Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 339 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

2019 m.

Ministras

1

3532

4622

Viceministras

4

3039

5203

Ministro patarėjas

3

2418

3891

Ministerijos kancleris

1

 3233

5331

Departamento direktorius

11

 2327

3389

Departamento direktoriaus pavaduotojas

-

  2200

-

Departamento vyresnysis patarėjas

10

 -

3187

Departamento skyriaus vedėjas

44

  1849

2651

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

-

   1610

-

Departamento skyriaus patarėjas

38

   -

2338

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

      2089

3237

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

     1773

2708

         Grupės vadovas 2                                               - 2795

         Patarėjas (grupės ir savarankiško skyriaus)

3

                                              -

2280

Vyriausiasis specialistas 

181

         1332

1909

Atašė

5

          1339

1909

  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.

2019 m. 

Vyriausiasis specialistas

                                          17

                                   1125

                             1819

Vyresnysis specialistas

                                           4

                                   1019

                             1516

          Mentorius                                            3                                      -                              2026

Sistemų eksploatavimo specialistas ir stalius

                                           2

                                    1033

                             1658

Vairuotojas

                                           2

                                      940

                              1314

2019 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-17