BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2014 metai

2014-12-31. Pateikiame procedūrų, kurias būtina atlikti VBAMS'e baigiant tvarkyti 2014 finansinių metų mokėjimus, bei pasiruošimo finansavimui 2015 m. aprašymą (PDF byla, 327 KB).

2014-12-15. Dėl 2015 m. VBAMS kontrolinės sąmatos parengimo. 2015 m. kontrolinės sąmatos paruošimo tvarka nepasikeitė. Jeigu kursite preliminarią 2015 kontrolinę sąmatą pagal 2014 m. kontrolinės sąmatos 1/12 dalį, tai parengimo funkcija atskirs 2014 m. kontrolinės sąmatos 1/12 dalį litais ir konvertuos į eurus (į eurus bus perskaičiuota automatiškai). 2015 m. kontrolinė sąmata ruošiama eurais (ne tūkstančiais).

2014-12-11. Dėl mokėjimo paraiškų teikimo 2014 m. pabaigoje (PDF byla, 32 KB).

2014-11-20. Pakeitimai dėl euro įvedimo. Pranešame, kad diegiame VBAMS ataskaitų pakeitimus susijusius su perėjimu prie euro. Pridedame ataskaitų sąrašą, kuriose buvo įgyvendinti pakeitimai VBAMS patikslintos istaigoms (XLS byla, 83 KB) ir kurios toliau nebus naudojamos VBAMS pasalintos istaigoms (XLS byla, 40 KB).

2014-09-24. Dėl uždarytų banko sąskaitų pašalinimo iš VBAMS sistemos. Prašome visų biudžetinių įstaigų peržiūrėti savo korteles tiekėjų sąraše, patikrinti banko sąskaitas ir raštu informuoti Valstybės iždo departamentą dėl uždarytų banko sąskaitų pašalinimo iš VBAMS sistemos.

2014-09-17. Pranešame, kad diegiame VBAMS pakeitimus, kurie bus reikalingi 2015 m. kontrolinės sąmatos eurais parengimui (2015 m. kontrolinė sąmata bus rengiama ir tikslinama euro vienetais).

Taip pat diegiame pakeitimus susijusius su mokėjimų paraiškų užsienio valiuta rengimu. Įdiegta galimybė įvesti ir eksportuoti Gavėjo banko banko korespondento duomenis. Įvedimui pasirinkite: Užsakymas -> Įterpti nuorodą, mygtukas Funkcijos -> Įvesti banko koresp. duomenis. Įstaigos, kurios rengia mokėjimo paraiškas užsienio valiuta, po pakeitimų įdiegimo turėtų importuoti Valiutų kodų (turi būti importuotas 00000014.VAL ) ir Mokėjimo sąlygų (turi būti importuotas 00000003.TOF) kodifikatorius.

2014-06-12. Iki euro įvedimo dienos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) turės būti užbaigtos visos procedūros litais, todėl įstaigose, kuriose iki šiol yra neuždarytų pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių išlaidų ekonominės klasifikacijos sąskaitų, būtina uždaryti š. m. birželio-liepos mėnesiais. Uždarymas turi būti atliktas kiekvienoje biudžetinėje įstaigoje pagal kiekvienų neuždarytų metų uždaromojo laikotarpio datą (pvz.: U131231, U121231, U111231 ir t. t.) naudojant automatizuotą bendrojo žurnalo užpildymo funkciją (aprašyta Bendrųjų žurnalų procedūrų ir periodų uždarymo valdymo vartoto vadovo Biudžetinės įstaigos ir asignavimų valdytojo organizaciniams lygiams (2009-03-31 versija 1.4) 3 dalyje). Informaciją apie neuždarytas išlaidų sąskaitas rodo ataskaita VBAMS FIN-01 ,,Bandomasis balansas“, suformuota pagal atskirus metus, pvz.: 130101..U131231, 120101..U121231, 110101..U111231 ir t. t. Sumos apyvartos stulpelyje rodys nurodytų metų neuždarytas sąskaitas, sumos likučio stulpelyje rodys ankstesniais metais neuždarytas išlaidų sąskaitas.

2014-05-07. Su TW072 fix06-09 platinamų pakeitimų aprašymas (PDF byla, 17 KB).

2014-01-31. Aktuali informacija apie prašymų pervesti lėšas skubos tvarka vertinimą. (PDF byla, 19 KB).

2014-01-31. Su TW071 versijos Fix08-10 platinami įrašų registravimo bendruosiuose žurnaluose pakeitimai: 1. Registruojant Bendrojo žurnalo eilutes, sukurtas funkcijos „Formuoti koregavimo operaciją“, kurių BŽ ID 1, ir Asignavimų koregavimo žurnalo eilutes, sukurtas funkcijos „Formuoti gautų ir nepanaudotų asignav. koregavimą“, kurių BŽ ID 87, bus atliekamas tikrinimas, ar žurnalo eilutės yra subalansuotos pagal finansavimo šaltinį (t.y., ar nesikeičia suma finansavimo šaltiniui). Jei žurnalo eilutės nebus subalansuotos, tokios žurnalo eilutės bus keliamos į BŽ registrą. 2. Registruojant Asignavimų panaudojimo žurnalo eilutes, sukurtas funkcijos „Formuoti asignavimų panaudojimo operaciją“, kurių BŽ ID 61, bus atliekamas tikrinimas, ar sąskaitos likutis netaps neigiamas, filtruojant Fin. įrašas lentelės duomenis ne iki įrašo registravimo datos, o iki metų galo.

2014-01-07. Informuojame, kad VBAMS'e yra paregta asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų teikiama Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, patvirtinta 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K-388 redakcija). Lyginant su ankstesne Formos Nr. 2 versija, antraštė yra papildyta programos pavadinimo eilute.

2014-01-03. Dėl pasikeitimų ruošiant 2014 m. kontrolinę sąmatą (programų sąmatas) pagal Seimo patvirtintus finansinius rodiklius (PDF byla, 128 KB).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25