BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Apskaita ir atskaitomybė

Apskaita – ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams priimti ekonominius sprendimus. Tai kompleksinis procesas, priklausantis nuo žmonių ir parengtas jiems. Baigiamasis apskaitos etapas yra atskaitomybė – sistema apibendrinančių ir tarpusavyje susijusių rodiklių, gautų iš apskaitos ir apibūdinančių visos ūkinės veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Tinkamai parengta atskaitomybė padeda analizuoti bei įvertini veiklą, vadovauti, kontroliuoti, atskleisti trūkumus ir numatyti priemones jiems pašalinti.

Finansų ministerija atlieka bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į Tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus:

  • rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, atitinkančių Europos Bendrijos Tarybos direktyvas, Tarptautinius apskaitos standartus bei Tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, projektus;
  • rengia teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų auditą, atitinkančių Europos Bendrijos Tarybos direktyvas, projektus;
  • derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, kurių nuostatos susijusios su buhalterine apskaita, finansine atskaitomybe ir auditu, projektus.

Informacinis pranešimas dėl emitentų 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rengimo ir skelbimo formato

Dėl juridinių asmenų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 2020 metų metinės informcijos teikimo vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu

Dėl metinės inventorizacijos karantino metu

Dėl COVID-19 paskelbto karantino poveikio finansinių ataskaitų, auditoriaus išvadų rengimui, tvirtinimui ir teikimui JAR