BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 398 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 6 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2023-06-30

2022 m.  2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.

Ministras

1

4674 4825 4825

Viceministras, ministerijos kancleris

5

5917 6105 5843

Ministro patarėjas

3

3968 4099 3875

Vyresnysis patarėjas

1

3384 3511 3520

Departamento direktoriaus

12

4174 4468 4434

Departamento patarėjas, vyresnysis ir vyriausiasis patarėjas

14

3792 3934 3844

Departamento skyriaus vedėjas

46

3297 3615 3633

Departamento skyriaus patarėjas

52

2829 3022 3092

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

3723 3909 3878
Grupės vadovas 3 3281 3584 3615

   Patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

2989 3249 3253

Vyriausiasis specialistas 

199

2321 2460 2509
  Nacionalinis ekspertas  2 2364 2358 2368

Atašė

6

3022 3028 3163
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2023-06-30

2022 m. 

2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.

Vyriausiasis specialistas

18 

                    2037

2077 2088

Vyresnysis specialistas

                    1                     

                    1515

1614 1614
Mentorius           1                                2058 2217 2209
Kompiuterių sistemų analitikas            1                                        2991        3123 3220
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterių tinklo administratorius             10                                 2374 2264 2317
Apskaitos informacinių sistemų ir finansų analitikas  6                       2717 3181 3118
Archyvarė   1                      1286 1389 1493

Darbininkas

1

                   1608

1614 1614

Vairuotojas

 2

                                  1461                    

1499 1557

2023 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 186 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18