2016-12-30. Pateikiame mokėjimo paraiškų, grąžinimo pažymų bei BŽ registrų numeracijos keitimo 2017 m. aprašymą (PDF byla, 469 KB).

2016-12-28. Informuojame dėl pakeitimų VBAMS'e formuojant mokėjimo paraiškas dėl dotacijų savivaldybėms pervedimo. Pridedame trumpą aprašymą (PDF byla, 226 KB), Subjektų (XLS byla, 12 KB) bei 2017 metų valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams klasifikatorius (XLS byla, 14 KB).

2016-12-09. Paskelbta Integracijos su FAS vadovo 12.0 versija. Vadove papildyta, kuriuose organizaciniuose lygiuose vykdoma integracija sąmatai ir biudžeto pasiūlymams.

2016-11-03. 2016 m. lapkričio 9 dieną (trečiadienį) nuo 12 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržosVBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai lapkričio 9 dieną nuo 12:00 val iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS. Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą (PDF byla, 519 KB).

Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose.

2016-10-24. 2016 m. spalio 26 dieną (trečiadienį) nuo 12 val. Švietimo ir mokslo ministerijos VBAMS duomenų bazėje bus diegiami pakeitimai. Švietimo ir mokslo ministerijos bei ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojai spalio 26 dieną nuo 12:00 val iki darbo dienos pabaigos negalės prisijungti prie VBAMS. Pridedame trumpą pakeitimų aprašymą (PDF byla, 519 KB).

Visi pakeitimai yra aprašyti VBAMS tinklalapyje Vartotojų vadovų skyriuje 2016-10-13 data atnaujintuose Mokėjimo paraiškų, Bendrųjų žurnalų ir Mokėjimų tiekėjams mažinimo procedūrų vadovuose. 

2016-10-12. Skelbiame trumpą versijos TW075 Fix09 pakeitimų aprašymą (PDF byla, 519 KB). Pakeitimai nuo š.m. spalio 17 dienos galios įmonėms, kurioms diegsime versijos TW075 Fix09 naujinimus pagal įstaigų sąrašą:

Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Policijos departamento bei jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.

2016-10-11. Š.m. spalio 14 dieną (penktadienį) 12 val. bus diegiami pakeitimai VBAMS duomenų bazėje, kurioje dirba Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Policijos departamento bei jų pavaldžių biudžetinių įstaigų VBAMS naudotojai. Šios  duomenų bazės VBAMS naudotojai spalio 14 dieną galės dirbti iki 12 valandos. Pirmadienį, spalio 17 dieną, VBAMS naudotojai galės dirbti nuo 8 val.

Pakeitimų aprašymą paskelbsime iki spalio 13 dienos.

2016-08-30. Pateikiame pakeitimų aprašymą, įgyvendintą su versijos TW075 naujinimais Fix07.

2016-04-28. TW075 versijos Fix01,02,03 naujinimų aprašyme informavome apie įgyvendintą VBAMS integraciją su įmonių Finansų apskaitos sistemomis (FAS) per žiniatinklio tarnybas. VBAMS naudotojų vadovų skyriuje "VBAMS integracijos su kitomis sistemomis procedūrų aprašymas" paskelbtas dokumentas "Mokėjimo paraiškų FAS integracijos per žiniatinklio tarnybas techninė specifikacija". Prašome informuoti apie tai įmonių Finansų apskaitos sistemų diegėjus. 

Įgyvendinus VBAMS integraciją su FAS per žiniatinklio tarnybas, mokėjimo paraiškų ir būklių apsikeitimas tarp sistemų nepakito, t.y. pagrindinės taisyklės liko tos pačios, pvz., prieš keliant informaciją į VBAMS ir kuriant mokėjimo paraiškas, yra atliekamos visos kontrolės, kaip importuojant tekstinę bylą, t.y. patikrinama, ar įstaigoje įjungta integracija su FAS, ar nurodyti detalumo lygiai, vykdoma įstaigos org. tipo patikra ir t.t.

