BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2012 metai

2012-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti baigiant tvarkyti 2012 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui naujais finansiniais metais aprašymą (PDF byla, 349 KB).

2012-12-28. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje pateikiame atnaujintas Preliminarios kontrolinės sąmatos parengimo procedūrų vartotojų vadovų versijas MIN/AV ir BO org. lygiams.

2012-11-27. Dėmesio VBAMS vartotojams, dirbantiems Finansų ministerijos serveriuose, prašau savo kompiuteriuose ištrinti, jei nenaudojate, spausdintuvą Microsoft XPS Document Writer. Šis spausdintuvas dažnai atsiranda kaip numatytasis spausdintuvas, todėl vartotojams kiekvieną kartą reikia pasirinkti kitą reikalingą spausdintuvą (PDF creator) spausdinti ataskaitas. Taip pat prašome, uždarius VBAMS duomenų bazę, kantriai sulaukti, kol sugrįšite į savo kompiuterio Windows aplinką. Jokiu būdu neskubinkite sistemos uždarydami terminalinio serverio lango per Close mygtuką, t.y. viršutiniame dešiniame kampe esantį kryžiuko ženklą. Netvarkingai atsijungus nuo Finansų ministerijos serverio, nespėja išsiinstaliuoti spausdintuvai, kurie vėliau trukdo kitiems vartotojams spausdinti ataskaitas.

2012-11-14. Pakeitimai įtraukti į TW067_fix21 ir Fix23. Bendrojo žurnalo registrų procedūros. 1. Iždo, MIN, BO org. lygiuose BŽ registro eilutėje laukelyje „Pritarimas ižde“ įdėta nauja pasirinktis „Klaidingai pritarta“. Šis požymis gali būti įvedamas tik Iždo Org. lygiu.  Požymis yra eksportuojamas iš iždo org. lygio ir importuojamas  į MIN,AV, BO org. lygius. AV ir BO lygyje įdėtas tikrinimas: jei BŽ registro eilutėse laukelyje „Pritarimas Ižde“ yra požymis „Klaidingai pritarta“, tai tokio registro nebus leidžiama registruoti. Ataskaitose Fin-06 nuo 2012m., Fin-06 FŠ nuo 2012 m. stulpeliuose patvirtinta, neregistruota BŽ registre nebus traukiamos sumos iš registrų eilučių, kurios turi požymį „Klaidingai pritarta". 2. Pakeista, kad vykdant funkciją sukurti BŽ registrą būtų sukuriamas naujas registras (šiuo metu, jeigu registras dar neeksportuotas, tai funkcija jį papildo naujomis eilutėmis).

2012-10-26. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW067 atnaujinimu Fix14-19 (PDF byla,276 KB). Pakeitimai bus diegiami nuo pirmadienio, spalio 29 d.

2012-10-19. Š. m. spalio 19 dieną VBAMS/FVAIS duomenų bazėse, kurios patalpintos Finansų ministerijos serveriuose, atnaujintos teisių rolės. Didžioji dalis pakeitimų atlikti dėl ataskaitų perskirstymo tarp rolių. Pakeitimai susiję su tuo, kad plečiantis VBAMS/FVAIS funkcionalumui, ataskaitos įgijo platesnę paskirtį, t.y. jos atlieka ne tik duomenų surinkimą numatytoms ataskaitoms peržiūrėti, bet kartu registruoja naujus įrašus bei atlieka reikalingus pakeitimus duomenyse. Jei darbo metu gausite pranešimą dėl teisių trūkumo, nedelsdami skambinkite Jovitai Steponavičienei tel. 2390217 arba rašykite žinutę elektroniniu paštu.

2012-08-02. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW067 atnaujinimu Fix08-11 (PDF byla, 330 KB).

2012-07-27.  Dėl Stebėsenos informacinė sistemos (SIS) ir VBAMS integracijos ruošiant 2013 – 2015 metų valstybės biudžeto projektą.

  • Jeigu asignavimų valdytojai arba asignavimų valdytojams pavaldžios įstaigos, turinčios pavaldžių įstaigų, negavo maksimalių limitų per VBAMS, tai reiškia, kad jų 2013 – 2015 metų valstybės biudžeto projektas - strateginis panas - yra ruošiamas SIS ir iš SIS į VBAMS perduodami biudžeto projekto duomenys: programų, priemonių sąrašas ir plano duomenys  pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, funkcinę klasifikaciją, išlaidas, darbo užmokestį, turtą. VBAMS gauti duomenys turi būti detalizuoti tam, kad būtų parengta  BF-1 ataskaita.
  • Minėta informacija iš SIS gali būti eksportuojama  tik tada, kai SIS bus uždarytas strateginio plano parengimo pagal maksimalius limitus etapas. Šį veiksmą SIS-e atliks atsakingas asignavimų valdytojo atstovas – vadovas.
  • SIS suformuotos eksporto bylos bus patalpintos Finansų ministerijos serveryje – toje srityje, kurioje talpinamos visos  VBAMS importo/eksporto bylos. Kad SIS suformuotas  bylas galėtumėte importuoti į jūsų įstaigoje veikiančią VBAMS, visų pirma reikia jas parsisiųsti naudojant įprastinį VBAMS duomenų apsikeitimo būdą.
  • Tada vadovaujantis internetiniame puslapyje http://www.finmin.lt/vbams/ patalpintu biudžeto projekto parengimo vartotojų vadovu, skirtu įstaigoms, dirbančioms SIS-e, gauti duomenys turi būti detalizuojami BF-1 ataskaitos parengimui ir visi biudžeto projekto duomenys (gauti iš SIS ir detalizuoti VBAMS-e) eksportuojami ir perduodami Finansų ministerijai. Neliko galimybės pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms VBAMS priemonėmis paruošti formą BF-1 (Tai atlieka jų asignavimų valdytojai).

