BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 355 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 6 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020-12-31

2019 m. 2020 m. 

Ministras

1

4622 4789

Viceministras

2

5203 5515

Ministro patarėjas

3

3891 4081

Ministerijos kancleris

1

 5331 5540

Vyriausiasis patarėjas

1

- 4408

Departamento direktoriaus

13

  3389 3726

Departamento vyresnysis patarėjas

13

  3187 3443

Departamento skyriaus vedėjas

41

  2680 2991

Departamento skyriaus patarėjas

47

   2338 2437

Savarankiško skyriaus vedėjas

4

   3237 3572
         Grupės vadovas 2                    2795                        3154

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

                   2280                        2688

Vyriausiasis specialistas 

175

1909 2046

Atašė

6

 1909 2162
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020-12-31

2019 m.

2020 m. 

Vyriausiasis specialistas

                                               26

                              1819

                             1909

Analitikas                                          1                                   -                              2770

Vyresnysis specialistas

                                         4

                               1516

                           1546

          Mentorius                                          3                                 2026                            2074

Sistemų eksploatavimo specialistas ir stalius

                                         2

                                1658

                            1669

Vairuotojas

                                          2

                                1314      

                              1419

2020 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 176 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-15