Pasikeitimai:

  • Importo/eksporto protokoluose sukurtas naujas laukelis „XML informacija“, kuriame saugoma užklausos informacija, o paspaudus mygtuką „Rodyti užklausos informaciją“ ji bus pavaizduojama laikinoje byloje. Veikiant žiniatinklio tarnybų (toliau WS) funkcionalumui, yra išlaikomas tolimesnis numeravimas, todėl WS ir tekstinių bylų funkcionalumai galės veikti lygiagrečiai. Pagrindinis skirtumas protokoluose bus tik bylos pavadinimo plėtinys. WS atveju bus „.xml“ vietoj tekstinių bylų „.TXT“.

  • Iš VBAMS į FAS bus grąžinamos šios mokėjimo paraiškų būklės: „Anuliuota BO“, „Pateikta“, „Apmokėta“, „Atmesta“.

  • Jei naudotojas neras konkrečios mokėjimo paraiškos būklės FAS-e, jis galės sukurti užklausą su vienu konkrečiu mokėjimo paraiškos identifikaciniu numeriu (šis numeris sukuriamas FAS-e). Mokėjimo paraiškos būklė bus grąžinama tik tada, kai VBAMS mokėjimo paraiška pagal MP apdorojimo procesą yra įgijusi galutinę būklę, t.y. Importuota, Neimportuota, Anuliuota BO, Apmokėta, Atmesta,ir, kai mokėjimo paraiška su galutine būkle jau buvo eksportuota. Priešingu atveju bus grąžinamas atsakymas: „Mokėjimo paraiškos indentifikaciniam  numeriui nerasta mokėjimo paraiška su galutine būkle.“

2016-04-28. Pateikiame su TW075 Fix01, Fix02, Fix03 platinamų pakeitimų aprašymą (PDF byla, 267 KB).

2016-04-04. Įgyvendinta galimybė į MIN/AV organizacinius lygius gauti iždo organizaciniu lygiu sukauptą Pajamų įmokų informaciją ir atspausdinti ataskaitą, žr. vadovą "Pajamų įmokų procedūrų aprašymas".

2016-03-16. Prašome susipažinti su Lietuvos banko informacija:

"Informuojame Jus, kad kovo 25 d. nedirbs mokėjimo sistemos TARGET2 ir STEP2, todėl šią dieną nebus vykdomi mokėjimo nurodymai per sistemą TARGET2–LIETUVOS BANKAS ir į gavėjų sąskaitas, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas yra STEP2 sistemos dalyvis. Jei tokių mokėjimo nurodymų vykdymo data bus nustatyta kovo 25 d., jie bus atmesti nepriklausomai nuo pateikimo dienos.

Lietuvos banko mažmeninių mokėjimų sistema SEPA-MMS šią dieną veiks ir bus vykdomi mokėjimai šios sistemos dalyviams (mažmeninių mokėjimų sistemos SEPA-MMS dalyvių sąrašas pateiktas adresu http://www.lb.lt/sepamms_dalyviu_sarasas) ir jų klientams."

Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai mokėjimo paraiškas rengia ir teikia Valstybės iždo departamentui atsižvelgdami į šią Lietuvos banko informaciją.

2016-03-09. Pateikiame su TW074 Fix19, Fix20, Fix21 platinamų pakeitimų aprašymą (PDF byla, 338 KB).

2016-03-04. Iždo org. lygiu įgyvendintas funkcionalumas mokėjimo paraiškas, kuriose nurodyti finansavimo šaltinio kodai 1. 4.1.1. 1 arba 1. 4.2.1. 1, kontroliuoti su įstaigos įmokėtomis pajamų įmokomis. VBAMS vartotojų vadovų skyriuje skelbiame Biudžetinių įstaigų pervestų pajamų įmokų perskirstymo vadovą (ver.1.0), kuriame aprašyta galimybė perskirstyti nepanaudotą pajamų įmokų likutį tarp tai pačiai ministerijai priklausančių įstaigų arba finansavimo šaltinių.

2016-02-10. Terminalinių vartotojų dėmesiui. Jei prie VBAMS bazės jungiatės per 10.246.1.4, 10.246.1.5, 10.246.1.9 terminalinius serverius, nuo š.m. vasario 11 dienos, spausdinti ataskaitas galėsite į vienintelį spausdintuvą, kuris Jūsų kompiuteryje pažymėtas kaip numatytasis spausdintuvas, t.y. pažymėtas varnele. Pvz.

