BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Komunikacijos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 15)

Galioja iki

2020-09-29

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-215
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Viešieji ryšiai.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Visuomenės informavimas (komunikacija) apie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą finansų ministrui pavestose valdymo srityse, formuojant palankų ministerijos įvaizdį..
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Užtikrina ministerijos veiklos viešinimo strategijos ir programų įgyvendinimą, formuojant objektyvų ministerijos įvaizdį visuomenėje, organizuoja ministerijos vidinę komunikaciją.
16. Organizuoja ir koordinuoja ministerijai skirtos ES 2014–2020 metų techninės paramos informavimo apie veiksmų programą projekto įgyvendinimą.
17. Užtikrina 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų komunikacijos strategijoje numatytų komunikacijos ir informavimo veiklų įgyvendinimą.
18. Organizuoja informacinių leidinių, filmų, televizijos, radijo laidų apie ministerijos veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus ministerijos informacinio-vizualinio pristatymo darbus.
19. Dalyvauja VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai kuriant ir plėtojant 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainę.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
20.3. studijų kryptis – žurnalistika (arba);
20.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.5. studijų kryptis – leidyba (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – visuomenės informavimo srities patirtis;
20.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija - 5 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. organizuotumas - 4 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. lyderystė - 4 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
24.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
25.2. įžvalgumas - 4 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. viešųjų ryšių išmanymas - 4 lygis.
 
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: