Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje 2014 m. skirta viena tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 6 punkte nustatytą tarnybinį nusižengimą (nebuvimas tarnyboje (darbe) vieną ar daugiau darbo dienų be pateisinamos priežasties).

Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje 2017 m. I ketvirtį skirta viena tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Dėmesio - tekste yra nenorminės leksikos citatų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-02