2016-01-26. Paskelbta Integracijos su FAS vadovo 11.0 versija 

2016-01-25. Dėl įmokos kodo ir įstaigos kodo įrašymo, pervedant lėšas į valstybės iždo sąskaitas. Prašome, valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokos kodą (įmokų kodų sąrašas nauja redakcija patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-386) mokėjimo pavedime įrašyti, pasirinkus nestruktūrizuotą, t. y. laisvą mokėjimo paskirties tekstą, kaip pirmus 5 simbolius, toliau galima įrašyti kitą reikalingą informaciją.

Pvz.: "Swedbank", AB mokėjimo pavedime mokėjimo paskirtį reikia užpildyti pažymėjus mokėjimo informacijos tipą „Mokėjimo paskirtis“:

AB DNB mokėjimo pavedime pažymėjus mokėjimo paskirties laukelį „Laisvas tekstas“:

AB SEB banko mokėjimo pavedime ‒ mokėjimo paskirties tipą ,,Tekstas‟:

SEPA mokėjimo pavedimo struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauko, skirto tik įmokos kodui nurodyti, prašome, pervedant lėšas į valstybės iždo sąskaitas, nenaudoti.

Pervedant lėšas į valstybės iždo sąskaitą, prašome visuomet nurodyti juridinio asmens registro kodą – formuojant mokėjimo pavedimą paprastai jis turi būti nurodomas papildomų duomenų dalyje.

2016-01-22. Su TW074 Fix_16_17_18 platinamų pakeitimų aprašymas (PDF byla, 332 KB)

2016-01-07.Dėl dokumento numerio įrašymo rengiant mokėjimo pavedimus lėšų pervedimui į valstybės iždo sąskaitą (-as). Pastebėjome, kad, perėjus prie SEPA kredito pervedimo ir banko išrašo formatų, iždo sąskaitų išraše nepateiktas dokumento numeris (iki 2015-12-31 buvo vadinamas pavedimo numeriu). Prašome rankiniu būdu ruošiant pavedimus komercinių bankų elektroninės bankininkystės sistemose dokumento numerį įvesti du kartus, t. y. Dokumento numerio laukelyje ir pakartoti laukelyje, kuris vadinasi Unikalus mokėjimo kodas. Informacija, kurią įvesite laukelyje  Unikalus mokėjimo kodas bus perduota į lėšų gavėjo banką ir bus įtraukta į gavėjo banko sąskaitos išrašą. SVARBU: rengiant BŽ registrus dėl lėšų grąžinimo į iždą, mokėjimo pavedimo numerio laukelyje reikės nurodyti tai, ką įvedėte laukelyje Unikalus mokėjimo kodas.

Daugelis įstaigų iš savo apskaitos sistemų automatiškai formuoja SEPA mokėjimo pavedimų bylas. Norint dokumento numerį iš jūsų apskaitos sistemos perduoti į banko elektroninės bankininkystės sistemą, reikalinga elektroninėje SEPA mokėjimo pavedimų byloje (pain.001.001.03) automatiškai užpildyti laukelį (elementą) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId. Prašytume susisiekti su jūsų sistemos diegėjais ir įsitikinti ar laukelis EndToEndId yra užpildomas. Jeigu neužpildomas, tai esant galimybei, prašytume patikslinti elektroninės mokėjimo pavedimų bylos pildymą.

Pakartotinai primename, kad formuojant mokėjimo pavedimus lėšoms pervesti į valstybės iždo sąskaitas (gražinimai, pajamų įmokėjimai), įmokos kodas turi būti įrašytas nestruktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke kaip pirmieji 5 simboliai.

2016-01-06. VBAMS įdiegta galimybė mokėjimo būklės bylą, skirtą importuoti į Finansinės apskaitos sistemą (FAS), papildyti laukeliu  skirtu VBAMS-e priskirto mokėjimo paraiškos numerio nurodymui (PRN_15217RING NMA poreikis). Mokėjimo paraiškos numerio nurodymo laukelis yra valdomas: norint į FAS siųsti papildomą informaciją, reikia DK nustatymuose, pažymėti laukelį  „Naudoti papildytą MP būklių į FAS eksporto struktūrą“. Minėtą laukelį bus galima pažymėti tik tuo atveju, jei yra pažymėtas laukelis „Integracija su FAS“. Integracijos su biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos sistemomis vadovas bus papildytas š.m. sausio mėnesį.

Atnaujinimo data: 2024-01-05