copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Programos tikslas – įgyvendinant Programos projektus iki 2020 m. III ketv. sukurti būtino funkcionalumo bendras informacines sistemas, reikalingas II-jam buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo konsolidavimo etapui įgyvendinti, iki 2022 m. III ket. pabaigos - III-jam buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo konsolidavimo etapui įgyvendinti, užtikrinant galimybę ne mažiau kaip 80 proc. visų viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos konsoliduotos Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre iki 2022 m. III ketv. pabaigos naudoti buhalterinės apskaitos, personalo administravimo, darbo užmokesčio, dokumentų valdymo bendras sistemas, kad būtų užtikrintas pilnavertis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro funkcionavimas.

Programos nauda – viešojo sektoriaus subjektai, kurių buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, naudoja bendras buhalterinės apskaitos, personalo administravimo ir dokumentų valdymo informacines sistemas, taip sutaupydami naudotų bendrųjų funkcijų informacinių sistemų palaikymui skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Programos struktūra – programa sudaryta iš trijų atskirų projektų, kurių nauda konsoliduojama Programos lygmenyje:
1. Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas (Finansų ministerija);
2. Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos);
3. Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. III ketv. – 2022 m. IV ketv.

Programos tikslas – sudaryti papildomas prielaidas ir sąlygas, mažinančias šešėlinės ekonomikos mastą, užtikrinti sąžiningą konkurenciją, papildomą valstybės funkcijų finansavimą, kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, asmenų socialines garantijas.

Programos nauda – įdiegtos administracinės priemonės savanoriško atsiskleidimo ir mokesčių mokėjimo skatinimo srityje; duomenų analitiniai ištekliai naudojami ne fragmentiškai, bet nacionaliniu mastu; vykdomas transporto priemonių savininkų nuosavybės teisių apskaitymas; vykdoma statybos sektoriuje dirbančių asmenų kontrolė, sudaranti prielaidas užtikrinti papildomus mokėtinus mokesčius, asmenų socialines garantijas bei mažinti nelegalų darbą.

Programos struktūra – programa sudaryta iš keturių atskirų projektų:
1. Paskatų šešėliui sumažėti sukūrimas (Finansų ministerija);
2. Duomenų analizės ir kompetencijų centro veiklos nacionaliniu lygmeniu modelio parinkimas (Finansų ministerija);
3. Transporto priemonių savininkų apskaitos sistemos diegimas (Vidaus reikalų ministerija);
4. Statybininko ID informacinės sistemos kūrimas/modernizavimas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-04