BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Sistemos administravimas

2020-07-07. Skelbiame VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių formas, patvirtintas Finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl biudžetinių įstaigų finansavimo iš valstybės biudžeto taikant tiesioginį apmokėjimą tiekėjams“ Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių 2019 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-207 redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d94e0b09f0f11e9878fc525390407ce, NK-1 (biudžetinių įstaigų darbuotojams), NK-4 (Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojams), naudotojų identifikavimo kortelių užpildymo tvarką bei  Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių pakeitimus, patvirtintus 2020 m. birželio 9 d. Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-173 redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da7ca136af4011ea9a12d0dada3ca61b.

VBAMS naudotojų kortelės, kurias tvarko Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų skyrius (VBAMS), turi būti siunčiamos elektroniniais adresais finmin@finmin.lt (Finansų ministerijos Dokumentų valdymo sistema) ir vbamis@finmin.lt kartu su lydraščiu, kuriame prašoma Finansų ministerijos IT departamento VBAMS skyriaus sukurti/panaikinti VBAMS naudotojus.

2020-06-02. Dėl įstaigų, kurioms Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (Centras) nutraukia sutartį dėl saugiojo tinklo paslaugų teikimo,  prisijungimo prie VBAMS.

Įstaigos, su kuriomis Centras nutraukia(-ė) sutartį dėl saugiojo tinklo paslaugų teikimo, dėl prisijungimo prie VBAMS turėtų kreiptis oficialiu raštu į Finansų ministeriją. Raštą prašome siųsti elektroniniu paštu  finmin@finmin.lt

Rašte „Dėl prisijungimo prie VBAMS“  prašome nurodyti  savo įstaigos išorinį IP adresą, VBAMS naudotojų kodus (xxxx-yy-zz) ir elektroninio pašto adresą to darbuotojo, kuriam pranešime apie prisijungimo prie VBAMS parengimą. Išorinį IP adresą galima sužinoti svetainėje https://www.nksc.lt/ip.html

Prisijungus prie terminalo, šių įstaigų darbuotojai matys darbalaukį, kuriame ras nuorodą "DB nuorodos". Aktyvavus nuorodą, atsidarys VBAMS duomenų bazių nuorodų sąrašas.

Baigus darbą VBAMS duomenų bazėje, iš terminalinio serverio reikia išeiti per  Start / Log off.

2005-07-14.  Administratoriaus identifikavimo kortelės VBAMS AIK-1 forma.

Pastabas, pageidavimus, pasiūlymus  dėl VBAMS veikimo prašome siųsti elektroniniu paštu vbamis@finmin.lt

Laiške prašome nurodyti:

  • laiško subject laukelyje įrašyti VBAMS duomenų bazės įstaigos, kurioje naudotojas vykdo funkcijas, pavadinimą ir trumpą klausimo apibūdinimą;
  • laiško autoriaus darbovietės pilną pavadinimą ir pavaldumą, t.y. kokiai ministerijai, departamentui ar tarnybai pavaldi įstaiga;
  • prisijungimo prie VBAMS duomenų bazės kodą, pvz. xxxx-yy-zz;
  • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) darbuotojai be prisijungimo kodo būtinai turi nurodyti, kokioje VBAMS duomenų bazės įmonėje dirba, t.y. įmonės keturženklį kodą, pavadinimą ir jos pavaldumą ministerijai, departamentui, tarnybai;
  • prašau pridėti ekrano vaizdus, kurie padėtų greičiau identifikuoti aprašomos situacijos priežastis;
  • visada nurodyti laiško autoriaus rekvizitus, t.y. vardą, pavardę, pareigas, skyriaus, departamento pavadinimą, telefono numerį;
  • atsakant į laiškus, visada pasirinkti Reply to All, kad laiškus gautų visi susirašinėjimo dalyviai.

Dėkoju

VBAMS skyriaus vedėja Ringailė Milašienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-26