BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 384 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 6 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-12-31

2021 m.  2022 m. 

Ministras

1

4529 4674

Viceministras, ministerijos kancleris

5

5342 5917

Ministro patarėjas

4

3741 3968

Vyresnysis patarėjas

1

3182 3384

Departamento direktoriaus

12

3896 4174

Departamento vyresnysis ir vyriausiasis patarėjas

13

3557 3792

Departamento skyriaus vedėjas

43

3182 3297

Departamento skyriaus patarėjas

51

2655 2829

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

3605 3723
Grupės vadovas 3 3259 3281

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

2810 2989

Vyriausiasis specialistas 

196

2146 2321
  Nacionalinis ekspertas                              2 2215 2364

Atašė

6

2484 3022
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-12-31

2021 m. 

2022 m. 

Vyriausiasis specialistas

16 

                    1947

2037

Vyresnysis specialistas

                    2                     

                    1491

1515
Mentorius           3                                2029 2058
Kompiuterinių sistemų analitikas            1                                        2914        2991
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterinio tinklo administratorius             5                                 2334 2374
Apskaitos informacinių sistemų, apskaitos procesų ir finansų analitikas  3                       - 2717
Archyvarė   1                      1168 1286

Darbininkas

1

                   1701

1608

Vairuotojas

 2

                                1326                    

1461

2022 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18