Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 334 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

2019 I ketv.

2019 II ketv.

Ministras

1

3532

4611

4611

Viceministras

4

3039

5192

5204

Ministro patarėjas

2

2418

3804

3889

Ministerijos kancleris

1

 3233

5319

 5319

Departamento direktorius

12

 2327

3313

  3403

Departamento direktoriaus pavaduotojas

-

  2200

-

    -

Departamento vyresnysis patarėjas

10

 -

3135

      3185

Departamento skyriaus vedėjas

42

  1849

2568

       2646

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

-

   1610

-

      -

Departamento skyriaus patarėjas

35

   -

2285

         2423

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

      2089

3192

          3211

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

     1773

2656

          2682
         Grupės vadovas 2                                               - 2769           2931

         Patarėjas (grupės ir savarankiško skyriaus)

2

                                              -

2265

            2338

Vyriausiasis specialistas 

183

         1332

1860

             1916

Atašė

5

          1339

1856

              1963
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

2019 m. I ketv.

2019 m. II ketv.

Vyriausiasis specialistas

                                          16

                                   1125

                             1785

                                 1809

Vyresnysis specialistas

                                           4

                                   1019

                             1467

                                 1532
          Mentorius                                            3                                      -                              2022                                   2043

Sistemų eksploatavimo specialistas ir stalius

                                           2

                                    1033

                             1698

                                  1716

Vairuotojas

                                           2

                                      940

                              1287

                                   1287

2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16