BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Darbo užmokestis

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 373 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 5 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-06-30

2021 m.  2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.

Ministras

1

4529 4652 4652

Viceministras

3

5381 5911 5928

Ministro patarėjas

4

3741 3960 3965

Ministerijos kancleris

1

5451 6058 6071

Vyresnysis patarėjas

1

3182 3307 3398

Departamento direktoriaus

13

3896 4090 4173

Departamento vyresnysis ir vyriausiasis patarėjas

13

3557 3716 3669

Departamento skyriaus vedėjas

44

3182 3237 3358

Departamento skyriaus patarėjas

46

2655 2762 2911

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

3605 3663 3710
Grupės vadovas 3 3259 3214 3254

   Patarėjas, vyresnysis patarėjas  (grupės ir savarankiško skyriaus)

8

2810 2892 2963

Vyriausiasis specialistas 

191

2146 2215 2292
Nacionalinis ekspertas                              1 2215 2270 2290

Atašė

5

2484 2539 2669
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022-06-30

2021 m. 

2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.

Vyriausiasis specialistas

17 

                    1947

2002 2052

Vyresnysis specialistas

                  2                     

                    1491

1515 1515
Mentorius         3                                2029 1975 2019
Kompiuterinių sistemų analitikas          1                                         2914        2991 2991
Informacinių technoligijų  sistemų ir kompiuterinio tinklo administratorius          4                                   2334 2398 2461
Apskaitos informacinių sistemų, apskaitos procesų ir finansų analitikas 3                       - - 2659
Archyvarė 1                     1168 1261 1264

Darbininkas

1

                   1701

1496 1571

Vairuotojas

2

                                   1326                    

1403 1431

2022 m.  darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2022 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 181 Eurų. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-18