BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario pareigos (pareiginės algos koeficientas - 17)

Galioja iki

2021-10-25

Atranką organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius, kodas 288601650.

Įstaiga ir pareigybė, į kurią organizuojama atranka – Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija), Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius, kodas – 188733245; pareigybė – Komisijos nario. Šios atrankos metu bus atrenkamas vienas Komisijos narys.

Atrankos būdasPretendentai į Komisijos narius (toliau – pretendentai), kurie atitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 148 straipsnio 4 dalyje nustatytus Komisijos nariui keliamus reikalavimus, bus kviečiami dalyvauti atrankos pokalbyje.

Atranka vykdoma vadovaujantis Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 153 „Dėl Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

Komisijos nario funkcijos:

  • nagrinėti mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus;
  • nagrinėti mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų;
  • nagrinėti mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytus terminus nepriima sprendimo mokestiniame ginče.

Bendrieji reikalavimai pretendentams (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 148 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai):

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • būti nepriekaištingos reputacijos;
  • turėti finansų, teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje.

Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką ir teistumas neišnykęs arba atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, policijos arba iš valstybės tarnybos už šiurkščius profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jeigu po šio atleidimo nepraėjo penkeri metai, arba piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Pretendentas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai privalo pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame taip pat turi būti sutikimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai tvarkyti jo pateiktus asmens duomenis bei, esant poreikiui, rinkti apie jį duomenis iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, taip pat turi būti nurodyti kontaktai (pageidautina elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą, kuriame pateikiama informacija apie pretendento kompetenciją (darbo patirtį mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje, taip pat kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje, mokslines publikacijas mokesčių, muitų ar įmonių teisės srityje, jeigu tokios buvo rengtos);

4. Užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją pagal pridedamame priede pateiktą formą;

5. Išsilavinimo patvirtinimo dokumentų kopijas;

6. Darbo stažo patvirtinimo dokumentus.

Komisijos nario darbo užmokestis – Komisijos nario darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Dokumentų pateikimo būdas:  pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu: [email protected] arba tiesiogiai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lukiškių g. 2, Vilnius; 309 kab. (atvykus skambinti 8 5 239 0121)

Dėl papildomos informacijos ar informacijos apie atranką patikslinimo suteikimo galima kreiptis: į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėją Arūnę Šerepkaitę, el. p. [email protected], tel. Nr. 8 5 239 0121.

Dokumentų pateikimo terminas 2021 m.  spalio 25 d. (imtinai)

 

Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašo

1 priedas

 

(Deklaracijos forma)

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

 

ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA 

__________________________________________

(data)

 

1. Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu esate pripažintas (-a) padaręs (-iusi) tyčinę nusikalstamą veiką ir teistumas yra neišnykęs?

_____________________________________________________________________________

2. Ar buvote atleistas (-a) iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, policijos pareigūno ar valstybės tarnautojo pareigų už šiurkščius profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 5 metai?

_____________________________________________________________________________

3. Ar piktnaudžiaujate psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?

_____________________________________________________________________________

 

_________________

 

(parašas)

____________________________________

 

(vardas ir pavardė)