BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės iždo departamento Mokėjimo operacijų ir sąskaitų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas - 11,00)

Galioja iki

2022-05-30

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTAS
MOKĖJIMO OPERACIJŲ IR SĄSKAITŲ VALDYMO SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. valstybės ižde atidarytų įstaigų mokėjimo operacijų vykdymo, valiutos keitimo operacijų apdorojimo ir ir sąskaitų tvarkymo.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. valstybės ižde atidarytų įstaigų mokėjimo operacijų vykdymo, valiutos keitimo operacijų apdorojimo ir ir sąskaitų tvarkymo.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
14. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. 11. Analizuoja įstaigų tvarkomų sąskaitų valdymo ir mokėjimo operacijų vykdymo poreikius, nagrinėja mokėjimų standartų pakeitimus, gerosios praktikos pavyzdžius finansų rinkose, remdamasis šia informacija teikia pasiūlymus dėl sistemų funkcinių galimybių sukūrimo arba tobulinimo bei dalyvauja kuriant naujus funkcionalumus arba juos tobulinant..
21. Pasirengia vykdyti ir nuo 2023 m. sausio 1 d. vykdo mokėjimų pranešimų standartų priežiūrą, mokėjimų pranešimų atnaujinimą pagal iš finansų įstaigų gautą informaciją, perduoda informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
22.3. studijų kryptis – finansai (arba);
22.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
22.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – valstybės finansų srities patirtis ;
22.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba - anglų;
23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
25.2. organizuotumas - 3 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.5. komunikacija - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis;
27.2. teisės išmanymas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: