

00000175 PRN_6058RASAK
2017-116 2017-06-01

Sukurtos naujos ataskaitos AR-16_D „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį iki datos“ ir AR-4_D „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos iki datos“.

00000174 PRN_6059RASAK
2017-115 2017-04-21 Atlikti ataskaitų F-3, F-3_MĖN nustatymai. Patikslinti ataskaitų 189_M-3, 189_K-3, 189_M, 189_K, F-1, F-1_MEN, F-1_K nustatymai, atlikti pagal PRN_6028RASAK. 00000172 PRN_6055RASAK
2017-114 2017-04-06 Patikslinti ataskaitų F-3, F-3_MĖN, AR-16, AR-16_K nustatymai. 00000171

PRN_6034RASAK, PRN_6041RASAK, PRN_6050RASAK

2017-113 2017-02-13 Patikslinti ataskaitos 20-4 stulpelio nustatymai. 00000169 PRN_6040RASAK
2017-112 2017-01-24 Patikslinti eilučių nustatymai ataskaitose F-3, F-3_MĖN, F-25. 00000167 PRN_6018RASAK_p
2017-111 2017-01-19 Atnaujinti ataskaitų 189_M-3, 189_K-3, 189_M, 189_K nustatymai pagal pasikeitusį teisės aktą. 00000166 PRN_6028RASAK
2016-110 2016-12-12 Papildyti ataskaitų AR-16, AR-16_K, F-2, F-2_K, F-25, F-3, F-3_MEN nustatymai. 00000164 PRN_6008RASAK, PRN_6009RASAK, PRN_6018RASAK
2016-109 2016-12-07 Papildyti ataskaitų  AR-18 ir AR-18_D nustatymai. 00000163 PRN_6007RASAK
2016-108 2016-08-31 Papildyti ataskaitų F-25, F-3, F-3_MEN nustatymai. 00000161 PRN_5453RASAK
2016-107 2016-08-30 Papildyti ataskaitų  F-17-9, F-17-9_K, F-25, F-3, F-3_MEN nustatymai. 00000157 PRN_5424Jov
2016-106  2016-07-04  Atnaujinti ataskaitų AR-18, AR-18_D nustatymai. 00000156 PRN_5442Rasa_K
2016-105 2016-04-11 Atnaujinti ataskaitų F-25, F-3, F-3_MEN nustatymai. Atkreipiame dėmesį, kad pagal naujus nustatymus, jeigu apskaitoje yra registruojamas pinigų grąžinimas į VMI ar Valstybės iždą, registruojant išmokas yra būtina nurodyti teisingą operacijos priežasties kodą - 7.1.50. Taip bus užtikrintas išmokų, susijusių su finansavimo sumų grąžinimu, atskyrimas nuo išmokų, susijusių su mokesčių mokėjimu. 00000155 PRN_5430Alma
2016-104 2016-03-17 Atnaujinti ataskaitų F-3, F-3_MEN, 189_K-3, 189_M-3 nustatymai. 00000152 PRN_5413Rasa_K PRN_5419Rasa_K
2016-103 2016-02-15 Patikslinti ataskaitų ir ataskaitų eilučių pavadinimai bei kiti nustatymai, kad atitiktų VSAFAS ataskaitų reikalavimus. 00000151 PRN_5396Rasa_K
2015-102 2016-01-28 Patikslinti ataskaitų nustatymai, kurie buvo atlikti pagal incidentus PRN_5332Jov, PRN_5342Rasa_K, PRN_5370Rasa_K. 00000150 -
2015-102 2016-01-15 Atnaujinti ataskaitų F-17-9, F-17-9_K, F-17-10, F-17-10_K finansavimo šaltinio filtrų nustatymai. 00000148 PRN_5375Rasa_K PRN_5376Rasa_K
2015-101 2015-12-15 Papildyti VSAFAS ataskaitų F-3 ir F-3_MEN operacijos priežasčių kodų filtrų nustatymai ir atnaujinti ataskaitų F-17-17, F-17-17_K nustatymai bei forma. 00000145 PRN_5369Rasa_K PRN_5370Rasa_K
2015-100 2015-11-27

VSAFAS ataskaitų F-1, F-1_MEN, 189_K, 189_M  DK sąskaitų filtro nustatymai papildyti sąskaita 7 433104.

