BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Finansų ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos, plėtros programos ir finansų ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas.

Ministerijos strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Plėtros programa – planavimo dokumentas, kuriame, siekiant įgyvendinti Nacionaliniame pažangos plane nustatytus pažangos uždavinius, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, nacionalinių darbotvarkių planus, atlikus aplinkos analizę, nustatomos valstybės mastu įgyvendinamos pažangos priemonės, rezultato rodikliai, nurodomos preliminarios atskiram Nacionalinio pažangos plano uždaviniui arba susijusiems uždaviniams įgyvendinti reikalingos pažangos lėšos ir kiti elementai, privalomi pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir (arba) kitus tarptautinius įsipareigojimus.

Ministerijos metinis veiklos planas tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Finansų ministerijos veiklos ataskaita dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Finansų ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.

Finansų ministerijos strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas, aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Finansų ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20232025 metų strateginis veiklos planas

FM 2023–2025 m. SVP priedas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20222024 metų strateginis veiklos planas

FM 2022–2024 m. SVP priedas 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20212023 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20202022 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20192021 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20182020 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20172019 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20162018 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 20152017 metų strateginis veiklos planas

Valstybės investicijų 20202022 m. programa:

Valstybės investicijų 20192021 m. programa:

 

Valstybės investicijų 20182020 m. programa:

 

Valstybės investicijų 2017–2019 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

 

Valstybės investicijų 20162018 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

 

Valstybės investicijų 20152017 m. programoje finansų ministro valdymo sričiai numatytų kapitalo investicijų pakirstymas pagal:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25