BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Investicijų departamento Investicijų į ekonomikos augimą skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 11,00)

Galioja iki

2022-01-21

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
INVESTICIJŲ DEPARTAMENTAS
INVESTICIJŲ Į EKONOMIKOS AUGIMĄ SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimas ir valdymas (investicijos aplinkosaugos srityje).

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Atlieka vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 ir 5 prioritetų Aplinkos ministerijos administruojamų priemonių administravimu ir su pasirengimu įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą..
14. Atlieka vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) administravimu aplinkosaugos srityje..
15. Užtikrina, kad pagal skyriui priskirtas funkcijas informacija būtų skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse..
16. Pagal kompetenciją dalyvauja nacionalinės aplinkosaugos politikos planavimo ir įgyvendinimo procesuose..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
17.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
17.4. studijų kryptis – teisė;
17.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo srityje ir/ar Europos Sąjungos finansuojamų projektų administravimo ir/ar įgyvendinimo srityje;
17.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba - anglų;
18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
19.2. organizuotumas - 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: