Stebėsenos informacinė sistema (SIS)

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-01-V-01-001 „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)“

Stebėsenos informacinė sistema SIS yra centralizuota informacinė sistema, skirta Vyriausybės programos, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo ir Vyriausybei atskaitingų institucijų veiklos rezultatų stebėsenai vykdyti. SIS valdytojas ir tvarkytojas – Finansų ministerija.

Atnaujinimo data: 2024-01-03