00000143 PRN_5351Rasa_K
2015-099 2015-11-17 Pakoreguota VSAFAS ataskaitų 189_K-3 ir 189_M-3 suminės eilutės C1000 formulė. Patikslinti VSAFAS ataskaitų F-3 ir F-3_MEN DK sąskaitų, ekonominės klasifikacijos bei operacijos priežasčių kodų filtrų nustatymai. 00000142 PRN_5347Rasa_K PRN_5350Rasa_K
2015-098 2015-10-21 Papildyti VSAFAS ataskaitų F-3 ir F-3_MEN DK sąskaitų, ekonominės klasifikacijos, operacijos priežasčių kodų bei fin. paskirties filtrų nustatymai. 00000141 PRN_5341Rasa_K PRN_5342Rasa_K

2015-097 2015-09-03

Pakeisti VSAFAS ataskaitų F-3, F-3_MEN ir F-3_PRADZ eilučių B6000, B7000, C7000 ir D1800 ekonominės klasifikacijos filtrų nustatymai 00000140 PRN_5332Jov
2015-096 2015-08-31 Patikslinti VSAFAS ataskaitų F-3, F-3_MEN ir F-3_PRADZ nustatymai. 00000139 PRN_5327Rasa_K
2015-095 2015-08-05 Atnaujinti VSAFAS ataskaitų F-2, F-2_K, F-17-12 ir F-17-12_K DK filtrų nustatymai.

00000138

 

PRN_5316Alma
2015-094 2015-06-30 Ataskaitoms 20-5, 20-5-K, F-17-10, F-17-10K, F-17-16, F-17-16K, F-17-17, F-17-17K, F-17-8, F-17-8K, F-17-9, F-17-9K pataisyti nustatymai dėl uždarymo datų praėjusių laikotarpių rodikliams. 00000137 PRN_5317Alma
2015-093 2015-06-11 Ataskaitose F-3 Pinigų srautų ataskaita metinė ir F-3_MEN Pinigų srautų ataskaita už mėnesį papildyti ekonominės klasifikacijos reikšmių filtrai, atsižvelgiant į ekonominės klasifikacijos straipsnio 2. 8. 1. 1. 1.02 paskirstymo į postraipsnius. 00000136 PRN_5241Alma(2)
2015-092 2015-05-08 Pakoreguoti Pinigų srautų ataskaitos (F-3, F-3_MEN) ekonominės klasifikacijos filtro nustatymai 00000135 PRN_5297Ring
2015-090 2015-03-20 Atlikti šie pakeitimai: VSAFAS ataskaitose įtraukiami įrašai su uždarymo data, patikslinti Pinigų srautų ataskaitos nustatymai, kad būtų teisingai renkama informacija apie paskolų gavimą ir grąžinimą, patikslinti VSAFAS ataskaitos F-25 nustatymai. 00000133

