BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 364 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 4 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021-09-30

2019 m. 2020 m.  2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.

Ministras

1

4622 4789 4507 4507 4550

Viceministras

4

5203 5515 4586 5423 5527

Ministro patarėjas

4

3891 4081 3625 3790 3663

Ministerijos kancleris

1

 5331 5540 4744 5518 5645

Vyresnysis patarėjas

1

- - 3168 3176 3193

Departamento direktoriaus

13

  3389 3726 3918 3991 3888

Departamento vyresnysis patarėjas

13

  3187 3443 3596 3553 3512

Departamento skyriaus vedėjas

41

  2680 2991 3108 3187 3158

Departamento skyriaus patarėjas

46

   2338 2437 2610 2640 2657

Savarankiško skyriaus vedėjas

4

   3237 3572 3574 3616 3628
Grupės vadovas 3                    2795                        3154 3192 3319 3530

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

                   2280                        2688 2724 2810 2819

Vyriausiasis specialistas 

178

1909 2046 2106 2153 2155
Nacionalinis ekspertas                      1 - - 2200 2220 2220

Atašė

4

 1909 2162 2435 2602 2559
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021-09-30

2019 m.

2020 m. 

2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.

Vyriausiasis specialistas

                                                     22

                               1819

                    1909

1954 1962 1954

Vyresnysis specialistas

                  2                    

                                1516

                    1546

1463 1500 1518
Mentorius         7                                           2026                     2074 1974 2055 2020
Kompiuterinių sistemų analitikas          1                                             -                    2770        2879 2925 2925
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterinio tinklo administratorius          3                                            -                              - 2306 2343 2343
Finansų analitikas 2 - - - 2470 2071
Archyvarė 1 - - - 1168 1168

Darbininkas

                         2

                                1658

                         1669

1701 1701 1701

Vairuotojas

                         2

                                1314      

                          1419                    

1353 1317 1317

2021 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 177 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-18