BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario atranka

Galioja iki

2020-08-07

Atranką organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius, kodas 288601650.

Įstaiga ir pareigybės, į kurias organizuojama atranka – Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija), Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, kodas – 188733245; pareigybės – Komisijos nario. Šios atrankos metu bus atrenkami du Komisijos nariai.

Atrankos būdasPretendentai, kurie atitiks Mokesčių administravimo įstatymo 148 straipsnio 4 dalyje Komisijos nariui keliamus reikalavimus, bus kviečiami dalyvauti atrankos pokalbyje.

Komisijos nario funkcijos:

  • nagrinėti mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus;
  • nagrinėti mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų;
  • nagrinėti mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytus terminus nepriima sprendimo mokestiniame ginče.

Bendrieji reikalavimai pretendentams (Mokesčių administravimo įstatymo 148 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai):

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • būti nepriekaištingos reputacijos;
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  • turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje.

Pretendentas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai privalo pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame taip pat turi būti sutikimas Finansų ministerijai tvarkyti jo pateiktus asmens duomenis bei, esant poreikiui, rinkti apie jį duomenis iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, taip pat turi būti nurodyti kontaktai (pageidautina elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. gyvenimo aprašymą, kuriame pateikiama informacija apie pretendento kompetenciją (darbo patirtį mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje, taip pat kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje, mokslines publikacijas mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje, jeigu tokios buvo rengtos);

4. užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją pagal pridedamame priede pateiktą formą;

5. išsilavinimo patvirtinimo dokumentų kopijas;

6. darbo stažo patvirtinimo dokumentus.

Komisijos nario darbo užmokestis – Komisijos nario darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas:  pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu: arune.serepkaite@finmin.lt arba tiesiogiai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lukiškių g. 2, Vilnius; 309 kab. (atvykus skambinti 8 5 239 0121)

Dėl papildomos informacijos ar informacijos apie atranką patikslinimo suteikimo galima kreiptis: į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėją Arūnę Šerepkaitę, el. p. arune.serepkaite@finmin.lt, tel. Nr. 8 5 239 0121.

Dokumentų pateikimo terminas 2020 m.  rugpjūčio 7 d. (imtinai).

Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašo

1 priedas

 

(Deklaracijos forma)

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

 

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA 

__________________________________________

(data)

 

1. Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu esate pripažintas (-a) padaręs (-iusi) tyčinę nusikalstamą veiką ir teistumas yra neišnykęs?

_____________________________________________________________________________

2. Ar buvote atleistas (-a) iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, policijos pareigūno ar valstybės tarnautojo pareigų už šiurkščius profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai?

_____________________________________________________________________________

3. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?

_____________________________________________________________________________

 

_________________

 

(parašas)

____________________________________

 

(vardas ir pavardė)