PRN_5255Jov PRN_5264Ring PRN_5265Alma
PRN_5285Ring

2015-089 2015-01-30 Ataskaitose F-3 Pinigų srautų ataskaita metinė ir F-3_MEN Pinigų srautų ataskaita už mėnesį papildyti ekonominės klasifikacijos reikšmių filtrai bei pakoreguota datos formulė. 00000130 PRN_5241Alma
2015-088 2015-01-22 Ataskaitos 20-4 stulpelių nustatymai papildyti operacijos priežasties kodo filtru <>7.1.10. 00000129 PRN_5236Alma
2015-087 2015-01-14 Pakoreguotas ataskaitų F-2, F-2_K, F-2_MEN eilutės G5000 (II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai) DK sąskaitų filtras. 00000128 PRN_5222Ring
2014-085 2014-12-22 Papildyti ataskaitų AR-19, AR-19_D eilučių 4.3(P), 10.3(P) ir 17.3(P) lauko "IT nurašymo tipas" nustatymai. 00000126 PRN_5197Val
2014-084 2014-11-28 AR-18, AR-18_D ataskaitų nustatymų pašalintas tarpinių DK sąskaitų 1 209106 ir 1 209406 filtras, eilutės 2.1.1(P), 2.1.2(P) papildytos op. priež. kodo filtru <>7.1.10 “Finansavimo sumų pergrupavimas“. 00000125 PRN_5192Ring
2014-083 2014-10-27 Papildyti ataskaitų AR-18, AR-18_D, F-4, 20-4 eilučių ir stulpelių operacijos priežasties kodų filtro nustatymai. 00000124 PRN_5114Ring
2014-082 2014-10-08 Atlikti nustatymų pakeitimai Pinigų srautų ataskaitoje (F-3, F-3_MEN, F-3_PRADZ). Papildyti ataskaitų Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (AR-16, AR-16_K) DK filtrų nustatymai. 00000123 PRN_5155Ring
PRN_5166Val
2014-081 2014-05-09 Atlikti nustatymų pakeitimai VSAFAS ataskaitose AR-18, AR-18_D, F-2, F-2_K, F-2_MEN, F-17-9, F-17-9_K, F-17-16, F-17-16_K, 20-4, 189_K, 189_M, 189_K-3, 189_M-3. Plačiau apie atliktus pakeitimus skaitykite pateiktuose incidentuose. 00000120 PRN_5097Val
PRN_5118Alma
PRN_5127Alma
PRN_5132Ring
PRN_5135Alma
PRN_5141Jov
2014-080 2014-03-31 Atlikti VSAFAS ataskaitų F-2, F-2_K, F-2_MEN "Finansinės būklės ataskaita" ir F-17-16, F-17-16_K "Informacija apie kai kurias mokėtinas sumas" nustatymų pakeitimai dėl DK sąskaitų plano papildymo naujomis DK sąskaitomis 6 954x. 00000118 PRN_5104JOV
2014-079 2014-03-10 Atlikti VSAFAS ataskaitos 20-4 "Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" nustatymų pataisymai, pagal atliktus pakeitimus į 10 stulpelį "Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams" papildomai bus įtraukiamos ir sumos, kurios buvo suformuotos registravus duomenis į balansinę sąskaitą 8 313001 "Kitų subsidijų sąnaudos". 00000116 PRN_5054Alma
2014-078 2014-03-05 Atlikti nustatymų pataisymai ataskaitų F-17-9 Informacija apie per vienerius metus gautas sumas_metinė, F-17-9_K Informacija apie per vienerius metus gautas sumas_ketvirtinė  eilutėje 1.5 „Sukauptos gautinos sumos“, kad korektiškai būtų pateikiamos sumos stulpelyje „Iš viešojo sektoriaus subjektų“. 00000115 PRN_5080JOV
2014-077 2014-02-26 Parengta nauja VSAFAS ataskaita F-16-3  BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRĄJĄ VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. Operacijų priežasties kodų sąrašas papildytas operacijos priežasties kodu 8.3.60 „BT tikrosios vertės pokytis“. 00000113 PRN_5095Alma
2014-076 2014-01-31 Atlikti pakeitimai Grynojo turto pokyčio ataskaitos F-4 ir su ja susijusios ataskaitos F-16-4 eilučių ir stulpelių nustatymuose (plačiau žr. PRN_5052Alma_nust.xls). Ištaisytos klaidos, pastebėtos 2014-074, 2014-075 versijų nustatymuose. 00000111 PRN_5052Alma_nust
2014-075 2014-01-27 Atlikti pakeitimai Pinigų srautų ataskaitų F-3, F-3_MEN, F-3_PRADZ ir su jomis susijusios ataskaitos F-25 Informacija pagal segmentus pagal valstybės funkcijas eilučių ir stulpelių nustatymuose (plačiau žr. PRN_5053JOV_nust.xls) 00000108 PRN_5053JOV_nust
2014-074 2014-01-16 Atlikti pakeitimai Finansinės būklės ataskaitos F-2, F-2_K, F-2_MEN ir su ja susijusių VSAFAS ataskaitų AR-19, AR-19_D, AR-18, AR-18_D, AR-16, AR-16_K, F-17-8, F-17-8_K, F-17-9, F-17-9_K, F-17-16, F-17-16_K, F-17-17, F-17-17_K, F-17-10, F-17-10_K, F-17-12, F-17-12_K eilučių ir stulpelių nustatymuose (plačiau žr. PRN_5051JOV_nust.xls) 00000107 PRN_5051JOV_nust
2014-073 2014-01-09 Atlikti pakeitimai Veiklos rezultatų ataskaitos F-1, F-1_K, F-1_K_PRAD, F-1_MEN, F-1_PRADZ ir su ja susijusių VSAFAS ataskaitų AR-4, AR-4_K, 189_K, 189_M, 189_K-3, 189_M-3 eilučių nustatymuose (plačiau žr. PRN_5050Alma_nust.xls) 00000106 PRN_5050Alma_nust
2013-072 2013-10-30 Atlikti pakeitimai VSAFAS ataskaitose F-1, F-1_K, F-1_MEN, 189_K, 189_M, 189_K-3, 189_M-3: pakoreguoti eilučių filtrai (žr. PRN_5023VAL). 00000105 PRN_5023VAL
2013-072 2013-10-30 Atlikti pakeitimai VSAFAS ataskaitose F-17-9, F-17-9_K: eilutės „Kitos gautinos sumos“ B6000 filtras papildytas sąskaita 2 29820T 00000105 PRN_5027JOV
2013-071 2013-10-28 Atlikti pakeitimai VSAFAS ataskaitose: F-2, F-2_K, F-2_PRADZ, F-2_K_PRAD, F-2_MEN. Eilutės D2000 skaičiavimo formulė pakeista į D2500+D3000+D4000+D5000+D6000+D7000. 00000104 PRN_5013Alma
2013-070
2013-06-17
2013-070 VSAFAS ataskaitų versijoje parengta pinigų srautų ataskaitos mėnesinė forma F-3_MEN Pinigų srautų ataskaita_už_mėnesį. Į šią ataskaitą įtraukiami duomenys pagal užklausoje nurodytos Formos datos mėnesį, informacija renkama nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos. 00000102 PRN_7959Alma
2013-070 2013-06-17

