BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 369 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 5 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-03-31

2021 m.  2022 m. I ketv.

Ministras

1

4529 4652

Viceministras

3

5381 5911

Ministro patarėjas

4

3741 3960

Ministerijos kancleris

1

5451 6058

Vyresnysis patarėjas

1

3182 3307

Departamento direktoriaus

12

3896 4090

Departamento vyresnysis ir vyriausiasis patarėjas

15

3557 3716

Departamento skyriaus vedėjas

42

3182 3237

Departamento skyriaus patarėjas

46

2655 2762

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

3605 3663
Grupės vadovas 2 3259 3214

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

2810 2892

Vyriausiasis specialistas 

190

2146 2215
Nacionalinis ekspertas                                     1 2215 2270

Atašė

5

2484 2539
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-03-31

2021 m. 

2022 m. I ketv.

Vyriausiasis specialistas

17 

                    1947

2002

Vyresnysis specialistas

                  2                     

                    1491

1515
Mentorius         3                                2029 1975
Kompiuterinių sistemų analitikas          1                                         2914        2991
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterinio tinklo administratorius          4                                   2334 2398
Finansų analitikas 1                       2179 1914
Archyvarė 1                     1168 1261

Darbininkas

2

                    1701

1496

Vairuotojas

2

                                       1326                    

1403

2022 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-25