Naudotojų vadovai NAV 2017

Nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos šiame skyriuje skelbiami VBAMS naudotojų vadovai, skirti NAV2017 aplinkai. 

 

Susipažinimo su NAV2017 aplinka naudotojo vadovas

Į viršų

 

Mokėjimo paraiškų procedūrų naudotojų vadovai

Į viršų

 

Bendrųjų žurnalų procedūrų naudotojų vadovai

Į viršų

 

Finansavimo sumų surinkimo ir perdavimo Iždui naudotojų vadovai

 Į viršų

 

Tiekėjų pasiūlymų procedūrų naudotojų vadovai

Į viršų

 

Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų naudotojų vadovai

Į viršų

 

Preliminarios  kontrolinės sąmatos parengimo procedūrų aprašymas

Į viršų

 

Kontrolinės sąmatos parengimo pagal patvirtintus rodiklius naudotojų vadovai

Į viršų

 

Kontrolinės sąmatos tikslinimo procedūrų aprašymas

Į viršų

 

Biudžeto projekto parengimo naudotojų vadovai

Į viršų

 

Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo naudotojų vadovai

Į viršų

 

Pajamų įmokų procedūrų naudotojų vadovai

Į viršų

 

VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas

Į viršų

 

VBAMS ataskaitų  naudotojų vadovas

2019-01-31 VBAMS ataskaitų naudotojų vadovas. Visiems organizaciniams lygiams. Versija 1.8

Į viršų

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-13