VSAFAS ataskaitoje F-3 atlikti šie pakeitimai:

Ataskaitos eilutėje A3000 įtraukti dotacijų savivaldybėms šaltiniai 1. 1.1.1. 1..1. 1.9.9.99|1. 7.1.1. 1..1. 7.9.9.99|1. 2.1.1. 1..1. 2.9.9.99|3. 1.1.1. 1|1. 4.1.1. 2. Ataskaitos eilutėje B6000 įtraukti savivaldybių iždo subjektai M01I..M61P. Ataskaitos eilutėje B9000 sukurta išimtis stulpeliams A2000 ir A4000, jose įterptas subjekto filtras ‘‘. Ataskaitos eilutėje D1800 įterptas subjekto filtras ‘‘. Ataskaitos eilutė B9010 papildyta sąskaita 6 860003: 6 81..6 819999|6 860003|6 860004.

00000102 PRN_7959Alma
2013-069 2013-05-22

VSAFAS ataskaitose AR-18 ir AR-18_D atlikti šie pakeitimai:

a)  įterpta nauja eilutė B3500 su šiais nustatymais:

Eilutės kodas spausdinimui: 10.5(P); Eilutės pavadinimas: Perklasifikuoto pagal OPERPASK 1.2.10 IT nurašymas; Sumos iš: Debete; Skaičiavimo tipas: DK įrašai; Rodyti: Ne (nepažymėta varnelė); Datos formulė nuo: -ET; Datos formulė iki: ET (ED ataskaitos AR-18_D atveju); DK sąskaitos filtras: 1 202104|1 202204|1 203104|1 203204|1 204104|1 204204|1 205104|1 205204|1 205304|1 205404|1 206004|1 207104|1 207204|1 207304|1 208104|1 208204|1 208304|1 209104|1 209304|1 209404; Operacijos priežasties filtras: 1.2.10; IT reg. tipo filtras: Nusidėvėjimas; IT reg. kategorijos filtras: Nurašymas; IT nurašymo tipo filtras: Nurašymas

b) Eilutėje B3000 pakeista skaičiavimo formulė į B3200-B3100-B3300+B3500

00000099 PRN_7962Ring
2013-068 2013-05-08

VSAFAS ataskaitoje 20-4 pakeistas stulpelio A1000 DK sąskaitų filtras į: 4 241..4 241999|4 242..4 242999|4 211..4 211999|4 221..4 221999|4 231..4 231999|4 212..4 212999|4 222..4 222999|4 232..4 232999|4 261..4 261999|4 262..4 262999|4 25..4 259999|4 1..4 199999

Ataskaitose AR-18 ir AR-18_D, įtraukta papildoma paslėpta eilutė 4.5(P) (kodas - A6500).
Šioje eilutėje sudėti nustatymai, pagal kuriuos surenkama pagal operacijos priežasties kodą 1.2.10 perklasifikuoto ir vėliau nurašyto IT įsigijimo savikaina. Kadangi ši savikaina neturi būti įtraukiama į įsigijimo savikainos pergrupavimo eilutės 4. "Pergrupavimai (+/-)" (A6000) sumą, pakeista ir šios eilutės skaičiavimo formulė, kad būtų eliminuojama aukščiau aprašyto perklasifikuoto ir nurašyto IT įsigijimo savikaina.

