BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 380 tarnautojų. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 6 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-06-30

2021 m.  2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.

Ministras

1

4529 4652 4652 4696

Viceministras

4

5381 5911 5928 5886

Ministro patarėjas

4

3741 3960 3965 3968

Ministerijos kancleris

1

5451 6058 6071 6071

Vyresnysis patarėjas

1

3182 3307 3398 3416

Departamento direktoriaus

13

3896 4090 4173 4178

Departamento vyresnysis ir vyriausiasis patarėjas

13

3557 3716 3669 3783

Departamento skyriaus vedėjas

45

3182 3237 3358 3371

Departamento skyriaus patarėjas

46

2655 2762 2911 2898

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

3605 3663 3710 3720
Grupės vadovas 3 3259 3214 3254 3263

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

2810 2892 2963 2966

Vyriausiasis specialistas 

193

2146 2215 2292 2312
Nacionalinis ekspertas                         2 2215 2270 2290 2364

Atašė

6

2484 2539 2669 2923
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-09-30

2021 m. 

2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.

Vyriausiasis specialistas

16 

                    1947

2002 2052 2024

Vyresnysis specialistas

                    2                     

                    1491

1515 1515 1515
Mentorius           3                                2029 1975 2019 2019
Kompiuterinių sistemų analitikas            1                                         2914        2991 2991 2991
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterinio tinklo administratorius             5                                   2334 2398 2461 2405
Apskaitos informacinių sistemų, apskaitos procesų ir finansų analitikas   4                       - - 2659 2790
Archyvarė   1                     1168 1261 1264 1294

Darbininkas

1

                   1701

1496 1571 1571

Vairuotojas

 2

                                   1326                    

1403 1431 1431

2022 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-14