Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų ministerijos finansinės ataskaitos skelbiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (33 straipsnio 3 dalies) nuostatomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-21