00000098 PRN_7958Ang
2013-067 2013.03.18 VSAFAS ataskaitos F-17-10 "Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus" eilutės 1.1."Pinigai bankų sąskaitose" filtras papildytas finansavimo šaltiniu 1. 7.1.1. 1. Pakeitimai atlikti pagal Finansų ministerijos Ekonomikos departamento pastabą. 00000097 -
2013-066 2013.02.20 2012 m. gruodžio 21 d. Finansų ministro įsakymais 1K-438, 1K-439, 1K-442, 1K-443, 1K-444 ir 2012 m. gruodžio 27 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-454 patvirtinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) pakeitimai. Vadovaujantis minėtais dokumentais, atlikti 2, 3,10,17, 20 VSAFAS ataskaitų, formuojamų FVAIS'e, pataisymai. 00000096 PRN_7888Alma
2012-065 2013.02.20

Versijoje 2012-065 išsaugotos VSAFAS ataskaitos, galiojančios iki 2012 m. gruodžio 21 d.

00000095 PRN_7888Alma
2012-064
2012.12.11
F-4 ataskaitos aprašymai pakeisti eilutėse A1000 „1. Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.“, A9000 „9. Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.“, B8000 „17. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.“. 00000094 -
2012-063
2012.11.28

VSAFAS ataskaitose AR-16 ir AR-16_K pridėta nerodoma eilutė B4030, pakeista eilutės B4000 skaičiavimo formulė į B4010+B4020-B4030. Ataskaitose AR-18 ir AR-18_D pridėta nerodoma eilutė C6400, pakeista eilutės C6000 skaičiavimo formulė į C6200-C6100-C6300-C6400.

VSAFAS ataskaitose AR-18 ir AR-18_D pridėtos nerodomos eilutės C5210, C5220. Eilutės C5200 skaičiavimo tipas pakeistas į Formulė ir įrašyta formulė C5210-C5220.

00000093

PRN_7825VAL

 

PRN_7839VAL

2012-062 2012.09.28 FVAIS VSAFAS ataskaitų F-1, F-1_K, F-1_K_PRAD, F-1_MEN ir F-1_PRADZ eilutės D2000 DK sąskaitų filtras pakeistas į 7 32..7 329999|7 340001|7 340002|7 4212..7 421299|7 422..7 422999|7 4232..7 423299|7 43.. 7439999 00000092 PRN_7800VAL papildymas
2012-061 2012.09.24 FVAIS VSAFAS ataskaitų F-1, F-1_K, F-1_K_PRAD, F-1_MEN ir F-1_PRADZ eilutės D2000 DK sąskaitų filtras pakeistas į 7 32..7 329999|7 340001|7 4212..7 421299|7 422..7 422999|7 4232..7 423299|7 43.. 7439999 00000090 PRN_7800VAL
2012-060 2012.08.10 Įgyvendintas (VMI) poreikis - ataskaitas AR-18, AR-19 formuoti datai, kuri nurodyta užklausos formoje. Tuo tikslu parengtos naujos darbines ataskaitos AR-18_D bei AR-19_D, kurių ataskaitinis laikotarpis yra nuo VSAFAS ataskaitų formoje nurodytos datos pirmos metų dienos iki formoje nurodytos datos. Tokiu būdu išlieka ir oficiali ataskaitų versija, kurioje yra įtraukiami visų metų įrašai, ir, savikontrolės tikslais, vartotojai galės susiformuoti darbines ataskaitas, neįtraukiant vėlesnių tų pačių metų įrašų. 00000089 PRN_7782VAL

2012-08-10. Pradedant 2012 metais VSAFAS ataskaitų pakeitimai buvo įtraukti į versijas nuo 2012-047 iki 2012-059. Pateikiame nurodytose versijose esančių pakeitimų trumpą aprašymą (XLS failas, 50 kB). Toliau VSAFAS ataskaitų pakeitimus skelbsime kiekvienai versijai atskirai.

2011.12.20 Sukurta nauja VSAFAS ataskaita BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 00000072.SUV PRN_7476Ring
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17