Pastaba: prieš duomenų importą  iš  SIS  VBAMS- e turi būti „įjungta“ integracija. Tuo tikslu jūsų įstaigos VBAMS administratorius turėtų susisiekti su VBAMS skyriaus specialistais.

2012-06-15. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW067 atnaujinimu Fix01-07 (PDF failas, 245 KB).

2012-06-12. Vartotojų vadovų skyriuje patalpintas Biudžeto projekto duomenų parengimo vadovas, skirtas įstaigoms, dirbančioms SIS-e (Stebėsenos informacinėje sistemoje).

2012-06-07. Primename, kad VBAMS'e yra parengta ataskaita VBAMS FIN-10 "20XX metų programų ir priemonių vykdymas", kurioje galite matyti informaciją apie biudžeto vykdymą pagal priemones. Prieš mokėjimo paraiškų rengimą pasitikrinkite priemonių likučius, kadangi ataskaita VBAMS MOK-01 "Mokėjimo paraiškos" sąmatos likučio pagal priemones nerodo. Trumpas ataskaitos VBAMS FIN-10 aprašymas buvo skelbtas 2012-05-18 d.

2012-05-31. VBAMS administratorių dėmesiui. Prašau visiems VBAMS naudotojams sukurti nuorodas katalogams, į kuriuos skriptų pagalba atsisiunčiamos ataskaitos (XML failai), formuojamos iš VBAMS duomenų bazės.

2012-05-31. Export2ms.exe nauja versija su instrukcija (PDF failas, 439 KB). Programa skirta duomenų apsikeitimui tiems VBAMS naudotojams, kurie jungiasi prie Finansų ministerijos terminalinio serverio.

2012-05-18. Pateikiame informaciją dėl VBAMS atnaujintų ataskaitų Fin-10 (PDF failas 138 KB), Sąm-13, Sąm-14, Biudž-52 (PDF failas, 113 KB).

2012-04-20. Sukurtos VBAMS ataskaitos Fin-02P nuo 2012 m. ir Fin-02BP nuo 2012 m.  Šie atnaujinimai administratoriams išsiųsti 04.20 d. (PDF failas, 130 KB).

2012-04-03. TW066 Fix42 pateikiame ataskaitą Forma Nr.2 patvirtinta, papildytą detalizavimu pagal Finansavimo šaltinius. Pakeitimai patvirtinti Finansų ministro 2012-03-27 d. įsakymu Nr. 1K-121. Ataskaitos formavimo užklausoje turite nurodyti:

2012-03-08. Sukurtos ataskaitos VBAMS Fin-02 nuo 2012 m. ir VBAMS Fin-27 nuo 2012 m., kuriose galima gauti vykdymo informaciją pagal priemones ir finansavimo šaltinius. Šie atnaujinimai administratoriams išsiųsti 03.07 d. Pateikiame trumpą ataskaitų aprašymą (PDF failas, 182 KB).

2012-02-13. Pateikiame pakeitimų sąrašą, įgyvendintą su versijos TW066 atnaujinimu Fix24-28 (PDF failas, 333KB).

2012-01-03. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 884 buvo reorganizuoti valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai. Nuo 2012 m. sausio 1d. valstybinio socialinio draudimo įmokos, delspinigiai, baudos, baudos už administracinės teisės pažeidimus bus priimamos tik į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM (įmonės kodas 191630223) Fondo lėšų sąskaitas, esančias šiuose komerciniuose bankuose:

Eilės nr. Bankas Sąskaitos numeris
1. AB DNB bankas LT584010042403495020
2. AB SEB bankas LT337044060007740589
3. „Swedbank“, AB LT777300010129002656
4. UAB Medicinos bankas LT167230000000691047
5. AB Ūkio bankas LT507010400000691036
6. AB „Citadele“ bankas LT617290000000691020
7. Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT757400039089423810
8. AB Šiaulių bankas LT027180300000690001
9. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje LT462140030002632951

Pastaba. Įstaigos, naudojančios FVAIS, Tiekėjo 191630223 nurodytų aukščiau banko sąskaitų kortelėse turi nurodyti Fondo Nr. pagal LRV nutarimo nuostatas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25